Kulturväv
Print Friendly, PDF & Email

Jan Hägglund, gruppledare i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet, svarar på frågor om partiets överklagan av detaljplanen för kulturhusbygget på kajen.

Varför har ni lämnat in en överklagan?

– Den antagna detaljplanen för kvarteret Heimdal, där det nya kulturhuset ska byggas, bidrar till en försämring av luftkvalitén i centrala Umeå.

–  I detaljplanen finns inga konkreta åtgärder för hur luftmiljön ska förbättras och trafiken minskas.

Varför är det just på frågan om miljön som ni valt att överklaga?

– Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid har under åratal överskridits längs Västra Esplanaden, E4:an genom centrala Umeå.

– Enligt den omfattande LUCAS-studien finns det ett tydligt samband mellan höga halter av kvävedioxider och förekomsten av lungcancer.

– Trenden i Umeå är att utsläppen av kvävedioxider ökar. För höga halter av kvävedioxider har uppmätts även längs med Storgatan, Nygatan och Östra Kyrkogatan.

– Till detta ska läggas att en rad andra stora byggprojekt planeras i Umeå centrum. Ett exempel är det äventyrsbad som planeras, vilket beräknas locka 400 000 besökare per år. Kommunens tjänstemän räknar med att alla byggprojekt ska generera ett behov av över 1 000 nya parkeringsplatser i centrala stan!

– Problemen som denna anstormning av besökare skulle innebära för luftkvalitén nämns inte ens i detaljplanen.

Finns det något annat skäl till att ni överklagar?

– Ja. Vi anser att detaljplanen även kommer att upphäva strandskyddet. Enligt Miljöbalken omfattar strandskyddet ett område inom100 meterfrån strandlinjen.

– Det nya kulturhuset kommer att stå endast12 meterfrån kajkanten. Vi anser att detta inte kan garantera ”förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden” som det talas om i Miljöbalken.

Har ni laglig rätt att överklaga?

– Det är en tolkningsfråga. Enligt Plan- och bygglagen får beslut som innebär en ”betydande miljöpåverkan” överklagas av ideella föreningar som har som huvudsakligt ändamål att tillvarata miljöskyddsintressen.

– Under de senaste åren har vi i Arbetarpartiet varit det parti som hårdast drivit de lokala miljöfrågorna i Umeå.

– Vi har gång på gång tagit upp frågan om överskridandena av MKN för kvävedioxid, i kommunfullmäktige och på torgmöten. Vi har även organiserat demonstrationer mot den smutsiga luften i Umeå.

– Sedan vet vi inte om detta räcker för att vi ska få överklaga, men vi hoppas på det. För luftmiljöns och umebornas hälsas skull.

LÄMNA ETT SVAR

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.