Centerpartiets Ungdomsförbund kräver legalisering av cannabis

Centerpartiets Ungdomsförbund (Cuf) kräver legalisering av hasch och marijuana. Detta beslutade Cuf-stämman i Helsingborg 9-12 maj.

Enligt Cuf ska hasch och marijuana (cannabis) regleras och säljas precis som vin och sprit! Knarklobbyisterna bland regeringspartiernas ungdomsförbund omfattar sedan tidigare också Folkpartiets ungdomsförbund Luf. Både Luf och Cuf spelar knarklangarna rakt i händerna.

Kravet på legalisering av cannabis förstärker bilden av Cuf som ett urspårat ungdomsförbund. Sedan flera år driver Cuf även krav på  legalisering av sexköp! Kraven på legalisering av cannabis och sexköp måste ses mot bakgrund av att det råder en massarbetslöshet bland ungdomar idag. Mot denna bakgrund framstår kraven som totalt ansvarslösa. De speglar dock det nya skikt som idag dominerar Cuf och som har sin hemvist kring Stureplan i Stockholm.

Arbetarpartiet och vårt ungdomsförbund Socialistisk Ungdom ser det som en avgörande uppgift att bekämpa knarkliberalerna i Cuf och Luf.

Print Friendly, PDF & Email