Home Tags Klimat och miljö

Tag: Klimat och miljö

Miljöseger överklagas av sossar, (m)ods, vänstern, m fl

Umeå kommun har i över ett decennium systematiskt brutit mot miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid. När kommunen nu fått på skallen av Mark- och miljödomstolen,...

Den globala uppvärmningen måste tas på allvar

År 2016 blev det varmaste året sedan man påbörjade mätningarna på 1880-talet. Detta enligt siffror bland annat från den amerikanska rymdmyndigheten Nasa och den...

Ny rapport från FN:s klimatpanel

Den 27 september släppte FN:s klimatpanel IPCC den första delen av sin nya rapport om klimatförändringarna. Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att man...

Ny alarmerande rapport om klimatet

Världsbanken har nyligen publicerat en rapport (Turn Down the Heat) där de konstaterar att jorden med stor sannolikhet kommer vara fyra grader varmare vid slutet av århundradet än den var vid industrialiseringens början.

Ekologisk katastrof hotar Nydalasjön

Arbetarpartiet har inlett arbetet för att rädda Nydalasjön från en ekologisk katastrof. Sjön, som är ett av Umeås viktigaste rekreationsområden, hotas av algblomning vilket...

Samarbete krävs för att rädda Nydalasjön

På kommunfullmäktige 29 oktober ska ett beslut om Nydalaområdets framtid fattas. Två alternativ ställs mot varandra – Socialdemokraternas och borgaralliansens förslag. Arbetarpartiets ställningstagande utgår från...

Moderaternas dubbelspel om Nydalasjön

Initiativet till att avveckla sommarstugeområdet runt Nydalasjön föddes redan 1979 då de borgerliga partierna styrde Umeå. Beslutet om dagens detaljplan för Nydalasjön fattades sedan...

Umeå riskerar böter för miljöbrott

Umeå och flera andra svenska städer där EU:s gränsvärden för utsläpp överskrids, riskerar att få böta upp emot en halv miljon kronor per dag...

Permafrosten avger tio gånger mer växthusgas än befarat

En ny svensk-rysk forskningsstudie visar att den 7000 kilometer långa sibiriska kusten i norra Ryssland är en mycket större källa till utsläpp av koldioxid än vad man tidigare känt till. Det handlar om permafrost som smälter och frigör stora mängder växthusgaser.

Temperaturökningen blir större än 2 grader – klimatet hotas

Den fjärde rapporten från FN:s klimatpanel kom 2007. Där redogjordes det för olika konsekvenser av den globala uppvärmningen. Det alternativ där koncentrationen av växthusgaser...