Avveckling av Region Västerbotten kan ge 110 nya sjuksköterskejobb

Mellan 45-65 miljoner kr kan sparas – minst

Fullmäktigekrönikan: Diskussioner på liv eller död – och skitfrågor

På kommunfullmäktige i januari blev frågan om den lokala luftkvalitén återigen ett tema. Under decennier har luften i centrala Umeå blivit allt farligare att andas. Gränsvärdet för smutsig luft överskreds hela 67 dygn under...

Flytten av biblioteket kan försämra luften ytterligare

Under många år har Miljökvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid överskridits i Umeå. Detta har skett i centrala Umeå längs Västra Esplanaden/E4. Enligt LUCAS-studien finns ett tydligt samband mellan höga halter av kvävedioxid och lungcancer. Det är...

Två segrar för personalen i Umeå kommun

Hela Tiden-projektet skrotas och kommunen ber om ursäkt för de kränkande personlighetstesterna. Personalens motstånd har lönat sig. Hela Tiden-projektet inom äldreomsorgen innebar bl a att anställda i vissa fall tvingades arbeta fler helger och delade...

Manifestation med djup och allvar på Kristallnatten i Umeå

Runt 200 personer trotsade snö och rusk för att delta på den breda och blocköverskridande manifestationen på Kristallnatten i Umeå den 9 november. Arrangemanget var ett samarbete mellan Judiska Föreningen i Umeå, Socialdemokraterna, Liberalerna,...

Därför vill Arbetarpartiet ha IKEA på Klockarbäcken – nej till Entré Syd

Det finns tre viktiga skäl att placera IKEA på Klockarbäcken. Först: Enligt Trafikverkets beräkningar kommer trafiken längs Västra Esplanaden/E4 att öka med 3 000 bilar per dygn om IKEA placeras på Teg (Entré Syd). Trafikökningen...

Blockad mot kafé i Umeå

Lördag den 29 mars organiserade Socialistisk Ungdom – det fackliga alternativet en symbolisk blockad mot Café Göteborg i Umeå. Blockaden riktade sig mot att kaféet bryter mot kollektivavtalet genom att låta jobbsökande ungdomar ”provjobba”...

Bli valarbetare för Arbetarpartiet!

Arbetarpartiet behöver dig i valkampanjen för umeborna - mot de stora politiska drakarna. ■ Du kan dela ut Umebladet som vi kör hem till dig söndagen den 17 augusti. ■ Du kan sprida våra valsedlar. Beställ ett...

Inga externa pengar klara till Kulturhuvudstadsåret

Än så länge är bara 98 miljoner i intäkter klara för kulturhuvudstadsåret, som beräknas kosta totalt 410 miljoner. Det blev tydligt under kommunfullmäktige den 28 maj sedan kulturhuvudstadsutskottets ordförande Marie-Louise Rönnmark, S, besvarat en...

Insemination viktig fråga på Umeå Pride

Efter pride-festivalen i Umeå lördagen den 26:e november tog vi kontakt med Elin Larsson från RFSL Umeå: Vad tyckte du om uppslutningen på lördagen? - Det var väldigt bra, runt 300 personer deltog i paraden. Bra...