Rättssamhället hotas – Shariadomstolar i Europa – extremisternas mål

Ifjol tog Sverige emot hela 163 000 asylsökande flyktingar. Detta var tre gånger så många som Tyskland, då hänsyn tas till befolkningens storlek, och tre gånger så många som Sverige tog emot två år...

Det svenska EU-valet

Resultatet i EU-valet är något helt annat än resultatet i de riktiga valen . Detta blir tydligt när vi jämför resultatet i EU-valet med den partisympatiundersökning som presenterades av den Statistiska Centralbyrån (SCB) två...

Religionskritik är inte rasism – slut upp i försvaret av det sekulära samhället

I förra numret av NyA tog vi upp om hoten mot det sekulära samhället. Detta innebär i sin tur att grundläggande värden som de demokratiska fri- och rättigheterna hotas. Hotas gör också kvinnans ställning....

I Sverige ökar klyftorna snabbast

I höst är det åtta år sedan som Alliansen tog makten i Sverige. Reinfeldt & Co vann valet 2006 genom löften om att bekämpa arbetslösheten. Men trots skattesänkningar och andra åtgärder för över 100...

Ekonomisk inbromsning stryper: reformutrymme, jobbsatsningar och offentliga sektorn

Prognoserna för det innevarande årets (2013) ekonomiska tillväxt är, tillsammans med statsskuldens storlek och framtidsutsikterna, det som avgör utrymmet för de reformer som en budget kan tänkas innehålla. Om en budget läggs för ett...

EU och lögnen om den fria invandringen

En rad borgerliga politiska partier slänger sig med parollen om ”fri invandring” för att framstå som mer ”humana” partier. Detta kan ske på olika sätt. MP har ställt kravet rakt ut. Feministiskt Initiativ likaså,...

Vårbudget utan åtgärder mot avindustrialiseringen

Debatten om den ekonomiska vårpropositionen, vårbudgeten, har hittills handlat om en huvudsaklig fråga – vilket av partierna är mest troget målsättningen om att statens ekonomi ska gå med överskott? Inget av de åtta riksdagspartierna...

Norrköping: 700 varslade på en vecka

I slutet av januari varslades över 700 personer på tre företag i Norrköping. Sammanlagt har 1300 personer varslats under det senaste året och arbetslösheten ligger nu på 15 % i kommunen. Sandviks beslut att lägga...

Program mot globalisering och avindustrialisering

Hotet mot välfärden … Om bevarade band till fackföreningarna utgör den ena ödesfrågan för socialdemokratin så handlar den andra frågan om förmågan att utforma ett handlingsprogram för bevarad välfärd, med jobben i centrum, i en...

Arbetarpartiets grundläggande arbetsformer

Denna ”formel” - strävan efter ett enigt agerande utåt baserat på en fri intern diskussion - bygger på Arbetarpartiets allra mest grundläggande uppfattning om samhället och om vår roll i detta samhälle.