Nya simhallen i Linköping – ett gigantiskt skrytbygge

Sveriges kommuner står inför ett vägskäl. Å ena sidan finns det ett uppdämt behov av att rusta upp offentliga anläggningar samt att anpassa de kommunala verksamheterna mot den växande populationen unga respektive äldre. Å...

6. Internationella kollektivavtal

Låt oss, för diskussionens skull, anta att svenska företag skulle ”importera” polska och lettiska byggjobbare till Sverige, och göra byggjobbare som arbetar efter svenska avtal och lagar arbetslösa, eftersom de svenska företagen vill ”vara...

Sida-rapport om konsekvenserna av minskat utlandsbistånd

Sida har, på uppdrag av Utrikesdepartementet, utrett konsekvenserna av att dramatiskt minska utlandsbiståndet i syfte att finansiera flyktingmottagandet hemma i Sverige. Vi redogjorde för tre exempel i pappersupplagan av Nya Arbetartidningen nr 88: 1 miljon krisdrabbade...

Moskéchef som pallat trycket från fundamentalisterna

Islamister har lyckats skaffa sig ett betydande inflytande över de muslimska föreningar och församlingar som finns i Sverige. Men det finns muslimska ledare i Sverige som stått emot trycket från islamisterna och försvarat sekularismen. En...

Manifestation på Kristallnatten

På årsdagen av kristallnatten, den 9 november, samlades ett tjugotal personer vid Apberget i Umeå för att tillsammans hedra de som fallit offer för nazismen och demonstrera mot rasism. Arbetarpartiet, Socialistisk Ungdom, Östra Mot Rasism...

Socialdemokratiska utspel om språkkrav och religiösa friskolor

Språkkrav för försörjningsstöd Den 14 mars gjorde Socialdemokraterna ett utspel om språkkrav för invandrare. S vill göra det obligatoriskt att studera vid SFI (Svenska för invandrare) för att lära sig det svenska språket. Den som kan...

1. Bemanningsföretag och arbetskraftsinvandring – Två metoder för att underminera kollektivavtal och arbetsrätt

En av borgerlighetens mest prioriterade frågor är att underminera de regler som skyddar löntagarna. En metod är bemanningsföretagen. Den arbetsgivare som använder sig av ett bemanningsföretag inträder inte i ett arbetsgivarförhållande mot de anställda,...

Gruvorna kräver ett investeringsprogram

Fyra stora ”kollektivt” ägda pensionsfonder (AP-fonderna, Folksam, Alecta och AMF Pension) kontrollerar över 2 000 miljarder av våra pensionspengar. Men precis som ett gäng abdikerande furstar, som är rädd för sina undersåtar, undviker dessa...

Slöjan – ett förtryck med många bottnar

En annan organisation som också nyligen blivit av med sina statliga bidrag heter Sveriges Förenade Muslimer. Föreningen driver bl a en moské i Göteborg. Skälet till att bidragen drogs in var avslöjanden om att man...