Fakta och bakgrund kring det orimliga 200000-målet

Varför är det då så många som, liksom vi, inte tror på målet på 200 000? Om målet på 200 000 invånare år 2050 ska uppnås krävs att kommunen ökar sin tillväxt dramatiskt. Umeå har...
Dyrt. Kulturhuvudstadsåret är tänkt kosta 410 miljoner kr. Men endast 115 miljoner är klara. Resten är ofinansierat.

Spricka inom Socialdemokraterna om Kulturhuvudstadsåret?

I Västerbottens-Kuriren den 22 juli kräver kommunalrådet Lennart Holmlund oväntat ”klara besked om höstens planer för Kulturhuvudstadsprojektet”.
300 miljoner kronor. Så mycket ska Västerbottens landsting spara åren 2012-2015.

Nya nedskärningar hotar vården i Västerbotten

Åren 2012-2015 ska 300 miljoner sparas i Västerbottens landsting. 300 miljoner motsvarar ca 800 tjänster.

Flytten av biblioteket kan försämra luften ytterligare

Under många år har Miljökvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid överskridits i Umeå. Detta har skett i centrala Umeå längs Västra Esplanaden/E4. Enligt LUCAS-studien finns ett tydligt samband mellan höga halter av kvävedioxid och lungcancer. Det är...

Het budgetdebatt i Umeå kommunfullmäktige

Arbetarpartiet: Nej till kommunledningens flummeri om ”kulturdriven samhällstillväxt” - Ja till grön industriell produktion

Protester mot flytten av Stadsbiblioteket

På kort tid har Nätverket Stoppa flytten av Stadsbiblioteket genomfört två manifestationer i Umeå. Lördagen den 14 maj genomfördes en demonstration mot flytten av Stadsbiblioteket. 300 människor samlades på Rådhustorget och över 200 gick med...

Kulturhusbygge ger försämrad luftkvalitet

De styrande i Umeå kommun har systematiskt struntat i att åtgärda den hälsofarliga luften i centrala stan. Nu planeras en rad byggen som riskerar att ytterligare försämra luften – bl a det planerade kulturhusbygget...

Historisk seger för äldreomsorgspersonalen

Politikerna i Umeå kommuns personalutskott har skrotat de s.k. lustkontrakten. Detta innebär en historisk  seger för personalen – som på många olika nivåer tagit strid mot kontrakten. - Kontrakten var förnedrande för personalen och...

Anhöriga uppmanas beställa kista redan före släktingen avlidit

Anhöriga till en boende på Tallbackens sjukhem i Nordmaling, uppmanade att beställa en kista redan före släktingens dödsfall. Förfarandet möter kritik från både anhöriga och pensionärsrådet (VK 17/3 2011). Orsaken till uppmaningen är att sjukhemmets...

SMS:et, den elake hovnarren och maktkoncentrationen

Frågan om stadsbibliotekets framtid har ställt en större fråga på dagordningen. Det handlar om den allt tydligare, och allt mer orimliga, maktkoncentrationen i Umeå. I samband med den planerade flytten av stadsbiblioteket har denna...