Sömnbrist – ett växande problem

Foto: Kinga Cichewicz / Unsplash.com

Sömnen är viktig för hur vi mår och för att orka med att vara aktiva under dagen, exempelvis på jobbet. Cirka en tredjedel av vårt liv behöver vi sova, vilket motsvarar 7-8 timmar/dygn. Idag har många människor problem med sömnen vilket kan få allvarliga konsekvenser för hälsan och öka risken att drabbas av olyckor och långtidssjukskrivningar.

Sömnstörningar har ökat kraftigt sedan mitten av 90-talet och idag har ungefär 25 procent besvär med sin sömn flera gånger i veckan. 10 procent har s...


Denna artikel är endast tillgänglig för prenumeranter.

Är du redan prenumerant?

Då måste du logga in för att kunna läsa artikeln. Använd formuläret nedan för att logga in.
Har du inte ordnat med ditt lösenord kan du klicka här för att få instruktioner om hur du bär dig åt.

Saknar du en prenumeration?

Klicka i så fall här för att börja prenumerera!

Logga in: