Om Nya Arbetartidningen

Nya Arbetartidningen är en demokratisk socialistisk tidning för arbetarrörelsen. NyA startades år 2010 och ges ut av Arbetarpartiet. Tidningen utkommer med 16 nummer per år. NyA är en hybridtidning med 10 sidor, där 8 sidor finns på papper och 2 sidor finns i en digital "bläddertidning".

I redaktionen

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Davis Kaza

Redaktör

Lars-Erik Utberg

Webbredaktör

Lena Lindström

Medarbetare

Kalle Wadin Wesslén

Medarbetare

Joacim Strand

Medarbetare