Tea Party-rörelsen: Rörelsens förebild och födelse

Tea Party-rörelsen är ett fenomen som ursprungligen inte togs på allvar av många. Men idag brottas både Demokrater och Republikaner med detta politiska fenomen. Bokförlagen ger ut en ny bok om rörelsen nästan varje månad....

Permafrosten avger tio gånger mer växthusgas än befarat

En ny svensk-rysk forskningsstudie visar att den 7000 kilometer långa sibiriska kusten i norra Ryssland är en mycket större källa till utsläpp av koldioxid än vad man tidigare känt till. Det handlar om permafrost som smälter och frigör stora mängder växthusgaser.

Libyen: ”Det är dom på gatan som sitter med full hand”

Kildén&Åsman-bloggen har publicerat en utmärkt artikel kallad ”17 Februari – ett första årsbokslut över den libyska revolutionen”. Vi återger här utdrag ur artikeln. Ett utdrag kan förändra den politiska balansen. Om så skett ligger...

30 år av nedskärningar baserade på felräkning av IMF?

Den ekonomiska politiken efter Andra Världskrigets slut dominerades av de idéer som formulerades av John M Keynes. Han trodde att kapitalismen kunde kontrolleras så att full sysselsättning blev möjlig.

Staten stänger – symptom på USA:s nedgång

När Wall Street Journal föreslår att ”individer” ska behandlas på samma sätt som företag och dessutom kritiserar Republikanernas extremhöger i Kongressen - då vet du att det är kris. Men det är exakt vad...

Temperaturökningen blir större än 2 grader – klimatet hotas

Den fjärde rapporten från FN:s klimatpanel kom 2007. Där redogjordes det för olika konsekvenser av den globala uppvärmningen. Det alternativ där koncentrationen av växthusgaser stabiliserades på den lägsta nivån innebar en höjning av den...

Occupy Oakland – Intervju med John Reimann – en av rörelsens fackliga profiler och...

John, du spelade en viktig roll i Occupy Oakland-rörelsen (hädanefter kallad OO): vad har du för bakgrund? - Jag har varit snickare sedan slutet på 60-talet. Som sådan har jag innehaft en rad fackliga uppdrag...

Arbetarklass utan tradition av oberoende organisering

De som styrde det forna Sovjet hatade självständiga organisationer utanför statens kontroll. Detta gällde särskilt fackföreningar. De fack som existerade var ”gula”,  statskontrollerade fack, med uppgift att spionera på arbetarna. Sedan Sovjet bröt samman har...

Occupy Oakland – Unik skildring av radikal rörelse med folklig förankring

”Occupy Oakland” utgör en del av den breda ”Occupy-rörelsen” i USA vars mest kända inslag utgörs av Occupy Wall Street in New York City. ”Occupy Oakland”-rörelsen, hädanefter kallad OO, var speciell på flera sätt....

Nya konfrontationer väntar Egypten

Den militära kast som styrt Egypten sedan en kupp 1952 har återtagit den politiska makten i Egypten. En övergångsregering har tillsatts av militären. Den sägs ska styra landet fram till dess att allmänna val...