De traditionella blockens nederlag understryker politisk instabilitet i Sverige

Resultatet i riksdagsvalet 2018 har skapat en osäkerhet kring vem som ska regera landet. I grunden beror detta på tillbakagången för Socialdemokraterna, som utgjort ryggraden i det svenska politiska systemet sedan andra världskriget.

Socialdemokraterna gjorde inte bara sitt sämsta val sedan den allmänna rösträtten för män och kvinnor infördes – S gjorde sitt sämsta val sedan svenskarna fick börja rösta på partier år 1911! Då, för 107 år sedan, fick Socialdemokraterna 28,5 procent av rösterna. I årets val landade de på 28,3 procent. Tillbakagången för S följer samma trend som vi kunnat bevittna hos en rad andra socialdemokratiska partier runt om i Europa. Det parti som backade mest i valet var dock S regeringspartner Miljöpartiet, som förlorade en tredjedel av sina väljare sedan valet 2014. I 20 av 29 riksdagsvalkretsar hade partiet under fyra procent. I slutänden var det storstadsväljarna som räddade MP kvar i riksdagen. Även Moderaterna var större förlorare än S. M tappade fler väljare än S både sett till antalet och procentuellt. Var tionde väljare som röstade på M i förra valet har lämnat partiet.

De största röstmässiga framgångarna hade Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Samtliga av dessa partier ökade sitt röstetal med över 40 procent jämfört med valet 2014.