Angreppet mot det sekulära Sverige

Det som skedde på Drottninggatan den 7 april var en fruktansvärd våldshandling riktad mot civila. Däribland barn. Våra tankar går till offrens anhöriga och de överlevande med den djupaste medkänsla. Vi vill understryka att hat...

Sekularism kontra islamism

Vi ska förklara skillnaden mellan en sekulär stat och den typ av stat som islamisterna eftersträvar. Vi börjar med att klargöra innebörden av en sekulär stat - och vi gör detta i tre steg. Steg...

Kongress präglad av allvar och tillförsikt

Under helgen 17-19 mars 2017 samlades Arbetarpartiet till sin fjärde kongress. Ett 50-tal medlemmar och sympatisörer från Boden, Robertsfors, Umeå, Ljusdal, Örebro, Åmål, Lund, Malmö och London deltog under kongressen. Kongressen valde ny Partistyrelse,...

Muslimska Brödraskapets organisering i Sverige och Europa

Den islamistiska organisation som troligtvis bäst har lyckats organisera sig i Europa är Muslimska brödraskapet. Brödraskapet förstod tidigt vikten av att organisera sig och att knyta kontakter med politiker och myndigheter i länder som...

Muslimer utgör Arbetarpartiets viktigaste allierade i försvaret av sekularismen

Arbetarpartiet stöder utvecklingen mot en mindre bokstavlig tolkning av Koranen och dess 350 sharialagar samt av Profeten Muhammeds levnadssätt och yttranden ), när det gäller hur relationerna mellan människor och av samhället i stort...

Hedersförtrycket i centrum på internationella kvinnodagen

På den Internationella kvinnodagen 8 mars organiserade Arbetarpartiet ett protestmöte mot hedersförtrycket på Umeå universitet. Detta var en del i Arbetarpartiets kampanj mot hedersrelaterat förtryck och våld. Förra hösten startades en landsomfattande kampanj ”till försvar...

Slutet för Socialdemokratin? – Reducerat till stödparti åt C, L och MP efter nästa...

Del ett. Det finns idag två relativt nya politiska trender som tillsammans kan få en avgörande betydelse för framtiden i Europa och kanske även i USA. Den första trenden utgörs av en förskjutning av...

Arbetarrörelsens underordning – S och V i borgarnas ledband

Del två. Socialdemokraterna utgjorde en gång den avgörande kraften bakom Sveriges dubbla nej. Dels nej till svensk anslutning till EU:s föregångare. Dels nej till svensk Nato-anslutning. Men för drygt 25 år sedan (året var...

Sverige mer korrupt än vad du tror

Många har en bild av Sverige som ett land utan korruption. I organisationen Transparency Internationals undersökningar av hur medborgarna i olika länder upplever korruptionen hamnar Sverige alltid bland de minst korrupta länderna. De senaste...

Den ekonomiska recessionens betydelse

Del tre. Arbetarrörelsens anpassning till den traditionella borgerligheten, i Sverige S och V samt bland annat LO-facken, har ägt rum i en rad europeiska länder. Då den stora ekonomiska recessionen slog till åren 2007-2008...