Debatt om Region Västerbotten i Umeå kommunfullmäktige

I Umeå Kommunfullmäktige den 27 april hade Jan Hägglund (AP) lämnat in en interpellation om Region Västerbotten. Debatten i fullmäktige gick het när interpellationen togs upp.

Hans Lindberg, kommunalråd (S), försvarade Region Västerbotten och sa att målet är, och hela tiden har varit, en storregionbildning. Att slå ihop Region Västerbotten med landstinget och att då bygga upp ett nytt Kommunförbund kan bli kostsamt, menade Lindberg.

Jan Hägglund (AP) replikerade:
– Flytta tillbaka de verksamheter från Region Västerbotten till Landstinget som en gång togs från landstinget och länsstyrelsen (regional utveckling). Lägg sedan ned Region Västerbotten i sin nuvarande form och döp om Landstinget till Region Västerbotten. 65 miljoner går tillbaka till sjukvården varje år i det nya Region Västerbotten.
– Det är otroligt att en parasit som Region Västerbotten har fått växa sig så stor, den skulle ha avvecklats långt tidigare.

Lennart Holmlund (S) försvarade också Region Västerbotten. Han ansåg att de statliga bidragen som ursprungligen kom från Länsstyrelsen (som Region Västerbotten har tagit hand om) inte kan tas över av Landstinget.

Patrik Brännberg (AP) replikerade:
– När man tittar på andra kommunala verksamheter, från förskola till äldreomsorg även tekniska verksamheter är det hela tiden ett tryck på att man ska spara in där det går att spara. Man ska hela tiden visa att kommunen får det värdet, det kommunen och skattebetalarna satsar, men när det gäller Regionen verkar det inte gälla över huvud taget.
– Från början var det 35 tjänster i Region Västerbotten, idag är det 100 anställda och ytterligare 20-30 projektanställda.
– Revisorerna säger att tydliga och mätbara mål saknas fortfarande sedan 2008, så det är inte möjligt att bedöma graden av måluppfyllelse, fortsatte Brännberg.
– Ett av de här målen är att Västerbotten ska bli en bättre plats att leva i. Hur mäter man Regionens inverkan på det? Ja det är ju omöjligt, och det vet ju de som har utformat dessa mål. Det går inte att utvärdera verksamheten.

Både SD, KD och V var inne i debatten och kritiserade att de över 300 politiska uppdragen inom Region Västerbotten inte tillsattes i direkta val.

Jan Hägglund avslutade debatten genom ett hårt angrepp på de politiker som besitter de drygt 300 uppdragen inom Regionen:
– Alla ni som tar emot arvode från Region Västerbotten är med och avlövar pengar från sjukvården. Det är en fullständig skandal. Det här är det värsta exemplet. Politiker sitter och väljer varandra i indirekta val, och tjänar pengar utöver de reglementsenliga möjligheter som är satta i Umeå Kommun.
– Region Västerbotten ska avvecklas. Den här parasiten på samhällskroppen kostar 65 miljoner per år i onödan. Det är en fråga om liv eller död – köerna till canceroperationer förlängs, barn och ungdomspsykiatrin avvecklas.
– Varenda krona som i onödan går till Region Västerbotten tas från sjukvården, avslutade Hägglund.