Vad kan stoppa SD?

Så löd rubriken på vårt föregående nummer av NyA. Vi har vid flera tillfällen pekat på det vi kallar uppbrottet från Socialdemokratin. Innebörden är att detta parti förlorade en tredjedel av sina väljare under...

Historien om den antifackliga Laval-lagen

År 2010 drev allianspartierna igenom den s k ”Lavallagen” i riksdagen. Lagen har fått stor betydelse eftersom den har begränsat fackföreningarnas möjlighet att ta till stridsåtgärder i syfte att pressa utländska företag och arbetsgivare...

Bolagen som gör miljardvinster i välfärden

Den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden gav nyligen ut en rapport med titeln ”Oligarkerna – vinnarna i slaget om välfärden”. Det var i början av 1990-talet som Carl Bildts borgerliga regering införde ett system som gjorde...

Gemensam kamp mot alliansen – med ett socialistiskt program

Arbetarpartiet utgör en socialistisk del av arbetarrörelsen. Det är vår uppgift att bekämpa högerpolitik oavsett om landet styrs av Reinfeldt eller av Socialdemokraterna; oavsett om det råder ett kampuppsving på arbetsplatserna eller om stämningen...

Riksdagspartierna är de offentliga arbetsgivarna

Vad döljer sig bakom begreppet ”offentliga arbetsgivare”? Det handlar till helt övervägande del om SKL (Sveriges kommuner och landsting). SKL är landets största arbetsgivarorganisation! Denna tecknar centrala kollektivavtal med fackföreningar som representerar över en miljon...

Arbetarpartiets första kongress: Bred delaktighet i framåtriktat kongressarbete

Kongressens tre grundläggande uppgifter var: 1) att lägga en fast politisk grund för partiets arbete i den dramatiska period kapitalismen nu trätt in i; 2) att dra upp riktlinjerna för att etablera Arbetarpartiet som...

Hur ska SD:s framgång tolkas?

Låt oss repetera: Det ursprungliga, och den huvudsakliga, politiska förändringen i samhället är och förblir uppbrottet från S. Denna har en så stor betydelse att den inte kan ses endast som en politisk förändring....

Facklig kamp mot sexuella trakasserier

Den internationella fackliga organisationen ITUC betonar behovet av trygga anställningar för att motverka sexuella trakasserier på arbetet. Detta i en nystartad kampanj till följd av #MeToo. ITUC beräknar att 35 procent av världens kvinnor utsatts...

Al-Qaradawi: ”Hitler sänd av gud att straffa judarna”

Alla, människor såväl som organisationer, måste bedömas för vad de gör. Men också för vad de inte gör. Detta gäller även för den s.k. vänstern. De demonstrerar tillsammans med islamister på 1 maj i syfte...

Muslimska Brödraskapets mål – ett parallellt samhälle

”Det politiska målet för MB i Europa är alltså att bygga upp en parallell islamsk offentlighet där muslimer går i egna skolor och har tillgång till samhällsservice som sker enligt islamiska normer. Strategin är...