Rättssamhället hotas – Shariadomstolar i Europa – extremisternas mål

Ifjol tog Sverige emot hela 163 000 asylsökande flyktingar. Detta var tre gånger så många som Tyskland, då hänsyn tas till befolkningens storlek, och tre gånger så många som Sverige tog emot två år...

Det svenska EU-valet

Resultatet i EU-valet är något helt annat än resultatet i de riktiga valen . Detta blir tydligt när vi jämför resultatet i EU-valet med den partisympatiundersökning som presenterades av den Statistiska Centralbyrån (SCB) två...

Religionskritik är inte rasism – slut upp i försvaret av det sekulära samhället

I förra numret av NyA tog vi upp om hoten mot det sekulära samhället. Detta innebär i sin tur att grundläggande värden som de demokratiska fri- och rättigheterna hotas. Hotas gör också kvinnans ställning....

Sveriges militära knytning till USA allt hårdare

Sverige har, utan demokratisk debatt, tagit ett antal mycket stora steg mot ett medlemskap i Nato. Stegen består i att regeringen Reinfeldt, tillsammans med Socialdemokraterna, ansökt om att ingå Nato Reaction Formation (NRF). Måndagen...

Länder i väst där islamister försöker – och har lyckats – inrätta shariadomstolar

I takt med att islamisterna vinner mark kommer synen på demokratiska rättigheter, kvinnans ställning och homosexuella att ifrågasättas. Islamister arbetar idag för att införa sharia-domstolar i sekulariserade länder som Sverige. I vissa länder har...

Globaliseringen stärker borgerligheten – även inom S

Den socialdemokratiska ledningens utspel, om att den är beredd bryta blockpolitiken och bilda regering bl a med Centern och Folkpartiet, har väckt mycken vrede och även ställt frågan om inte S genom detta visat...

2. Facket ska bestämma arbetskraftsinvandringen – inte företagen

Borgerlighetens kärna, kapitalägarna, har lyckats piska fram en stämning som gör att det idag kan vara svårt att ens diskutera frågan om arbetskraftsinvandring. Och att ifrågasätta dagens system vad gäller arbetskraftsinvandringen har blivit, om inte...

I bygget av allianser blir muslimer våra viktigaste allierade

Vi har två syften med att repetera dessa frågor även i detta nummer av NyA. Dels att understryka hotet mot det sekulariserade samhället. Dels att uppmana till ett aktivt försvar av de sekulära värdena....

SD: löntagarfientliga rasister och karriärister

Under hösten har SD ökat sitt stöd i opinionsmätningarna. En del i detta beror på den osäkerhet som det ökade antalet varsel inom industrin innebär.

Försvaret av det sekulära samhället och kvinnorna innebär konflikter både med islamister och andra...

Den islamistiska strävan efter att styra folks världsliga liv stannar inte vid nationsgränserna. Denna strävan följer flyktingströmmarna in i Sverige. När det gäller synen på olika livsregler: familjen, sexualitet, kvinnans ställning, homosexualitet kommer islamisternas...