Om Nya Arbetartidningen

Nya Arbetartidningen är en demokratisk socialistisk tidning för arbetarrörelsen. NyA startades år 2010 och ges ut av Arbetarpartiet. Tidningen utkommer med 16 nummer per år. NyA är en hybridtidning med 10 sidor, där 8 sidor finns på papper och 2 sidor finns i en digital ”bläddertidning”.

Medarbetare i tidningen

ANSVARIG UTGIVARE Jan Hägglund
REDAKTÖR Davis Kaza
WEBBREDAKTÖR Lars-Erik Utberg
I REDAKTIONEN Lena Lindström, Kalle Wadin Wesslén och Joacim Strand

Tidningen produceras till största delen på ideell basis. Vi tar tacksamt emot insändare, artiklar, teckningar och annat. Hör av dig till oss om du har något material du skulle vilja få publicerat – eller om du vill beställa hem några provex av tidningen!