Tea Party-rörelsen: Rörelsens förebild och födelse

Tea Party-rörelsen är ett fenomen som ursprungligen inte togs på allvar av många. Men idag brottas både Demokrater och Republikaner med detta politiska fenomen. Bokförlagen ger ut en ny bok om rörelsen nästan varje månad....

Ny alarmerande rapport om klimatet

Världsbanken har nyligen publicerat en rapport (Turn Down the Heat) där de konstaterar att jorden med stor sannolikhet kommer vara fyra grader varmare vid slutet av århundradet än den var vid industrialiseringens början.

Den all-arabiska revolutionen sprids och fördjupas

Händelserna i Egypten har hittills spelat den viktigaste rollen för den allarabiska revolutionära rörelsen.

Heter USA:s näste president Donald Trump?

Den 8 november i år väljer USA en ny president. Just nu håller Demokraterna och Republikanerna på att utse sina respektive presidentkandidater. Det mesta pekar på att Hillary Clinton kommer att ställas mot Donald...

Tea Party-rörelsen: Ny chans för Republikanerna – eller något mer?

Det finns ett berättigat missnöje i USA – men hur ska detta kanaliseras? Uppfattningarna om vad Tea Party-rörelsen är skiftar väldeliga. Det finns de som anser att rörelsen är helt konstgjord, styrd uppifrån av...

Militären ansvariga för blodbad i Egypten

Våldet har trappats upp ytterligare i kölvattnet på militärkuppen mot Egyptens president Mohammed Mursi. Under den senaste veckan har militären genomfört två massakrer på anhängare till Muslimska Brödraskapet. Hundratals har dödats och tusentals skadats....

Världsekonomin på väg in i ny djup nedgång?

I Sverige har närmare 50 000 personer varslats om uppsägning hittills i år. Det är den högsta siffran på tre år. Runt om i landet syns de svarta rubrikerna. Närmare 100 personer förlorar jobben då SCA lägger ned sina sågar i Holmsund och i Vilhelmina. För en liten ort som Vilhelmina innebär detta ett dråpslag.

Libyen: Folket vill bestämma sin egen framtid

Salem El Ghuweil kom till Sverige från Libyen för 6 år sedan. Under revolutionen i Libyen har han tagit initiativ till bildandet av en libysk förening i Umeå samt samlat in pengar till den...

Tea Party-rörelsen – en pressad medelklass organiserar sig

Nederlaget för republikanerna i valet 2008 innebar inte endast ett valnederlag. Efter George W Bush tid som president befanns sig USA involverat i tre krig. Nationen hade egna soldater både i Irak och i...

Hjälpsändning når fronten

Nya Arbetartidningen intervjuar Saleh Shtieba och Salem el Ghuweil. Saleh, som i vanliga fall jobbar på Volvo Lastvagnar i Umeå, har just återvänt från Libyen till Umeå. Saleh var en av 8 personer som deltog...