Muslimer utgör Arbetarpartiets viktigaste allierade i försvaret av sekularismen

Arbetarpartiet stöder utvecklingen mot en mindre bokstavlig tolkning av Koranen och dess 350 sharialagar samt av Profeten Muhammeds levnadssätt och yttranden ), när det gäller hur relationerna mellan människor och av samhället i stort...

Hedersförtrycket i centrum på internationella kvinnodagen

På den Internationella kvinnodagen 8 mars organiserade Arbetarpartiet ett protestmöte mot hedersförtrycket på Umeå universitet. Detta var en del i Arbetarpartiets kampanj mot hedersrelaterat förtryck och våld. Förra hösten startades en landsomfattande kampanj ”till försvar...

Slutet för Socialdemokratin? – Reducerat till stödparti åt C, L och MP efter nästa...

Del ett. Det finns idag två relativt nya politiska trender som tillsammans kan få en avgörande betydelse för framtiden i Europa och kanske även i USA. Den första trenden utgörs av en förskjutning av...

Arbetarrörelsens underordning – S och V i borgarnas ledband

Del två. Socialdemokraterna utgjorde en gång den avgörande kraften bakom Sveriges dubbla nej. Dels nej till svensk anslutning till EU:s föregångare. Dels nej till svensk Nato-anslutning. Men för drygt 25 år sedan (året var...

Sverige mer korrupt än vad du tror

Många har en bild av Sverige som ett land utan korruption. I organisationen Transparency Internationals undersökningar av hur medborgarna i olika länder upplever korruptionen hamnar Sverige alltid bland de minst korrupta länderna. De senaste...

Den ekonomiska recessionens betydelse

Del tre. Arbetarrörelsens anpassning till den traditionella borgerligheten, i Sverige S och V samt bland annat LO-facken, har ägt rum i en rad europeiska länder. Då den stora ekonomiska recessionen slog till åren 2007-2008...

Dubbelheten i de ny-reaktionäras politik

Del fyra. De ny-reaktionära växer i ett läge då arbetarrörelsens partier anpassat sig till den traditionella borgerligheten och arbetarklassens olika skikt drabbats hårdast av politiska och ekonomiska förändringar. Det handlar om EU:s fria rörlighet av...

Intervju med Jimmie Åkesson

SD-ledaren Jimmie Åkesson besökte Umeå den 16 februari. NyA passade på att ställa ett antal frågor till Åkesson, bland annat med anledning av Anna Kinberg Batras utspel om att M är beredda att ta...

En ny underklass växer fram i Sverige

En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar hur arbetslösheten i Sverige förändrats. Det är snart tre av fyra arbetslösa som anses ha en ”utsatt ställning på arbetsmarknaden”. Det har även vuxit fram tydliga etniska skiljelinjer...
video

Välbesökt samtal om yttrandefrihet och självcensur

Den 6 februari anordnades ett seminarium på temat ”yttrandefrihet och självcensur” på TeaterStudio Lederman i Stockholm. Det var en uppföljare till seminariet ”ett samtal om sekularism” som hölls i december i fjol. Panelen bestod av...