Höga vinster i amerikanska företag beror på försvagade löntagare

Rörelser som "Fight for 15", som kämpade för höjda minimilöner, tyder på en börjat till pånyttfödelse av den tillbakapressade amerikanska arbetarrörelsen. Foto: David Sachs / SEIU (CC BY-SA 2.0)

USA:s ekonomi uppvisar vissa orostecken, vilka skulle kunna peka på en annalkande krasch. Samtidigt hålls vinstnivåerna uppe genom att de amerikanska löntagarna har pressats tillbaka under de senaste decennierna.

Ett sätt att uppskatta aktiers värde och varna för att tillgångar tillskrivs högre värde på marknaden än vad de faktiskt kan ge utdelning för kallas för CAPE. CAPE beräknas genom att dela en akties aktuella pris med genomsnittliga företagsvinster under en period av tio år. CAPE uppf...


Denna artikel är endast tillgänglig för prenumeranter.

Är du redan prenumerant?

Då måste du logga in för att kunna läsa artikeln. Använd formuläret nedan för att logga in.
Har du inte ordnat med ditt lösenord kan du klicka här för att få instruktioner om hur du bär dig åt.

Saknar du en prenumeration?

Klicka i så fall här för att börja prenumerera!

Logga in: