Hem Skribenter Artiklar av Jan Hägglund

Jan Hägglund

309 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER

Arbetarpartiets första kongress: Bred delaktighet i framåtriktat kongressarbete

Kongressens tre grundläggande uppgifter var: 1) att lägga en fast politisk grund för partiets arbete i den dramatiska period kapitalismen nu trätt in i;...

Arbetarpartiets grundläggande arbetsformer

Denna ”formel” - strävan efter ett enigt agerande utåt baserat på en fri intern diskussion - bygger på Arbetarpartiets allra mest grundläggande uppfattning om samhället och om vår roll i detta samhälle.

Industripolitik och allianser – för seger i valet 2014

Arbetarpartiet kommer att arbeta för att fälla Reinfeldts regering i valet 2014. Vårt arbete för att fälla alliansen kommer att vara viktigt. Men i...

Kampanj krävs mot byggherrarnas översiktsplan

Beslutet att anta översiktsplanerna betyder två saker: dels att byggherrarna med Baltic i spetsen fortsätter att omforma Umeå efter sina kommersiella intressen, dels att...

Lögnen om 200 000 invånare i Umeå

Arbetarpartiet är inte ensamma om att anse att målsättningen om 200 000 invånare är orealistisk. Folkpartiet, C och Mp tror inte heller på målet. Men...

Fakta och bakgrund kring det orimliga 200000-målet

Varför är det då så många som, liksom vi, inte tror på målet på 200 000? Om målet på 200 000 invånare år 2050 ska...

Libyens folk jublar över segern

I Nordafrika och Mellanöstern jublar hundratals miljoner människor åt slutet för Khadaffis diktatur. Inom Arbetarpartiet delar vi den glädjen. Men det råder en nederlagsstämning inom den s k vänstern – exempelvis i Sverige, Europa och USA.

Skuldberg och låg tillväxt hot mot eurozonen

Debatten om framtiden för den gemensamma valutan förs i ett helt nytt och desperat tonfall. För flera av debattörerna är det inte längre en...

Svar till Marcus Carlstedt

Marcus Carlstedt skriver att ”Imperialismens ingripande i Libyen är en del av ett större sammanhang och enligt min mening är det på den nivån analysen måste börja”. Vi håller med. Men vi menar att Carlstedt inte fullt ut tillägnat sig de förändringar som skett i detta ”större sammanhang”, dvs världssituationen, de senaste åren.

Flytten av biblioteket kan försämra luften ytterligare

Under många år har Miljökvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid överskridits i Umeå. Detta har skett i centrala Umeå längs Västra Esplanaden/E4. Enligt LUCAS-studien finns ett tydligt...