Bör Internet av-anonymiseras?

Anonymiteten på internet är ett ständigt återkommande ämne i samhällsdebatten. Ofta i sammanhang då den personliga integriteten diskuteras, som exempelvis i FRA-debatten. Men detta är inte temat för denna debattartikel. Istället ska jag ta...

Varför stöder kommunisterna Al Gathaffi?

Den första maj råkade jag gå förbi Rådhustorget. Där hörde jag en person från Kommunistiska partiet tala om ”revolutionernas tid” och att det är dags att folk reser sig  mot tyranni och diktaturer. Han...

Vänsterns ökenvandring i frågan om Libyen – del III

Detta är den tredje och avslutande artikeln om varför den s k vänstern hamnade så fel i frågan om Libyen. Utgångspunkten för vår avslutande artikel är en text från en grupp på åtta personer. Dessa...

Svar till Marcus Carlstedt

Marcus Carlstedt skriver att ”Imperialismens ingripande i Libyen är en del av ett större sammanhang och enligt min mening är det på den nivån analysen måste börja”. Vi håller med. Men vi menar att Carlstedt inte fullt ut tillägnat sig de förändringar som skett i detta ”större sammanhang”, dvs världssituationen, de senaste åren.

Mot den svenska och internationella borgfredsalliansens krig!

Jag känner en stark olust när oskyldiga män, kvinnor och barn utsätts för grymheter. I synnerhet väcks starka känslor i mig när människor som tar strid, kanske för sina grundläggande demokratiska fri- och rättigheter, krossas under diktaturers övervåld och tyranni.