Hur se på ett ordförandeval inom en Kommunalsektion?

I november hölls ett fyllnadsval inom Kommunals storsektion i Umeå. Mot valberedningens förslag att välja socialdemokraten Anton Markeby ställdes en oppositionell kandidat. Denne utmanare förlorade självklart stort. Siffrorna blev 102 för sossen Markeby och...

Reaktionära nostalgiker och Sverigedemokrater

Förutom S och LO måste vi även nämna två andra politiska strömningar som gör anspråk på att tillhöra den svenska arbetarrörelsen, även om deras inflytande i dagens fackföreningar är minimalt. Den första kallar vi...

En ny global ekonomisk nedgång

Det finns de som spekulerar om att Borg och alliansregeringen medvetet underskattar det ekonomiska lägetför att sedan kunna överraska med ett ljusare framtidsperspektiv och rejäla satsningar inför valåret 2014. Ingenting är uteslutet. Men en annan...

Avskedad islamist

Det är mot denna bakgrund som statsminister Stefan Löfven avskedade MP-ministern Mehmet Kaplan. Kaplan tog inte ställning för principen att samma lagar ska gälla för alla medborgare i samma land. Istället umgicks den numera...

Ett enormt flyktingmaskineri som riskerar att haverera

De svenska systemen för flyktingmottagning är överbelastade och har börjat haverera. Systemen är helt enkelt inte anpassade efter det stora antal flyktingar som nu kommer till Sverige. Tabellen till höger visar på antalet människor...

Unga mer drabbade av arbetsskador än äldre

I en nyligen utgiven rapport från försäkringsbolaget AFA Försäkring sammanställs arbetsskador bland unga i åldern 16-25 år. Enligt rapporten har risken för arbetsskador hos unga ökat betydligt mer än risken hos äldre (yrkesverksamma i...

Begränsningen av asylmottagandet innebär en normalisering

För det onormala stod Alliansen och Miljöpartiet som tillsammans angrep kollektivavtal och välfärdssystem åren 2011-2015 med hjälp av EU:s mest liberala flyktingpolitik Den 24 november ifjol beslutade regeringen att försöka normalisera svensk flyktingpolitik. Det är...

Nya partier och annorlunda partier

Anpassat. Kristdemokraterna (tidigare Kds) tog sig in i riksdagen av egen kraft 1991. Det största problemet var att de borgerliga blockets väljare kom att fördelas på fyra partier istället för på tre, vilket innebar...

Sex av tio arbetslösa födda i utlandet år 2017

Arbetsförmedlingens (Af) höstprognos visar att hela 60 procent av de arbetslösa kommer att vara utrikes födda år 2017, av de som skrivit in sig hos Af. Samtidigt räknar Af med att arbetslösheten som helhet kommer...

Byggnads varslar om strejk mot dumpning av arbetsvillkor

Byggnadsarbetarförbundet har varslat om strejk för 2 800 medlemmar på 160 olika byggen. Fackets krav, förutom de generella lönepåslag, handlar om säkerheten på byggena samt villkoren för de som jobbar åt underentreprenörer. I snitt dör...