Mer personal krävs inom hemtjänsten i Umeå

Personalen inom hemtjänsten i Umeå har en tuff arbetssituation med stor personalomsättning. Bakgrunden är kommunens ständiga besparingar. Umeå kommun tillhör till de snålaste i landet när det gäller hur mycket man betalar för varje...

Region Västerbotten – en byråkrati för byråkraternas skull

VK och Norran har granskat Region Västerbotten i en rad artiklar under oktober. Fram träder bilden av en byråkratisk organisation som slukar fler hundra skattemiljoner varje år, men som mest av allt verkar existera...

Röken farligare än elden – cancer vanligt bland brandmän

Brandmän drabbas dubbelt så ofta av cancer som resten av befolkningen. Det gäller bland annat testikelcancer, prostatacancer, olika former av blodcancer och malignt melanom. Överrisken finns där trots att de allra flesta brandmän undviker...

Allianspartiernas ansvar för nedskärningarna

En anledning till sänkningen av statsbidragen till landstingen är att den borgerliga regeringen måste finansiera sina skattesänkningar. År 2012 kostade Alliansens skattesänkningar svindlande 123 miljarder, om man jämför med skatteintäkterna 2006. De största posterna är...

Flygande start på Arbetarpartiets valrörelse

Sedan den 7 juli rullar Arbetarpartiets valrörelse inför hösten kommunalval på för fullt. Varje vardag och lördag har partiet haft en till tre valbyråer vid olika stadsdelscentra i Umeå kommun. Över 10 000 specialinriktade...
video

Fullmäktigekrönikan: När två parter säger motsatta saker kan inte båda ha rätt!

Arbetarpartiet kräver en oberoende utredning av reskulturen inom samhällsbyggnadskontoret.

Rätt till heltid – till priset av fler helger och delade turer?

Umeå kommun har beslutat att dra igång ett projekt med namnet Hela Tiden, där all tillsvidareanställd personal inom kommunen ska kunna få heltid om de önskar detta. Enligt jämställdhetsutskottet i Umeå kommun ska heltidsanställda inom...

Lönesänkningar drabbar personliga assistenter

Ett antal personliga assistenter i Umeå kommun protesterar nu mot ett förslag som innebär att de tvingas arbeta fem timmar mer i veckan för att uppnå samma lön som tidigare. Något som i praktiken...

Manifestation mot nazism samlade drygt 400 i Umeå

Måndagen den 13 mars samlades drygt 400 umebor på Renmarkstorget i en blixtinkallad manifestation mot nazismen. Bakgrunden var att Nordiska Motståndsrörelsen framträtt öppet under lördagen och delat ut nazistisk propaganda i anslutning till en...

Bevara Hamrinsberget – som park med utomhusscen

I en av sina ansökningar till EU, för att få bli Kulturhuvudstad, lovade de styrande politikerna i Umeå att de skulle uppföra tre skrytbyggen. Efter ”Väven” och Äventyrsbadet är det bara en tidsfråga innan...