Tidiga klimatåtgärder som skyddar växt- och djurarter betalar sig på lång sikt

Mangroveskogarna skyddar samhällen mot översvämningar och andra naturkatastrofer.

Jorden befinner sig nu i ett läge med omfattande utdöende av både växter och djurarter. Detta utdöende pågår i mycket snabb takt, vilket försämrar livsvillkoren även för mänskligheten allteftersom det fortsätter. I dagsläget är drygt 12 000 av jordens djurarter hotade och siffran ökar ständigt. Studier visar dock att denna trend går att vända.

Detta kräver väldiga investeringar i global skala. Uträkningar visar på att om 3 800 miljarder kronor investeras årligen säkrar vi överlevnaden för de...


Denna artikel är endast tillgänglig för prenumeranter.

Är du redan prenumerant?

Då måste du logga in för att kunna läsa artikeln. Använd formuläret nedan för att logga in.
Har du inte ordnat med ditt lösenord kan du klicka här för att få instruktioner om hur du bär dig åt.

Saknar du en prenumeration?

Klicka i så fall här för att börja prenumerera!

Logga in: