Riskkapitaljättar skördar miljarder i den svenska välfärden

Inom loppet av några år har den privata marknaden tagit över allt mer av skola, vård och omsorg i Sverige. Genom en rad politiska beslut har välfärden omvandlats till ett enda stort sädesfält där...

Endast en av 25 arbetslösa får 80 procent av lönen i A-kassa

Många bär på en bild av 80 procentig ersättning av lönen vid arbetslöshet, men få personer når upp till den nivån och antalet underförsäkrade i arbetslöshetskassorna ökar för varje år. År 2011 är det nionde...

Media, makten och borgerligheten

Makten över media i Sverige är idag koncentrerad till ett fåtal ägare. Samtidigt smälter dessa samman med den politiska högern på ett sätt som för tankarna till Berlusconis Italien. Efter att A-pressen gått i...

Bara var tredje arbetslös får a-kassa

I oktober 2010 fick bara drygt 35 % av de arbetslösa a-kassa, en siffra som kan komma att sjunka till 25 %. Många arbetslösa hamnar istället i olika program med aktivitetsstöd – eller tvingas...

Rättvisepartiet blir Arbetarpartiet

Arbetarpartiet är det nya namnet på vår politiska rörelse. Och som alla kan se här ovan är  ”Nya Arbetartidningen” namnet på vårt politiska språkrör. Besluten om dessa nya namn togs,  enhälligt, på våra medlemsmöten onsdag...

Volvo i Umeå vill förlänga visstidsanställningar

Orderingången på hyttfabriken i Umeå är så pass hög att antalet visstidsanställda har ökat till 580 personer. Av de visstidsanställda har 380 personer jobbat de avtalsenliga tolv månaderna redan nästa vår och ska därför, enligt...

Manifestation på Kristallnatten

På årsdagen av kristallnatten, den 9 november, samlades ett tjugotal personer vid Apberget i Umeå för att tillsammans hedra de som fallit offer för nazismen och demonstrera mot rasism. Arbetarpartiet, Socialistisk Ungdom, Östra Mot Rasism...

Knegarkampanjen i Kirunas kommunfullmäktige

Första november hölls det första mötet för nya kommunfullmäktige i Kiruna. För oss från Knegarkampanjen var det första gången vi inte satt på läktarplats. Eftersom motioner måste ställas ett möte i förväg så hade vi...

Sundsvall: MP + Alliansen=sant

Sundsvalls politiska majoritet har spruckit. Efter att det rödgröna riksdagssamarbetet tagit paus väljer Miljöpartiet i Sundsvall att avbryta det rödgröna samarbetet med S och V, och istället inleda ett samarbete med Allianspartierna. Det var den...

Ett EU med höga maktambitioner

I en rapport från SKL (Sveriges kommuner och landsting) uppges 60 procent av alla beslut i ett vanligt svenskt kommunfullmäktige påverkas, direkt eller indirekt, av EU. För landstingsfullmäktige är siffran 50 procent. Tre danska forskare...