Nazistpartiet Svoboda

Svoboda är ett nazistiskt parti. Man vill avskaffa demokratin och partiets ideologiska ”fuhrer” har översatt böcker av Joseph Goebbels till ukrainska. Partiet hatar judar och rysktalande. I Svobodas mytologi ingår att Ukraina styrs av en rysk-judisk sammansvärjning med säte i Moskva. Svoboda vill införa inrikespass där det ska framgå om innehavaren är av rysk, judisk eller ukrainsk bakgrund. Endast ukrainare ska tillåtas arbeta i den statlig sektorn.

Svoboda är mycket fientligt mot alla former av socialistiska idéer. Medlemmar i Svoboda deltog för några veckor sedan i ett överfall mot deltagare i en studiecirkel om den rysk/ukrainsk/judiske revolutionären Leo Trotskij. Det var också Svoboda som vandaliserade och fällde en Leninstaty i centrala Kiev.

Läs även: