Även Robertsfors kommun snålar

Även Robertsfors ligger under riksgenomsnittet när det gäller anslagen till hemtjänsten. Robertsfors satsar 317 kronor per utförd timme inom hemtjänsten. Riksgenomsnittet ligger på 367 kronor per timme. Den kommun som satsar mest på sin hemtjänst...

Debatt om byskolor på Umeåfullmäktige

En hård debatt om skolorna i Umeå väntar i kommunfullmäktige. Det handlar om en motion från Folkpartiet om att göra om kommunens F5-skolor till F6-skolor. Den omedelbara bakgrunden till motionen är att föräldrarna i byn...

Landstingsfullmäktige mötte protester

Under landstingsfullmäktige den 29 nov uppvaktades landstingsrådet Peter Olofsson av personal från NUS, Norrlands Universitetssjukhus, tillsammans med ett 30-tal arga Malåbor. Protesten riktade sig emot nedskärningar på NUS samt indragningen av ambulansen i Malå. -...

Sjukvården måste skyddas från Region Västerbotten

Vi varnar alla som arbetar inom landstinget – sjukvård och administration – för planen att slå samman landstinget och Region Västerbotten (RV). För att tala med sjukvårdens språk: RV är en, mot demokrati och...

Nya skrytprojekt – men samma brist på demokratisk insyn

Skrytprojekten har på ett bestående sätt minskat de resurser som kan satsas på skola, vård och underhåll av gator och fastigheter i Umeå. Bara Kulturväven och äventyrsbadet Navet minskar vardagsverksamheternas resurser med cirka 100...

Bevara Hamrinsberget – som park med utomhusscen

I en av sina ansökningar till EU, för att få bli Kulturhuvudstad, lovade de styrande politikerna i Umeå att de skulle uppföra tre skrytbyggen. Efter ”Väven” och Äventyrsbadet är det bara en tidsfråga innan...

Kampanj krävs mot byggherrarnas översiktsplan

Beslutet att anta översiktsplanerna betyder två saker: dels att byggherrarna med Baltic i spetsen fortsätter att omforma Umeå efter sina kommersiella intressen, dels att alliansen mellan de styrande politikerna och köpmännen i Umeå har...

Ekologisk katastrof hotar Nydalasjön

Arbetarpartiet har inlett arbetet för att rädda Nydalasjön från en ekologisk katastrof. Sjön, som är ett av Umeås viktigaste rekreationsområden, hotas av algblomning vilket vore ett slag mot sjöns hela ekosystem. Det är bokstavligen...

Rösta JA – för god vård i hela Västerbotten – Den 8 september genomförs...

Rent formellt handlar folkomröstningen om tre konkreta nedskärningar, på sammanlagt tre miljoner, som drabbat kommunerna Åsele och Dorotea. Västerbottningarna får rösta om de tre försämringarna ska återställas eller inte. Det gäller dessa nedskärningar: ▪ I Dorotea minskade...
300 miljoner kronor. Så mycket ska Västerbottens landsting spara åren 2012-2015.

Nya nedskärningar hotar vården i Västerbotten

Åren 2012-2015 ska 300 miljoner sparas i Västerbottens landsting. 300 miljoner motsvarar ca 800 tjänster.