Flytten av biblioteket kan försämra luften ytterligare

Under många år har Miljökvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid överskridits i Umeå. Detta har skett i centrala Umeå längs Västra Esplanaden/E4. Enligt LUCAS-studien finns ett tydligt samband mellan höga halter av kvävedioxid och lungcancer. Det är...

Het budgetdebatt i Umeå kommunfullmäktige

Arbetarpartiet: Nej till kommunledningens flummeri om ”kulturdriven samhällstillväxt” - Ja till grön industriell produktion

Protester mot flytten av Stadsbiblioteket

På kort tid har Nätverket Stoppa flytten av Stadsbiblioteket genomfört två manifestationer i Umeå. Lördagen den 14 maj genomfördes en demonstration mot flytten av Stadsbiblioteket. 300 människor samlades på Rådhustorget och över 200 gick med...

Kulturhusbygge ger försämrad luftkvalitet

De styrande i Umeå kommun har systematiskt struntat i att åtgärda den hälsofarliga luften i centrala stan. Nu planeras en rad byggen som riskerar att ytterligare försämra luften – bl a det planerade kulturhusbygget...

Historisk seger för äldreomsorgspersonalen

Politikerna i Umeå kommuns personalutskott har skrotat de s.k. lustkontrakten. Detta innebär en historisk  seger för personalen – som på många olika nivåer tagit strid mot kontrakten. - Kontrakten var förnedrande för personalen och...

Anhöriga uppmanas beställa kista redan före släktingen avlidit

Anhöriga till en boende på Tallbackens sjukhem i Nordmaling, uppmanade att beställa en kista redan före släktingens dödsfall. Förfarandet möter kritik från både anhöriga och pensionärsrådet (VK 17/3 2011). Orsaken till uppmaningen är att sjukhemmets...

SMS:et, den elake hovnarren och maktkoncentrationen

Frågan om stadsbibliotekets framtid har ställt en större fråga på dagordningen. Det handlar om den allt tydligare, och allt mer orimliga, maktkoncentrationen i Umeå. I samband med den planerade flytten av stadsbiblioteket har denna...

Motståndet mot biblioteksflytten växer

I den serie av symboliska torgomröstningar som Arbetarpartiet (f.d Rättvisepartiet) genomfört på gator, torg och skolor har 93 % röstat för ett alternativ där det befintliga biblioteket inte flyttas till kajen utan istället byggs...

Än är det inte för sent att stoppa flytten

Tidigare erfarenheter visar att kommunledningen kan besegras. När planerna på att bygga ett underjordiskt garage lanserades i Umeå lanserades i mitten på 00-talet, stöddes idén av S, V, M, KD, C och FP. Alltså...

Media och maktkoncentrationen i Umeå

Västerbottens-Kuriren (VK) och dess ägare är den regionala motsvarigheten till Bonnier på det nationella planet. VK är inte bara en tidning – VK är ett regionalt medieimperium med förgreningar inom näringsliv och politik. VK:s...