Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU – och många äldre.
År 1993 hade landet 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Sannolikt innebär detta en ökning av antalet dödsfall i landet – coronavirus eller inte.

Sverige måste renoveras – men detta kräver ett nytt arbetarparti
som förmår ta vara på knegarnas resurser
_________________________

Inledning

Europa utgör, som de flesta vet, idag epicentrum för Coronapandemin.
Antalet bekräftade fall där människor har smittats stiger hastigt i länder som Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, med många flera. Detsamma gäller för antalet dödsfall. Stannar vi upp vid Sverige kan vi se att antalet dödsfall har stigit dramatiskt de senaste dagarna. Många länder i Europa har satt hela områden i karantän. Länder som Norge, Danmark och Spanien har i praktiken stängt sina gränser för icke-medborgare som saknar speciella skäl för inresa. Enligt nyheterna gäller samma sak för USA. Italien har även infört en obligatorisk karantän på 14 dagar för samtliga personer som reser in i landet – icke-medborgare såväl som medborgare – om jag har förstått det hela rätt.

Pandemin har nu även slagit till med full kraft i USA.

Detta kontinentala land har nu flest antal bekräftade fall av smittade (164 798 personer, Worldometers, 31 mars). Sannolikt kommer USA att drabbas ännu hårdare än Europa. Men att medborgare i USA kommer att drabbas ännu värre än européerna är naturligtvis ingen tröst, eller fördel, för någon. Tvärtom.

Vi ska nedan berätta om vilka lärdomar som kan dras av Sydkoreas framgångsrika kamp mot coronasmittan. Men först en uppdatering om statistiken antalet drabbade och avlidna i ett antal viktiga läner.

Däribland Sverige.

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Siffrorna uppdaterade tisdag 31 mars kl 16:00
De siffror som publiceras blir allt mer osäkra då land efter land slutar att testa ”alla” som befunnit sig i riskområden och istället drar ned på testerna till att omfatta sjukvårdspersonal och personer med så svåra symtom att de behöver sjukhusvård. Inte desto mindre vill jag, löpande, publicera denna statistik över coronasmittans framfart i världen. Denna framfart är skrämmande. Vill du kontrollera hastigheten och utbredningen på smittans spridning – gå till mitt förra blogginlägg och jämför siffrorna. Då kan du se hur antalet smittade och avlidna ökar.

Världen
* 201 länder och territorier är drabbade
* 803 707 bekräftade smittfall
* 39 070 avlidna
* 172 434 tillfrisknade

1  USA: 164 798 bekräftade smittfall, 3 178 har avlidit,
2  Italien
: 101 739 bekräftade smittfall, 11 591 har avlidit,
3  Spanien
: 94 417 bekräftade smittfall, 8 189 har avlidit,
4  Kina
: 81 518 bekräftade smittfall, 3 305 har avlidit – siffrorna ska tas med en rejäl nypa salt,
5  Tyskland
: 67 051 bekräftade smittfall, 682 har avlidit,
Iran: 44 605 bekräftade smittfall, 2 898 har avlidit,
7  Frankrike: 44 550 bekräftade smittfall, 3 024 har avlidit,
14 Sydkorea
: 9 786 bekräftade smittfall, 162 har avlidit,
19 Norge: 4 599 bekräftade smittfall, 36 har avlidit,
21 Sverige: 4 435 bekräftade smittfall, 180 har avlidit,
24 Danmark: 2 815 bekräftade smittfall, 90 har avlidit,
38 Finland: 1 418 bekräftade smittfall, 17 har avlidit.

Källa: Worldometers (31 mars kl 16:00)

Kommentar:
* I början testade Sverige alla medborgare som hade besökt riskområden. Exempelvis sådana personer som rest till Alperna för att åka skidor. Idag har Sverige ändrat sina testmetoder. De som testas idag är personer som behöver sjukhusvård samt personal inom sjukvården. I en rad andra länder genomför man betydligt bredare tester. Ett av dessa länder är USA. Då det skiljer mycket mellan länderna när det gäller vilka medborgare som myndigheterna testar för coronaviruset är sannolikt “rangordningen” mellan länderna ovan missvisande. Det som däremot visas i siffrorna är trenden inom de olika länderna vad gäller antalet smittade och avlidna. Vi utgår också ifrån att det reella antalet smittade är betydligt större än siffrorna ovan som enbart visar antalet bekräftade smittfall. Men sanningen finns dold i ett mörkertal sannolikt är stort.

* Värt att notera är den explosiva ökningen av antalet avlidna på grund av coronaviruset i Sverige. Fram till i tisdags förra veckan hade coronaviruset tagit 40 liv i Sverige. Idag ligger siffran på 180. Utvecklingen är skrämmande.

* Idag har USA flest smittade i världen. President Donald Trump hade tänkt besegra coronaviruset före påsk och fylla kyrkorna under påsken. Det kanske han gör. Men definitivt inte på det sätt som han trodde – utan troligare i form av begravningsceremonier. Jag säger bara en sak: “Herregud, min skapare”.

* Värt att notera är också att Sydkorea, genom sitt massiva testprogram, nu har lyckats bromsa upp spridningen av coronaviruset, åtminstone i jämförelse med många andra stater. Det första större utbrottet av coronavirus utanför Kina skedde just i Sydkorea. Så sent som i februari hade Sydkorea näst flest smittade – efter Kina. Idag ligger Sydkorea på tionde plats. Sydkoreas metoder med testning, smittspårning och isolering rekommenderas idag av WHO. Sydkoreas metod att hålla tillbaka smittan så mycket som möjligt borde därför  studeras av alla andra länder. Däribland Sverige!

Sverige och Västerbotten
Sverige:
4 435 bekräftade smittfall
180 avlidna
16 tillfrisknade
OBS! Siffrorna för Sverige blir allt mer är osäkra då alla som uppvisar symtom inte längre testas.

Västerbotten:55 bekräftade smittfall
0 avlidna
0 tillfrisknade

Källa: Folkhälsomyndigheten (31 mars)

______      ______      ______      ______      ______      ______

Del ett
Så gjorde Sydkorea
Ända sedan smittan började sprida sig har det pågått en debatt om hur samhället bäst ska skydda medborgare och samhällsfunktioner. Sydkorea var det land som drabbades av det första utbrottet av smitta, efter staden Wuhan i provinsen Hubei, i centrala Kina. Sydkorea är även ett land som framgångsrikt har lyckats bromsa smittans utbredning. Låt oss göra en jämförelse i all enkelhet. När det gällde antalet nya bekräftade fall av coronasmittade per dag hade Sydkorea sin ”toppnotering” den 29 februari. Det handlade om 909 nya fall. Under perioden 24 – 30 mars hade landet i snitt 100 nya fall per dag. Under samma period hade Sverige i snitt 283 nya fall av coronasmittade per dag.

Vilka metoder ligger bakom Sydkoreas framgångar?

Sydkorea har nämligen lyckats med att minska smittspridningen. Detta utan att sätta hela städer i karantän och utan att backa upp detta med de auktoritära metoder som Kina använde för att få sin epidemi under kontroll. I skrivande stund har Sydkorea, med cirka 50 miljoner invånare, haft 9 786 bekräftade smittfall. Och 162 avlidna p g a coronasmittan. Detta kan jämföras med Sverige som med sina ungefär 10 miljoner invånare har haft 4 435 bekräftade smittfall i corona. Och 180 dödsfall. Detta enligt hemsidan Worldometers (den 31 mars).

Del två
Världens mest omfattande och välorganiserade provtagning
Sydkoreas framgångar beror bland annat på världens mest omfattande och välorganiserade provtagningsprogram. Utöver detta har nationen gjort stora ansträngningar för att isolera smittade personer. Myndigheterna spårar vilka personer som de smittade har varit i kontakt med för att sedan sätta dessa personer i karantän. I mitten av mars hade myndigheterna i Sydkorea testat över 270 000 personer, vilket innebär över 5 200 individer för varje miljon invånare. Denna omfattning på provtagningen innebär, med stor sannolikhet, att mörkertalet vad gäller antalet smittade är betydligt lägre Sydkorea än i många andra länder.

Sydkorea har lärt sig vikten av förberedelser den hårda vägen.

År 2015 drabbades en sydkoreansk affärsman av ”Middle East respiratory syndrome” (MERS). Detta efter att ha återvänt från tre länder i Mellanöstern. Han behandlades på tre olika vårdinrättningar innan han fick diagnosen MERS. Och isolerades. Vid det laget hade han redan dragit igång en kedjereaktion som smittade hela 186 personer varav 36 avled. De avlidna var andra patienter, sjukhusbesökare och personal. Sydkorea fick bukt med detta utbrott av MERS efter två månader. Detta just genom provtagning, smittspårning och genom att 17 000 personer då sattes i karantän.

Del tre
Beslutsamt och snabbt
Då Coronaviruset dök upp i Kina var Sydkorea redo. Myndigheten Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) agerade snabbt. Skyndsamt utvecklades provtagningsmetoder och provtagningsutrustning i samarbete mellan KCDC och den medicinska industrin. Även svaren på proverna kom snabbt. Ofta redan nästa dag. Redan när landet bara hade ett fåtal fall, den 7 februari, så godkändes metoden och utrustningen. Och denna började snabbt att produceras och distribueras till sjukvården i stor skala. Jag vill understryka den beslutsamhet och snabbhet som präglade agerandet från Sydkoreas politiska ledning och myndigheter.

Trots att smittspridningen har minskat kraftigt i Sydkorea så är den politiska ledningen och myndigheterna beredda på att coronaviruset åter kan ta fart. I 20 procent av de bekräftade fallen är det oklart hur människorna blev smittade. Detta antyder att det fortfarande finns en samhällsspridning inom landet. Chun Byung-Chul, en epidemiolog vid Korea University, säger att ”Så länge denna osäkerhet finns kvar så kan vi inte säga att det redan har kulminerat”.

Del fyra
Sydkoreas framgångsrika metoder borde leda till efterföljd i andra länder.
Samtidigt bör Sydkoreas erfarenheter även tjäna som en varning:
A. alla länder måste vara redo för att epidemin kan ta fart, på nytt, även efter att den takt i vilken folk tidigare blev smittade har trappats ned. Coronaviruset kan komma i fler vågor än en.
Det finns även två andra viktiga slutsatser att dra av Sydkoreas erfarenheter:
B. Ordentliga förberedelser är av avgörande vikt. Detta både vad gäller den rent ”fysiska” förmågan att framställa nödvändig utrustning och den ”mentala” förmågan hos politiker och myndigheter att fatta beslut och sedan verkställa desamma,
C. Statens ledning måste veta vilken grundläggande metod (eller strategi) den vill använda och sedan mobilisera landets resurser för att verkställa denna metod (eller strategi).

Avrundning
Sydkorea använde provtagning i massiv skala, smittspårning och isolering av smittade individer. Denna metod är också vad Världshälsoorganisationen WHO numera rekommenderar. För att klara detta måste nationen vara ordentligt förberedd. Detta har Sverige inte varit.

Många av bristerna i den nu pågående coronakrisen – bristande förberedelser, senfärdighet i beslutsfattandet och vinglande när det gäller strategin – känns igen från:
a) Estoniakatastrofen 1994,
b) Tsunamin julen-nyåret 2004-05,
c) Skogsbränderna 2018,
d) Oförmågan att lagföra de som aktivt stött det “kalifat” som Daesh / IS utropade 2014 – genom att ha dödat med vapen i hand eller på annat sätt bidragit – då de återvände från Irak och Syrien till Sverige.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken S eller SD – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

———————————————————-

Ingress: fredag 20 mars
Samhället drabbas nu av den svåraste prövningen efter andra världskriget.
Detta genom en kombination av  coronavirus och av en ekonomisk nedgång som kan bli djupare än den 2008 – i kombination med det sönderfall av samhället som redan inletts sedan över ett årtionde tillbaka. Nedan finns en del av bakgrunden.

* Del ett
I Sverige fanns följande antal intensivvårdsplatser med respiratorer:
År 1993: 4300
År 2020: 526

Det finns fler problem av enorm betydelse.
Sverige har lägst antal vårdplatser per person i hela EU!

Sedan samhället började nedrusta har alla militärsjukhus försvunnit. Det fanns 35 stycken. Dessa militärsjukhus utgjorde buffertar inför ett sådant krisläge som kommer att råda om en-två veckor. Men dessa är alltså alla nedlagda – tillsammans med exempelvis beredskapslager för läkemedel och medicinsk utrustning.

Produktionen av vaccin har privatiserats som så mycket annat.

Denna utveckling kan resultera i att antalet som dör av coronaviruset i Sverige blir långt större än som hade behövt bli fallet.
Bakom ligger bland annat främst följande orsaker:
*de stora nedskärningarna som inleddes 1994,
*den politiska missbedömningen av behovet av ett försvar,
*de stora skattesänkningarna efter 2006,
*ersättningen av de medicinskt kunniga med ekonomer som varit besjälade av den ekonomisk nyliberalismen,
*politikerna, i alla riksdagspartier, har agerat som flockdjur och i samförstånd accepterat den ekonomiska nyliberalismens lära.

[Faktauppgifterna är i huvudsak hämtade från en debattartikel av Victor Pressfeldt i GP – formuleringarna är mina.  ]

* Del två
I Italien har principen att den som uppsöker sjukvården först (för coronaviruset) blir först behandlad övergivits.
Sedan en tid tillbaka har den italienska sjukvården tvingats avgöra vilka patienter som ska få vård och vilka som inte ska få vård. I praktiken finns det tre kategorier av patienter. De som smittats av coronavirus men som inte behöver vård nu utan klarar av att vänta, de som behöver vård nu och som kommer att få vård nu samt de som behöver vård men som inte kommer att får vård då deras chans att överleva är för liten.
”… Om en person är mellan 80 och 95 och har svåra andningsproblem, kommer personen sannolikt inte att klara sig…” (Corriere della Sera). En italiensk narkosläkare jämförde med scener från andra världskriget då gamla patienter lämnades åt sitt öde vid vägkanten.

Dödsfall och smitta i Italien
Fler personer har avlidit i Italien p g a coronaviruset än i Kina
*det senaste dygnet fram till i onsdags: 487 döda,
*det senaste dygnet fram till i torsdags: 427 döda,
*det senaste dygnet fram till idag fredag: 627 döda
I Italien har nu 4 032 personer avlidit på grund av coronaviruset.

Italien, forts

SvD 19 mars
”…Det finns ännu inget slut i sikte. Men Italien hoppas att de hårda restriktioner som omfattar alla 60 miljoner invånare snart ska visa sig verksamma när det gäller att få stopp på coronavirusets spridning. I dagsläget är det är bara tillåtet att lämna hemmet för att jobba, handla mat eller av hälsoskäl. Och de butiker som fortfarande håller öppet stänger allt tidigare om dagarna medan polis jagar promenerande familjer tillbaka in i isolering. Trots detta var torsdagen siffror från Italien ännu en mörk notering med nära 430 dödsfall på ett dygn …
2 500 människor med covid-19 intensivvårdades i Italien på torsdagen, en ökning med omkring 250 personer jämfört med föregående dygn….”

* Del tre
Sjukvården i Schweitz beräknas kollapsa inom tio dagar (17 mars).
Detta om coronaviruset fortsätter att sprida sig på samma sätt som hittills

* Del fyra
Sjukvården i Region Stockholm styrs numera styrs enligt ”ett hierarkiskt militärt system hämtat från Nato”.
Detta berättar Dagens Nyheter. Det handlar om uppåt en fjärdedel av landets befolkning)

* Del fem
För Tyskland innebär denna pandemi den största påfrestningen efter andra världskrigetenligt Angela Merkel.
Jag anser att Merkel har RÄTT. Även om jag inte alls delar hennes ideologi.

Avslutningsvis
Jag upprepar: Sverige drabbas nu av den svåraste prövningen efter andra världskriget.
Detta genom en kombination av  coronavirus och av en ekonomisk nedgång som kan bli djupare än den 2008 – i kombination med det sönderfall av samhället som redan inletts sedan över ett årtionde tillbaka.

Vi hörs snart.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken S eller SD – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Siffrorna i världen just nu – UPPDATERAT måndag 16 mars, ca 13:45

Coronaviruset har nu drabbat 158 länder och territorier – samt kryssningsfartyget Diamond Princess

173 268 är det totala antalet bekräftade smittade i hela världen,
6 665
är det totala antalet bekräftande personer som har avlidit i hela världen,
77 789 personer har tillfrisknat – nästan varannan person,
I Sverige har  1 046 smittats, sex personer har avlidit.

Länderna rangordnade utifrån antalet bekräftade smittade – ej utifrån antalet avlidna.

1  Kina: svårbedömbara uppgifter,
2  Italien
: 24 747 personer har smittats, 1 809 har avlidit,
Iran: 14 991 har smittats, 853 har avlidit,
4  Spanien: 8 794 har smittats, hela 297 har avlidit,
5  Syd-Korea: 8 236 har smittats, hela 75 har avlidit,
6 Tyskland: 6 248 har smittats, 13 har avlidit,
11 Norge: 1 292 har smittats, tre har avlidit,
14 Sverige: 1 046 har smittats, sex har avlidit,
16 Danmark: 898 har smittats, fyra har avlidit,
25 Finland: 278 har smittats, noll har avlidit.

Källa: Worldometers

______      ______      ______      ______       ______      ______

Uppdatering: Åtgärdspaket i Europa och USA med anledning av coronaviruset

*Tyskland:
-Stänger i morgon gränserna mot Frankrike, Österrike och Schweiz,
-Angela Merkel höll tal för att mobilisera nationens resurser i John F Kennedys anda: ”Ask not what your country can do for you but what you can do for your country?

*Österrike:
-Sammankomster med fler än fem personer förbjuds,
-Gränserna mot Schweiz och Italien är redan stängda,
-På tisdag beordras landets restauranger att slå igen,
-Resande från Storbritannien, Nederländerna, Ryssland och Ukraina släpps endast in om de genomgår en tvåveckors hemmakarantän, eller har aktuellt friskintyg, med början på tisdag,

-Befolkningen uppmanas isolera sig genom att endast umgås med de som de bor med,
-Medborgarna uppmanas endast lämna hemmet för att handla mat eller hjälpa andra handla,

-Skolorna och de flesta butiker (som inte säljer mat) är stängda,
-Områden i österrikiska Tyrolen i satt i karantän.

*USA
-Donald Trump har utlyst nationellt nödläge,
Regeringen och kongressen har enats om ett stödpaket för att mildra de ekonomiska effekterna av coronavirusutbrottet som innehåller:
skattelättnader och sjukersättning i upp till två veckor för den som måste stanna hemma från jobbet,
-Möjlighet till tre månader obetald frånvaro för de som måste ta hand om sjuka i familjen och för virussmittade som behöver sitta i karantän,
Stödet till arbetslösa utökas,
-De 34 miljoner låginkomsttagarna får ökat stöd för sina inköp av mat och av Medicaid – en offentligt finansierad sjukförsäkring för låginkomsttagare.
-Skattelättnader för små och medelstora företag,

Finansiering av coronavirustester: De är gratis så folk behöver inte oroa sig över det har president Trump sagt.

* United Kingdom (tidigare Storbritannien)
Boris Johnson, premiärministern, har liksom sin tyska kollega Angela Merkel gått ut i ett allvarligt tal till nationen,
Johnson sade bl a att landet drabbats av den värsta hälsokrisen på en generation där många familjer kommer att förlora anhöriga i förtid,
regeringen förhandlar i denna stund med tillverkningsindustrin, bl a med biltillverkare som Rolls Royce, för att dessa ska ställa om sin produktion och tillverka exempelvis respiratorer,
-En nödlagstiftning kommer att presenteras under nästa vecka.

______      ______      ______      ______      ______      ______

Kommentarer

I. Sverige är ledarlöst
Efter att ha lyssnat till statsminister Stefan Löfvens presskonferens.
Och strax efter (eller var det före) en intervju med socialminister Lena Hallengren drabbas jag av en kraftig känsla av déjà-vu. Denna känsla av att jag-har-varit-med-om-detta-tidigare handlar om regeringens oförmåga att hantera kriser. Definitiva oförmåga att hantera kriser.

A. Tsunamin I Thailand /Sydostasien julen 2004-2005: S-regeringen, personifierad av dåvarande utrikesminister Laila Freivalds och statsminister Göran Persson, var helt frånvarande. Den person som talade klarspråk om katastrofens omfattning, och som sände flygplan för att evakuera överlevande svenskar var inte svenska staten ledd av S-regeringen, utan Fritidsresors informationsdirektör Lottie Knutson. Hon blev en välförtjänt hjältinna. Men inte s-regeringen.

B. Återvändande ”krigare” och andra som stött det av Daesh /IS utropade kalifatet: genom att ha dödat med vapen i hand eller som stött det 2014 utropade kalifatet på annat sätt. Nästan alla andra stater hade en lagstiftning som gjorde det möjligt att lagföra de återvändande och gå igenom deras mobiler och datorer. Men inte Sverige: en brist som både Alliansen under Reinfeldt och S+MP koalitionen under Löfven får dela ansvaret för.

C. Och nu coronaviruset 2019-2020.
Det handlar inte om att Stefan Löfven sade något som var fel. Nej. Felet bestod i att han inte, uttryckligen, mobiliserade befolkningen i Sverige till försvar för den fysiska och sociala infrastrukturen.

II. Mellan 60 och 70 procent av befolkningen i Sverige kommer att drabbas av coronaviruset.
Angela Merkel nämnde, i sitt tal, att två tredjedelar av befolkningen kommer att smittas.
Detta är en väldigt stor andel. Och den kommer i princip att gälla alla länder. Men folk kommer att ställa upp då de kallas ut i striden för att försvara samhällets fysiska och sociala infrastruktur. Alla erfarenheter visar på detta.

Jag hörde endast på Löfven i P1 och missade därför den sista delen av presskonferensen. Men i den del av presskonferensen som jag hörde sade han inte ett knyst om att en så stor del av befolkningen skulle drabbas. Det sade inte heller socialminister Lena Hallengren under den intervju i P1 som jag lyssnade på. OM inte Löfven sade det som Angela Merkel och en rad andra regerings- och statschefer sagt så är det en skandal. Sveriges befolkning har rätt att få veta vad som väntar dem. MEN de har också rätt att få veta vad som gör FÖR dem. Och detta vägrade socialminister Lena Hallengren tjurigt att besvara.

III. Det finns en större statistisk sammanställning som gjorts och den kommer, naturligtvis, från Kina.
Jag tror att det är på denna sammanställning som Michael Osterholm, Fredrik Elgh och andra baserar sina slutsatser.
Michael Osterholm är professor vid ett center för smittsamma sjukdomar i Minnesota. Fredrik Elgh är professor och överläkare vid institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet och NUS. Dessa båda för fram likadana siffror. Jag hämtar nedanstående uppgifter från bl a Osterholm och Elgh:

-Ungeför 80 procent av de som smittas av coronaviruset drabbas lindrigt,

-Men cirka 15 procent kommer att smittas i i de övre luftvägarna och drabbas av en mer svårartad infektion som innebär att vissa kommer att behöva sjukhusvård,

– Men 4-5 procent riskerar att bli så sjuka att de behöver sjukhusvård, vissa intensivvård, och av dessa kommer ett antal att dö. De som får infektioner i de nedre luftvägarna riskerar exempelvis att vissa av kroppens inre organ slutar att fungera.

-Hur många kommer att dö? Den siffra som brukar nämnas när det gäller antalet som kommer att dö är en procent av de som smittats av coronaviruset.

IV. Varför är coronaviruset ungefär tio gånger så dödligt som ett vanligt virus?
Coronaviruset är alltså mycket farligare än de influensavirus som brukar drabba oss varje år mellan november och maj.
Låt oss jämföra med den s.k. ”svininfluensan” år 2009. Det finns två, kanske tre, avgörande skillnader mellan svininfluensan – som hade ”normal” dödlighet om jag minns rätt – och dagens coronavirus. Det handlar om följande:

a) det fanns en rad äldre personer som hade samlat på sig ”immunitet” ända från den s.k. asiaten 1957 och framåt. Detta gjorde att det just var äldre och folk i övre medelåldern som klarade sig bäst mot svininfluensan. Dessutom spreds inte svininfluensan av lika många beroende på immuniteten (tror jag).

Det finns inga grupper av människor i samhället, i något land, som hade någon immunitet då coronaviruset började spridas. Detta är den första stora skillnaden.

b) det gick förhållandevis snabbt att ta fram ett vaccin mot svininfluensan. Men ett vaccin mot coronaviruset ligger långt borta. Michael Osterholm säger att det inte finns något vaccin i sikte i närtid. Hans avfärdar resonemangen om ett vaccin mot coronaviruset i närtid med följande ord: ”that’s happy talk”.

Detta är den andra stora skillnaden.

c) Det fanns anti-virala medel som kunde användas till att påskynda framtagandet av ett vaccin mot svininfluensan. Det var ett sorts ”basvaccin” (mitt amatörmässiga uttryck).

Det finns inget sådant mot coronaviruset.

V. Det är de äldre som drabbas hårdast av detta virus.
Men du som är över 70 år ska inte drabbas av panik.
Personer som är över sjuttio och som dessutom har någon, eller flera, underliggande sjukdomar eller röker löper visserligen en större risk att drabbas hårt och till och med dö. Men detta är inte ett förutbestämt öde för en enda person. Det är därför som vi måste undvika att besöka våra släktingar och våra vänner i onödan under ett antal veckor framöver. Då minskar sannolikheten att våra äldre släktingar och vänner får den allvarligare infektionen, i de nedre luftvägarna, med risk att vissa av kroppens inre organ slutar att fungera.

Det är de unga som kommer att få drabbas ”milt” av coronaviruset.

Jag repeterar en av de saker som alla bör ta fasta på i det som Löfven sade: INGEN borde besöka sina äldre släktingar och vänner som ligger på vårdhem eller som är hemma och får hemhjälp. Denna brist på besök kan naturligtvis förklaras: antingen av dig via telefon eller via personalen.

Siffran på en procent döda är inte definitiv för något land – eller för ett antal individer inom ett område i exempelvis Sverige. Därför att:
* Olika länder har olika befolkningsstrukturer – i vissa länder är halva befolkningen under 20 år,
* Så är det, som vi alla vet, inte i Sverige: men Sverige har en avancerad sjukvård som ekonomiskt är tillgänglig för alla.

Nu gäller det att mobilisera sjukvårdspersonal, utbildning av dessa och tillverkningsindustrin – så att det finns exempelvis tillräckligt många respiratorer.

Fortsättning på tisdag

__________________________

Skulle du vilja ha denna regering i samband med ett krigsutbrott – skulle du vilja ha en miljöpartist som försvars- eller industriminister?

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken S eller SD – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Siffrorna i världen just nu – UPPDATERAT lör 11:39

Det totala antalet smittade i världen är nu 146 327.
5 443
personer har dött.
Nästan hälften, 72 572 personer, har tillfrisknat.
I Sverige har 814 fall bekräftats, två personer har avlidit
I Italien
har 17 660 personer smittats, 1 266 har avlidit

Källa: Worldometers

Donald Trump utlyser nationellt nödläge på grund av coronaviruset.
Stefan Löfven avstår från utlandsresor. Minsann!
Statsepidemiolog Anders Tegnell avstår däremot inte – han valde att åka till Somalia …

Ingress
Coronaviruset har brakat rakt in i samhällets strukturer och skapat vad som media, inte sällan, beskriver som en kris.
Än så länge befinner sig inte sjukvården i en “coronakris”. Däremot talas det mycket om kris ofta för beskriva vad som kan komma inom världsekonomin. För nämna ett exempel. Vi kan även nämna turist, kultur- och idrottsevenemang för att peka på sektorer där krisen är på väg att prägla året 2020.

Detta blogginlägg handlar om hur en kris ska undvikas inom sjukvården. I Sverige. Detta för att förhindra att lika många smittas och dör här som i Italien. Med allt lidande och sorg som detta innebär. Vi börjar med att ställa oss två frågor:

*Hur bör sjukvården, i Sverige och därför även i Västerbotten, hantera ett läge som det i Italien?
*Hur farligt är det att bli sjuk i COVID-19 (coronavirus disease 2019) efter att ha blivit smittad av viruset SARS-CoV-2?

Detta blir ämnet för nästa blogg.

Jag har försökt få med alla namn och förkortningar.

I. Vid ett ”krigsliknande” tillstånd måste det onormala bli det normala
Coronaviruset har ställt de politiska och övriga beslutsfattarna inför två olika alternativ
Det ena alternativet är att coronaviruset ska klaras av inom ramen för det ”normala”. Med det normala menar jag:
a) den vanliga lagstiftningen,
b) det antal sjukvårdsplatser, och den sjukvårdspersonal, som ofta inte räcker till även utan den extra belastning som en pandemi utgör. Detta på grund av nedskärningar och bristande personalinflytande.

Om utgångspunkten är att situationen ska klaras av inom ramen för det normala är det inte svårt att, idag, dra slutsatsen att landet Sverige för varje timme löper en ökad risk att drabbas av en katastrof. I skrivande stund (21.00 fredag) har 1 266 personer dött i Italien. Samtidigt har i skrivande stund (23.00) en (1) person, hittills, dött i Sverige.

Den andra utgångspunkten påminner om situationen strax före ett krigsutbrott. Igår citerades en italiensk narkosläkare i tidningen ”Corriere della Sera” (9 mars) då han jämförde situationen i Italien med ett situationen i ett ”krig”. Detta i samband att han beskrev det behov som uppstått av att tvingas prioritera mellan de patienter som skulle få vård först, få vård senare och inte få någon vård alls – eftersom den sista gruppen av patienter hade en så liten chans att överleva. Inga roliga beslut att ta.

Men besluten måste tas.

Det som beslutsfattarna i Sverige, politiska och andra, måste sträva efter är att undvika att hamna i en situation som den italienske narkosläkaren beskriver. Detta kräver att beslutsfattarna, snarast, erkänner att det råder en situation liknande ett  ”krigstillstånd” i kampen mot coronaviruset. Beslutsfattarna måste, och det snarast, vidta ytterligare åtgärder som ligger utanför ramen för vad som brukar anses vara normalt. Det handlar om att, snarast, våga fatta beslut som gör det onormala till det normala. Till dess att den fientliga pandemin har besegrats.

II. Umeå och lagen om ”Extraordinära smittskyddsåtgärder” som karantän
I Smittskyddslagen, kapitel 3, § 9 finns möjlighet att besluta om att sätta personer i karantän

Detta om en samhällsfarlig sjukdom har, eller misstänks ha, fått spridning utan att källan eller spridningen är fullständigt klarlagd.

Detta är den situation som Sverige befinner sig i just nu.

Låt oss ge ett exempel på innebörden: Om personer återkommer till Sverige med exempelvis flygplan eller kryssningsfartyg som startat i Iran eller som stannat till i Italien – innehållande personer som insjuknat i coronavirus – kan dessa personer i fartyg och plan sättas i karantän. Detta innebär att dessa personer inte får lämna en viss byggnad, del av byggnad eller ett område. Samt att de är förbjudna att ta emot besök. De som sätts i karantän har alltså, för en period, berövats sin frihet.

Fartyg och flygplan som medför smittade personer kan endast tas emot i nio städer/kommuner/platser i Sverige. Dessa nio platser innehåller tillsammans åtta s.k. karantänshamnar och fem karantänsflygplatser. De städer/kommuner/platser där människor ska kunna sättas i karantän, och fortfarande behandlas värdigt, är dessa:

1.Stockholm, både flygplats och hamn,
2.Göteborg, också både och,
3.Malmö, både och,
4.Umeå, både och,
5.Jönköping, flygplats
6.Helsingborg, hamn,
7.Gävle, hamn,
8.Sundsvall, hamn,
9.Luleå, hamn.

Kommentarer:
*Umeå har alltså både en karantänshamn i Holmsund och karantänsflygplats på Alvik.
Dessa hamnar och flygplatser skall vara utrustade med avskilda lokaler där det finns personal och utrustning som kan ställa diagnos och snabbt bedöma vårdbehov. Hamnen och flygplatsen skall även tillhandahålla transportmöjligheter till lämpliga inrättningar för sjukvård – där folk kan erhålla lämplig sjukvård under sin period i karantän.

Har beslutsfattarna i landsting/region och i Umeå kommun, tillsammans med beslutsfattarna i Holmsunds hamn och på Alviks flygplats, förberett sig inför en sådan situation?

Beslutet om karantän kan komma när som helst. Och då går det inte att säga – efter hundratals dödsfall som kunde ha undvikits – ”vi såg det inte komma” eller ”vi har varit naiva”. Nu finns det inga gråzoner. Det är vitt eller svart, liv eller död, som gäller. Det finns inte 50 nyanser av grått där beslutsfattarna kan vingla fram. Antingen kommer hamnen och flygplatsen, tillsammans med länets sjukvårdsresurser med NUS som viktigaste del, att klara av sina uppgifter. Eller inte klara sina uppgifter.

Och då kommer folk att dö i onödan.

Jag vill understryka: Det finns endast fem karantänsflygplatser och åtta karantänshamnar i hela landet. Detta innebär att det kan komma rop på hjälp från andra håll. Exempelvis från Stockholm. Då måste hamnen i Holmsund och flygplatsen fungera. Och i slutänden är det är politikerna som bär ansvaret.

III. Hur kan antalet vårdplatser ökas snabbt
Det snabbaste, men kanske inte det hälsomässigt bästa, sättet är att använda kryssningsfartyg som “fältlassarett”

Makthavarna kan besluta att låta de passagerare som inte bedömts behöva intensivvård (något som naturligtvis snabbt kan förändras för en individ) stanna på det kryssningsfartyg med vilket de kom.

Det var i princip så som problemet med förläggningen av de cirka 370, gäster och personal som befann sig ombord på kryssningsfartyget ”Diamon Princess” hanterades efter att coronaviruset hade började spridas ombord. Efter ett tag först fick 5-600 smittade lämna fartyget. Och de som inte visat sig vara smittade stanna. Detta har bl a kritiserats av professor Michael Osterholm, vid centret för smittsamma sjukdomar, i Minnesota. Skälet är att luften på fartyget fortsätter att vara smittsam, även efter att de sjuka förts iland, och cirkulerar runt-runt ombord på fartyget (ungefär som i ett flygplan).

Detta innebar att de friska löpte en fortsatt risk att smittas.

Det bästa vore att både de konstaterat smittade och sjuka, och övriga som kanske smittats, fördes iland. Problemet är att det är få städer, åtminstone i Sverige, som plötsligt kan mobilisera totalt 3700 platser, dels för 5-600 smittade, dels för drygt 3000 eventuellt smittade. Men att ankra en tom Finlandsfärja utanför Holmsund skulle otvivelaktigt vara ett snabbt sätt att skapa många platser för människor som är sjuka, kanske sjuka och bedöms ska hållas i karantän. Detta sätt att skapa flytande fältlassarett användes under andra världskriget. Om Umeå skulle sakna platser så är detta något att tänka på. Färjor har länge stått på dagordningen i Umeå. Tanken ligger därför, förhoppningsvis, nära tillhands för beslutsfattarna. Speciellt i den dubbla karantänsstaden Umeå.

För att sammanfatta: tomma fartyg kan köras till de städer som utsetts till karantänshamnar för att sedan användas som extra bäddar för smittade som inte behöver intensivvård.

På en flygplats kan en tom hangar fyllas med sängar som påminner om de som jag, och många med mig, sov i när vi gjorde ”lumpen”. Återigen: De som inte bedöms behöva intensivvård, vilket alltså kan ändras snabbt, och anlänt med flygplan kan förläggas i en tom hangar med den typ av sängar som användes på militära logement. Det var inget fel på sängarna. Men livet i en hangar kan naturligtvis snabbt bli långtråkigt. Men det som gäller, i skrivande stund, är att hantera en situation liknande ett “krigstillstånd”. Kom ihåg: målet är att förhindra att Sverige drabbas av samma antal döda som Italien:

IV. Hur kan antalet sjukvårdspersonal ökas
All erfarenhet visar att folk mer än gärna ställer upp frivilligt.
Så var det i samband med skogsbränderna i Sverige sommaren 2018. I samband med bränderna i Australien under denna höst och vinter. Och så är det i dagen Italien. Folk ställer upp när de vet att de behövs.

Skulle det krävas finns både kollektivavtal och lagar som kan användas för att skaffa arbetskraft. En av de tvingande, skarpaste, lagarna är ”Lagen om totalförsvarsplikt” (1994: 1809). I denna lags kap 6, står det om ”den allmänna tjänsteplikten”. Denna innebär att regeringen, eller myndighet som regering delegerar bestämmanderätten till, kan besluta att personer som är totalförsvarspliktiga kan sändas till exempelvis en sjukvårdsinrättning för att där fullgöra sin tjänsteplikt. Även om det medför faror.

Detta strider mot den samhällsanda som råder i fredstid och för de som inte var med på den tid då alla killar gjorde värn-plikt (eller satt i fängelse för värnpliktsvägran). För vissa kan lagen låta hård. Men, som redan sagts, allt tyder på att sjukvårds- och annan personal som kan komma att behövas i ett skärpt läge ställer upp frivilligt. Återigen: Detta är erfarenheten från de stora, och många, skogsbränderna i Sverige och Australien. Och i Italien i skrivande stund.

Avslutning
Det som gäller är att beslutsfattarna måste träda fram ur skuggorna. De måste fatta snarast fatta nödvändiga beslut. De måste fatta beslut som ligger utanför ramen – och därmed göra det onormala till det normala. Annars finns risken att Sverige drabbas lika hårt som Italien.

Politikerna i regering och opposition måste besluta att frångå det som ligger inom ramen, det normala, nu. De måste förbereda landet för en situation liknande ett “krigstillstånd”. Och därmed rädda liv.

Hur farligt är det att bli sjuk i coronavirus
Detta blir ämnet för min nästa blogg.
_____________

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken S eller SD – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Ingress
Sedan en tid tillbaka är medierna fyllda med rapporter om coronaviruset covid-19 och dess utbredning.
Här kommer en kort historik om hur viruset spreds och om hur situationen ser ut idag – onsdag 11 mars.

* Under december 2019 bryter flera fall av lunginflammation ut i staden Wuhan i Hubeiprovinsen i Kina.
Över tid rapporteras flera av dessa fall till den kinesiska hälsokommissionen för vidare undersökning.

* I slutet av december slår en kinesiskt läkare vid namn Li Wenliang larm i en gruppchatt.
Han informerar om att han har behandlat flera patienter som burit på ett virus som liknar SARS (severe acute respiratory syndrome. Li Wenliang uppmanar också personer i gruppchatten att vara försiktiga. SARS var en epidemi som drabbade hela världen, under åren 2003-2004, och som innebar flera hundra dödsfall. Wenliangs meddelade får sedan spridning via internet. I efterhand framstår Li Wenliang som en sann hjälte. Idag är denne hjälte tyvärr död. Wenliang avled i sviterna av coronaviruset den 7 februari. Detta efter att de kinesiska myndigheterna vägrat honom behandling !

* I början av januari stängs en fiskmarknad i Huanan.
Statligt ägda Xinhua Nyheter rapporterar att en fiskmarknad i Huanan stängts för ”renovering”. Flera andra medier rapporterar att marknaden skall ”rengöras och desinfekteras” (desinfekteras: detta uttryck har en mycket obehaglig klang av lögn och död). Det visar sig senare att det verkliga skälet till nedstängningen av fiskmarknaden är att kinesiska epidemiologer tror att den okända lunginflammationen har orsakats av produkter som säljs på fiskmarknaden. De hade rätt: 66 procent av de då konstaterade fallen av den okända lunginflammationen hade haft kontakt med fiskmarknaden i Huanan.

* Den 3 januari, två dagar efter att fiskmarknaden i Huanan stängts, utfärdar den kinesiska Allmänna Säkerhetsbyrån (i folkmun kallad “bussiga klubben”) en varning.
Varningen riktas inte till de som besökt fiskmarknaden i Huanan. Varningen riktas mot läkaren Li Wenliang! Enligt säkerhetsbyrån misstänktes han för att ’ha stört den allmänna ordningen’’ och “bussiga klubben” meddelar att Li kommer att ’’ställas inför rätta’’ om han fortsätter att göra offentliga uttalanden om det nya viruset. Tänk vad yttrande- och tryckfrihet kan ställa till med. Allmänna Säkerhetsbyrån griper samtidigt åtta andra läkare. Även dessa anklagas för att störa den allmänna ordningen.

Hälsomyndigheter i Kina går dessutom ut med att viruset är en vanlig influensa. Den censurerar sedan, resolut, hashtagen #WuhanSARS och inleder förundersökningar mot individer som anses sprida, inte virus, utan missledande information om viruset. Yttrande- och tryckfrihet ÄR farligt.

* Den 8 januari gör den kinesiska regimen en 180-graderssväng.
Sådana svängar är inte ovanligt för stalinister. Nu är det regimen som tillkännager upptäckten av ett nytt virus som får namnet coronaviruset eller covid-19. Samtidigt lever nu coronaviruset sitt eget liv och fortsätter att spridas till andra delar av Kina och Asien. En kort tid därefter upptäcks viruset även i Nordamerika, Sydamerika och Europa.

Pandemin är ett faktum!

* 120 000 smittade globalt.
I skrivande stund (11 mars) har mer eller mindre pålitliga stater uppgett att antalet smittade har passerat 120 000 runt om i världen. Samma, mer eller mindre pålitliga, stater har uppgett att drygt 4 300 människor nu avlidit. De största utbrotten utanför Kina, sett till antalet insjuknade, återfinns i Italien, Iran och Sydkorea. (Skulle antalet smittade jämföras med storleken på befolkningen skulle ordningen på länderna bli en annan.)

Siffrorna är naturligtvis osäkra.

Jag tror inte för ett ögonblick på siffran för Kina eller för Iran. Med risk att verka eurocentrisk tror jag betydligt mer på siffrorna från exempelvis Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Skälet är den mer allmänt utvecklade och tillgängliga sjukvården – i kombination med yttrande- och tryckfriheten. Siffrorna från USA kan också ifrågasättas. Detta beroende på att bristen på ett allmänt hälso- och sjukvårdssystem som omfattar alla – och som finns i nästan alla europeiska länder – innebär att många amerikaner som blir sjuka inte anser sig ha råd att uppsöka sjukvården.

Myrkotten, källa till coronaviruset? Foto: David J. Stang (CC BY-SA 4.0)

* Källan till viruset är ännu okänd.
Forskare arbetar febrilt för att hitta källan till coronaviruset. Syftet är att kunna förhindra nya utbrott. Den nuvarande hypotesen är att viruset, liksom SARS-viruset 2002, har överförts från något djur till människor. Myndigheterna i Kina har misstänkt både fladdermöss och myrkottar (se bild) för att utgöra källan. Plus en halv miljon egna medborgare.

* Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar dödligheten till 1-2 procent.
Men det finns naturligtvis osäkerhet i bedömningen. WHO är i sin tur beroende av uppgifter från olika länder. En positiv sak verkar dock vara säker: De flesta som smittas blir lindrigt sjuka med bland annat luftvägssymptom som går över av sig själva – åtminstone i länder med en fungerande sjukvård för alla.

* Coronaviruset i Sverige.
Den 31 januari bekräftades det första fallet av coronavirus i Sverige. Idag (11 mars kl 15:20) har antalet smittade stigit till 477 personer. Enligt VK (ons 11/3) vårdas hittills två personer på en intensivvårdsavdelning (vid Karolinska Universitetssjukhuset).

* Coronaviruset i Västerbotten.
Hittills har åtta fall av coronavirus identifierats i Västerbotten. Samtliga smittade har varit på semester i Italien.

Aktuellt filmtips ikväll – apropå coronaviruset:
På TV12 kl 22.00 ikväll går filmen “Outbreak – i farozonen” där Dustin Hoffman spelar en smittskyddsläkare i armén. Tillsammans med andra bekämpar han ett dödligt virus som hotar hela världen. I filmen är hans överordnade lika lätta att tas med som Li Wenliangs överordnade i “bussiga klubben”. För dig som inte redan har sett filmen tre gånger, som jag har, rekommenderar jag varmt att du stannar uppe och ser den ikväll. Om du känner dig febrig, och är röd kring kring ögonen efter att ha sett filmen, har jag faktiskt inget bra råd att ge till dig.

Filmen känns aktuellt. Det kan jag i alla fall lova.

Till sist: Varför jag inte litar på myndigheterna i vissa länder.
Se Irans hälsominister hålla ett tal där han bedyrar att regimen har coronaviruset under kontroll – ymnigt svettandes. Nästa dag bekräftades vad många trodde – ministern själv hade smittats av coronaviruset. Så tydliga politiska bovar kan inte en Hollywood hitta på! Hälsoministerns reaktion? Han lade ut en video där han beskriver viruset som “demokratiskt” eftersom det drabbar både fattig och rik…

Se Irans Hälsominister svettas i två youtube-klipp här nedan.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken S eller SD – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Ingress
Då frågor som har med värderingar att göra skall avgöras, exempelvis av offentliga institutioner, verkar Sverige vara efterblivet. Under fyra-fem månader våren 2019 kritiserade jag Umeå stadsbibliotek för att detta hade plockat bort boken “Feindliche Übernahme” av författaren “Thilo Sarrazin”. Skälet att boken togs bort från stadsbiliotekets hyllor var, bland annat, att en besökare hade riktat kritik mot boken för att den förde fram, i besökarens ögon, felaktiga värderingar. Det kan även ha funnits andra skäl till att boken plockades bort från hyllorna. Jag fick höra talas om många motiv. Ett var att det var trångt på hyllorna… Ett annat var att boken köpts in av misstag – i tron om att den var skönlitterär. Med flera!

Vad som dock står utom varje tvivel är att kritiken från besökaren, som ogillade bokens värderingar, var ett avgörande skäl till att boken av Thilo Sarrazin plockades bort. Vad som också står utom varje tvivel är att en minoritet av de anställda på stadsbiblioteket i Umeå – en högljudd minoritet som kunde sätta tonen – visste att de gjorde fel då de plockade bort boken. Det var därför som det tog mig drygt fyra månader att få någon på Stadsbiblioteket att säga sanningen om varför boken hade plockats bort. Den minoritet som satte tonen på stadsbiblioteket i Umeå, och som än idag har ansvaret för att boken plockades bort, bröt genom sin handling (bortplockandet av boken) mot både grundlag och mot bibliotekslag.

Del ett
Detta sätter fokus på ett stort och växande problem i Sverige
Då frågor skall avgöras, som har med värderingar att göra, tas alltför sällan grundlagarna som utgångspunkt. Detta är ofattbart. Det borde naturligtvis vara självklart att grundlagarna tas som utgångspunkt då frågor som har med värderingar att göra ska avgöras. Men tyvärr används alltså grundlagarna alltför sällan. Detta är efterblivet. Sedan en tid tillbaka har det alltså växt fram en alltmer vildvuxen flora av “värdegrunder”, alternativt “åsikts- eller tyckardokument”, utan juridiskt värde. Ja, värre än så, dessa vildvuxna åsikts- eller tyckardokument strider inte sällan mot lagarna. Och ibland t.o.m. mot grundlagarna!

Katastrofen i Falköping år 2016.

Låt oss ta ett av de mest tragikomiska, men samtidigt mycket allvarliga, exemplen ur denna vildvuxna flora av åsiktsdokument som ofta benämns med det pretentiösa namnet “värdegrunder”. Just i detta fall kallades åsikts- eller tyckardokumentet för “medieplan”. Falköping hade ett antal särskilt kreativa politiker under åren 2014-2018 (jag undrar om de finns kvar). Låt oss därför förflytta oss till kommunen Falköping. År 2016.

I denna kommun hade Kultur- och Fritidsnämnden tagit sig sällsynt stora friheter när det gällde det att trampa på grundlag samt bibliotekslag. På grund av okunnighet, eller en medveten vilja att bryta mot grundlag och bibliotekslag, hade nämligen Kultur- och Fritidsnämnden i Falköping bestämt sig för att strunta i vad regeringskansliet kallar för “The Swedish Constitution” (då människor från utlandet vill veta hur Sveriges demokrati fungerar). Den svenska konstitutionen (fyra grundlagar) är inget för Kultur- och Fritidsnämnden i Falköping. Och inte heller den demokratiska process som lett fram till stiftandet av dessa lagar förmodar jag.

Falköpings biblioteksväsende (folkbibliotek) vägrade nämligen både att köpa in, och fjärrlåna, boken “Världsmästarna: när Sverige blev mångkulturellt”. Jag har inte läst boken, men av titeln att döma är det troligtvis en bok som vissa skulle beteckna som “icke PK”. Men detta har i sammanhanget ingen som helst betydelse. Verksamhet baserad på svensk lagstiftning – exempelvis på grundlagen och bibliotekslagen – borde även ha viss betydelse för bland annat biblioteksväsendet i Sverige. Så även i Falköping. Samt för Kultur- och Fritidsnämndens beslut (om innehållet i “mediaplanen” i nämnda kommun).

Men, men, grundlag och bibliotekslag bekymrade inte Kultur- och Fritidsnämnden i Falköping.

Istället hade denna nämnd satt de demokratiska fri- och rättigheterna, som baseras på grundlagarna, på undantag. Detta till förmån för sin egen “medieplan” (ett av de mer vildvuxna exemplen på hemmasnickrade “värdegrunder”). Nämnden hade bland annat utarbetat nedanstående formuleringar som vägledning för bibliotekets verksamhet i Falköping. Som svar på en fråga från JO om varför biblioteket inte kunde tillhandahålla boken “Världsmästarna: när Sverige blev mångkulturellt” angavs följande:
“Anledningen till att kultur- och fritidsnämnden i medieplanen fastställt att värderingar är det viktigaste kvalitetskriteriet är att nämnden vill vara säker på att en låntagare kan känna sig trygg med att när hen lånar litteratur inte få sina mänskliga rättigheter kränkta genom att läsa den. Detta gäller oavsett om litteraturen är skönlitterär eller en ren faktabok.”

Del två
Detta är inte endast “bara” absurt – det utgör även ett brott mot både grundlag och bibliotekslag
Och vad värre är – det utgör ett exempel på en metod att kringgå Sveriges viktigaste juridiska dokument – nämligen grundlagen! I sitt yttrande över Falköpings egenmäktiga förfarande yttrade sig Justitieombudsmannen (JO) bland annat på följande sätt:

“JO uttalar att biblioteken i sitt urval självklart inte behöver förhålla sig neutrala till brister i den vetenskapliga kvaliteten eller rena sakfel i en bok. Så länge ett yttrande inte är brottsligt finns det däremot inte något utrymme för ett folkbibliotek att ta hänsyn till de värderingar och åsikter som förs fram. Ett urval som sker på sådan grund står i direkt strid med bibliotekslagens krav på allsidighet och fri åsiktsbildning och är inte heller förenligt med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen. JO uttalar vidare att yttrandefriheten innebär att det får föras fram åsikter och påståenden som inte är i enlighet med principen om alla människors lika värde eller andra grundläggande principer för en demokrati, så länge uttalandena inte är brottsliga. Att ett bibliotek tillhandahåller en bok med sådant innehåll kan inte i rättslig mening anses kränka låntagarnas eller andras mänskliga rättigheter. Grundtanken i en demokrati är att uttalandena kan bemötas av dem som har en annan uppfattning.”

Kommentarer:
1. Ett bibliotek har ingen som helst rätt att sätta sig över grundlagen och bibliotekslagen genom ett “hittepå-argument” om att det viktigaste kvalitetskriteriet är “värderingar” och med detta som utgångspunkt omyndigförklara låntagare.
2. “Värderingar” tillhör också det mest subjektiva som existerar och, som alla utom Kultur- och Fritidsnämnden i Falköping känner till, och har också en tendens att förändras över tid. Låt mig tala ur hjärtat: citatet från “mediaplanen” är bland det dummaste och förmyndarmässiga jag någonsin läst när det gäller officiella dokument.
3. JO skriver bland annat att så länge ett yttrande inte är brottsligt så finns det inte något utrymme för ett folkbibliotek att ta hänsyn till de åsikter eller värderingar som förs fram och om ett urval av böcker skulle ske på en sådan grund (bibliotekets egna åsikter och egna  värderingar) står detta i direkt strid med bibliotekslagens krav på allsidighet och fri åsiktsbildning. Det står också i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap 9§ regeringsformen.

Bara för att förtydliga: regeringsformen är en av Sveriges fyra grundlagar.

4. JO fortsätter “yttrandefriheten innebär att det får föras fram åsikter och påståenden som inte är i enlighet med principen om alla människors lika värde eller andra grundläggande principer för en demokrati, så länge uttalandena inte är brottsliga“.
4. Vidare: “Att ett bibliotek tillhandahåller en bok med sådant innehåll kan inte i rättslig mening anses kränka låntagarnas eller andras mänskliga rättigheter. Grundtanken i en demokrati är att uttalandena kan bemötas av dem som har en annan uppfattning“.

Del tre
Då inte alla förstår JO:s resonemang i punkterna 2, 3 och 4 ovan tänker jag (med tanke på vissa politiker) göra en  förenkling Ett bibliotek ska tillhandahålla böcker även om dessa innehåller åsikter som att alla människor inte har lika värde – så länge sådana uttalanden kan bemötas av andra människor (via exempelvis böcker och filmer) som anser att alla människor har samma värde. Låt oss ta ett exempel. Många välsorterade bibliotek (troligen inte Falköping) innehar boken “Mein Kampf” av Adolf Hitler. Detta är helt i enlighet med både grundlag och bibliotekslag, OM samma bibliotek även innehar böcker som bemöter de åsikter som framförs Hitlers “Mein Kampf”. Det är alltså kombinationen av böcker som förnekar människors lika värde, och förespråkar människors lika värde, som utgör grundtanken i en demokrati.

Detta bygger naturligtvis på en tilltro till den svenska befolkningens förmåga att avgöra vad som är rimliga, respektive orimliga, åsikter. Denna tilltro till befolkningen saknade dock Kultur- och Fritidsnämnden i Falköpings kommun. Detsamma gällde den minoritet på Stadsbiblioteket i Umeå som, bland annat då en islamist hade beklagat sig, plockade bort “Thilo Sarrazins” bok “Feindliche Übernahme”.

Del IV.
Jag försvarade inte en viss bok mot en minoritet på Stadsbiblioteket i Umeå våren 2019 – jag försvarade grundlag och bibliotekslag mot denna minoritet.

Skälet till att jag, just nu, vill lyfta fram denna vildvuxna flora av “värdegrunder” – av tyckar- och åsiktsdokument, och speciellt det skräckexempel i form av “medieplan” som Kultur- och Fritidsnämnden i Falköping producerat, troligen alldeles själv – är att någon/några har hittat på att Umeå kommunfullmäktige ska diskutera tonen i debatten – inte endast i kommunfullmäktige – utan även på exempelvis bloggar borde föras.

Jag misstänker att detta beror på att islamisterna och deras medlöparna, försvararna av hedersförtryck och deras medlöpare, känner sig pressade bland annat av mig. (Jag glömde minoriteten på Stadsbiblioteket i Umeå).

DÄRFÖR vill jag betona att jag och övriga i Arbetarpartiet kommer att både försvara grundlagar som yttrande- och tryckfriheten – men också använda oss av yttrande- och tryckfriheten. Det är dessa grundlagar som utgör den självklara utgångspunkten för frågor som har med värderingar att göra.

Avslutning
Jag misstänker att kretsar, bland annat bland Umeå kommuns politiker, kommer att försöka inskränka yttrande- och tryckfriheten just genom att hänvisa till hemsnickrade “värdegrunder” – och annan skit.

Det ligger i allmänintresset – åtminstone för de som försvarar de demokratiska fri- och rättigheterna i Sverige – att det som får sägas och inte sägas, det som får skrivas och inte får skrivas – baseras på de svenska grundlagarna.

Inte på sådana katastrofala försök att begränsa grundlagarna och därmed strypa yttrande- och tryckfriheten på det sätt som den auktoritära Kultur- och Fritidsnämnden i Falköping.

För auktoritär är just vad denna nämnd är. Precis som den minoritet bland personalen som stödde att boken “Feindliche Übernahme”  skulle plockas bort på Stadsbiblioteket i Umeå.

Vi ska bekämpa denna auktoritära trend med hjälp av yttrande- och tryckfriheten – som vi samtidigt ska försvara.

____________________________________

Seger mot lawfare!

Du som vill läsa om hur det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet i Göteborg,
Ann-Sofie Hermansson, besegrade de som utsatte henne för grov “lawfare”: Klicka här.

Seger mot lawfare!

Du som vill läsa om hur det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet i Göteborg,
Ann-Sofie Hermansson, besegrade de som utsatte henne för grov “lawfare” –
klicka här.

____________________________________

Hej igen. Så här såg den blogg ut som jag publicerade första gången den 30 december 2018. Inför återpubliceringen använder jag en ny rubrik. Den ursprungliga rubriken kan du se nedan.

Law-fare är en form av politisk krigföring som används av “Nya MP i Umeå” då frågan om islamisternas inflytande ställs, men hur gör VK?

Ingress

I den kamp som bland annatjag bedriver mot islamister och jihadister – sådana jihadister som använder dödligt våld som IS – har jag och de andra som för samma kamp trampat folk med makt på tårna.

Låt mig upprepa begreppen “folk med makt” och “trampat … på tårna“.

Detta har inneburit att exempelvis jag har blivit utsatt för en ny typ av krigföring som kallas för LAW-FARE.

Vissa av er är bekant med detta begrepp. Andra inte. Men eftersom ni kommer att få se alltmer av den varan – krigföringen – i framtiden så är det dags att introducera begreppet “Lawfare” ordentligt, både med exempel och en redogörelse för hur jag ser på Västerbottens-Kurirens roll i denna Lawfare som jag utsatts för.

I. Låt oss börja med att förklara vad “Lawfare” är.
Vi kan se vad Wikipedia skriver på engelska. Sedan, för er som är osäkra på skolengelskan i nya sammanhang, har jag gjort en personlig tolkning av vad Wikipedia skriver om “Lawfare” på svenska. Det handlar inte om en översättning, rakt av, utan om en tolkning. Låt oss titta.

Wikipedia om Lawfare:

Lawfare is a form of war consisting of the use of the legal system against an enemy, such as by damaging or delegitimizing them, tying up their time or winning a public relations victory. The term is a portmanteau of the words law and warfare.

Så lång Wikipedia. Sedan till min egen tolkning på svenska av Wikipedias engelska definition.

Lawfare är en form av krig där lagliga metoder används mot fienden, genom att exempelvis skada eller ta ifrån fienden dess legitimitet, involvera fienden i tidsödande aktiviteter eller vinna en seger över fienden i ögonen hos den allmänna opinionen. Begreppet är en kombination av orden lag och krigföring.

Och fienden, för islamisterna och/eller deras medlöpare, inom och utom det Nya miljöpartiet i Umeå var i detta fall jag och Arbetarpartiet i övrigt.

II. Jag och de andra, inom Arbetarpartiet och kunniga personer från andra ideologiska håll, försöker bygga upp en motkraft vars syfte är att stoppa islamisternas stadigt ökande inflytandet i Sverige.

Det mest effektiva sättet att bekämpa islamisterna, och deras mäktiga medlöpare – som även varit ministrar i den nu fallna S+MP-regeringen – är genom att synliggöra deras två huvudsakliga nätverk, eller rörelser, i detta Sverige. Det handlar om den starkaste och farligaste av dessa nämligen det Muslimska brödraskapet. Dessa “muslimbröder” är farliga eftersom de har lyckats infiltrera olika “samhällsinstitutioner”. Det gäller uppenbart Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Men Muslimska Brödraskapet har även lyckats knyta kontakter med folk som arbetar på studieförbund, ett steg upp till nyhetsredaktioner och ytterligare steg upp till statsförvaltningen.

Tillåt mig förebygga invändningar genom att påminna om den tidigare bostadsministern och islamisten Mehmet Kaplan (MP). Ni vet han som satt i den nu fallna regeringen – och avslöjades av en tillfällighet.

Jag och andra, inom Arbetarpartiet, och kunniga personer från andra ideologiska håll, försöker även synliggöra Salafist-rörelsens existens och aktiviteter. Dessa består bland annat av moskébyggen i missionssyfte. Islamic Center, den stora moskén i Malmö som uppfördes i början av 1980-talet, betalades av Saudiarabien samt av Libyen. Saudi-arabiens tolkning av islam kallas för wahhabism (eller salafism). Det kan vara intressant för läsaren att veta är att Daesh, eller Islamiska Staten, också bygger på en wahhabistisk (eller en salafistisk) tolkning av islam. Detta innebar att IS utgjorde ett väldigt hot mot just Saudi-arabien. För det var väldigt svårt för saudierna att kritisera Islamiska Staten, eller Daesh, av religiösa skäl.

Det mest hotfulla är dock den turkiska finansieringen, plus värdländernas egen “bidragsindustri”, som tillsammans finansierar det farligare och mer framgångsrika Muslimska Brödraskapets “dawa”, eller frälsningsarbete. “Dawa” betyder frälsning, eller för att vara mer exakt “att kalla till islam”. Och detta är varje muslims plikt. Detta enligt den islamism som är våroch andra muslimers, kvinnors, barns, homosexuellas med fleras – motståndare.

Jag ska återkomma till utvecklingen i Turkiet, kopplingen mellan den turkiske presidenten Erdogans parti AKP (Rättvise- och utvecklingspartiet), Muslimska brödraskapet och “muslimbrödernas” kopplingar till olika personer och “institutioner” i Sverige. Senare.

III. Det är skriverier som dessa som har gjort vi har trampat folk med makt på tårna. Jag menar inte endast i Umeå – det finns en hel värld utanför kommungränsen som alla vet – utan även på andra håll och av andra och kunnigare personer än oss i Arbetarpartiet. Men även vi här i Umeå har trampat folk med makt på tårna. Även jag har, med denna blogg, trampat folk med makt på tårna. Exempelvis miljöpartiet. Tänk efter. Miljöpartiet i Umeå utgjorde en del av miljöpartiet i Sverige. Miljöpartiet i Sverige utgjorde en del av regeringen. Och Miljöpartiet i Sverige hade ställt Miljöpartiet i Umeå under tvångsförvaltning. Innebörden är INTE att jag, då jag kritiserade Nya MP i Umeå för islamisering, angrep regeringen. Men jag angrep definitivt Miljöpartiet i Sverige som redan haft en rad skandaler bestående av en rad islamister som infiltrerat (Miljö)-partiet.

Så mitt angrepp på Nya MP i Umeå blev ytterligare ett hot mot det parti som knappt håller sig över fyra-procentsgränsen. Och tank om det blir nyval?

VI. Jag ska nämna tre tillfällen då jag, eller arrangemang jag varit delarrangör för, blivit utsatt för klockrena exempel på Law-fare:

a) Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd försökte sätta stopp för en föreläsning med forskaren Magnus Norell under hösten 2016 som jag och två andra privatpersoner samt ett studieförbund arrangerade tillsammans,

b) I ett försök att få folk att se mig som otillräknelig drog en medlem i Nya MP i Umeå in min familj i debatten på ett för mig absolut oacceptabelt sätt – i debatten kring islamisternas och/eller deras medlöpares roll, eller icke-roll, inom Nya MP i Umeå,

c) Den omtalade polisanmälan som Nya MP i Umeå påstods ha lämnat in mot mig för att jag påtalat alla positioner och den viktiga roll som en islamist, eller medlöpare till islamisterna, hade fått inom Nya MP i Umeå.

V.   Har även Västerbottens-Kuriren deltagit i den Law-fare som Nya MP i Umeå bedrivit mot mig?

Låt mig omedelbart säga följande: Västerbottens-Kuriren tillhör inte de nyhetsredaktioner som jag menar är infiltrerade av Muslimska brödraskapet. Detta måste sägas rakt ut annars hade det varit nära tillhands att dra denna slutsats.

Nej. Västerbottens-Kurirens roll är emellertid dubbel. Jag får skriva det jag skriver på denna blogg som tidningen upplåtit till mig. Och jag tillhör även de flitigaste debattörerna i papperstidningens (VK) spalter. Men inte desto mindre har Västerbottens-Kuriren utgjort instrumentet för det tyngsta av Lawfare-angreppet som islamisterna, och/eller deras medlöpare i Miljöpartiet, har utsatt mig för.

Det tyngsta angreppet när det gäller den allmänna opinionen. Låt oss repetera vad “Law-fare” är – på engelska och på svenska.

Lawfare is a form of war consisting of the use of the legal system against an enemy, such as by damaging or delegitimizing them, tying up their time or winning a public relations victory. The term is a portmanteau of the words law and warfare (Wikipedia).

Lawfare är en form av krig där lagliga metoder används mot fienden, genom att exempelvis skada eller ta ifrån fienden dess legitimitet, involvera fienden i tidsödande aktiviteter eller vinna en seger över fienden i ögonen hos den allmänna opinionen. Begreppet är en kombination av orden lag och krigföring. (min egen tolkning av ovanstående).

OBS. “…Vinna en seger över fienden i ögonen hos den allmänna opinionen”.

Instrumentet för Miljöpartiet, eller rättare sagt för islamisterna och/eller deras medlöpare, var Västerbottens-Kuriren!
Skälet till att jag påstår detta är att Västerbottens-Kuriren spelade med i det spel som Nya Miljöpartiet i Umeå spelade.

VK gjorde nämligen en mycket stor nyhet av att Nya MP i Umeå hade lämnat in en polisanmälan mot mig. För förtal! Varför? Därför att islamisterna och/eller deras medlöpare i Nya MP i Umeå hade alltså gått från att “hota” mig med att lämna in en polisanmälan till att verkligen lämna in en polisanmälan. Detta var något nytt och föranledde både VK, och Folkbladet, att slå upp detta som en stor NYHET. Se nedan.

VI.  Västerbottens-Kuriren agerade verkligen som om de deltog i Nya MP i Umeås war-fare mot mig

Först kontaktade de en “islamprofessor” (VK:s uttryck) vid namn Mohammad Fazlhasemi. Det kan vara bra att veta att denne islamprofessor står på god fot med regimen i Iran samt att han är född i huvudstaden Teheran. Denne Mohammad Fazlhasemi citeras i VK. Där säger han att mina “islamistanklagelser” (Fazlhasemi) verkade vara “grundlösa”.
Precis som om denne “islamistprofessor” (VK:s uttryck), med goda relationer till makthavarna i Teheran, skulle vara någon sorts opartisk auktoritet i frågan.

Men det var alltså Västerbottens-Kurirens agerande som jag ville belysa.

Sedan kallade VK in en s.k. “yttrandefrihetsexpert” vid namn Nils Funcke. Denne påstod att jag kunde fällas för förtal. Alltså: det blev rubriker som handlade om att en “islamistprofessor” påstod att jag hade FEL samtidigt som en “yttrandefrihetsexpert” påstod att jag kunde fällas för ett BROTT för mina “islamistanklagelser”.

Detta skulle kunna vara ett kristallklart exempel på Law-fare.

Frågan är: spelade VK med i det spel som bedrevs av Nya MP i Umeå?

En del av svaret består av följande: Ännu idag har jag inte kontaktats av någon myndighet som berättat att någon anmält mig för förtal. Och det har nu gått två (2) månader. På den tiden skulle jag ha fått veta om något anmälan lämnats in som lett till en förundersökning. Detta har jag fått veta efter att ha tagit kontakt med polisen, Tingsrätten och Kammaråklagarmyndigheten.

Min slutsats är därför denna: Nya MP i Umeå har inte lämnat in någon anmälan.

VII. Har då “Nya MP i Umeå”  lurat VK?
Detta genom att ljuga och påstå att de lämnat in en anmälan mot mig för förtal? Eller visste VK om att Nya MP i Umeå inte lämnat in någon anmälan – men valde att agera som om tidningen trodde att Nya MP i Umeå hade lämnat in en anmälan?

I det förstnämnda fallet är det endast Nya MP i Umeå som har bedrivit war-fare mot mig.

Men om VK kände till att ingen anmälan inlämnats, men spelade med och agerade (mot bättre vetande) som om tidningen verkligen trodde att en anmälan hade inlämnats, endast för att få ett skäl att “klämma till mig” via en “islamistprofessor” och en “yttrandefrihetsexpert” då har även VK bedrivit war-fare mot mig.

Jag kan aldrig vara säker till 100 procent men jag skulle våga satsa väldigt mycket på följande:
1. Nya MP i Umeå vågar ljuga för VK – Norrlands största tidning och en av de verkliga makthavarna i Umeå, 2. Eftersom ingen anmälan har lämnats in, och jag är övertygad om att VK har känt till detta via MP, så har även VK bedrivit Law-fare. Mot de åsikter som jag står för och därför mot mig.

Det är inte endast det svenska politiska etablissemanget som inte fattar hotet från islamisterna och alla dess medlöpare. Denna underskattning gäller i lika hög grad det mediala etablissemanget.

Avslutning

Låt oss repetera – eftersom detta hör framtiden till:

* Lawfare is a form of war consisting of the use of the legal system against an enemy, such as by damaging or delegitimizing them, tying up their time or winning a public relations victory. The term is a portmanteau of the words law and warfare.

* Lawfare är en form av krig där lagliga metoder används mot fienden, genom att exempelvis skada eller ta ifrån fienden dess legitimitet, involvera fienden i tidsödande aktiviteter eller vinna en seger över fienden i ögonen hos den allmänna opinionen. Begreppet är en kombination av orden lag och krigföring.

Allt fler börjar inse att Sverige är sist i Europa med att förstå vilket hot som islamisterna utgör – och hur viktigt det är att vinna de övriga muslimerna (som förtrycks av islamisterna) till allierade.

Forts. följer:
Om den utveckling som varit i Turkiet, kopplingen mellan den turkiske presidenten Erdogans parti AKP (Rättvise- och utvecklingspartiet), Muslimska brödraskapet och “muslimbrödernas” kopplingar till olika personer och “institutioner” i Sverige.

_________________________________________

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken S eller SD – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken S eller SD – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Ingress
Det senaste mötet i Umeå kommunfullmäktige ställer frågan om yttrande- och tryckfriheten på dagordningen.
Och varför inte återaktualisera medias roll – när vi ändå är på gång.

En rad kommuner har under decennier formulerat olika och egna “värdegrunder”. Umeå är en av dessa. Bakom “värdegrunderna” gömmer sig inte sällan (tyvärr) försök att inskränka yttrande- och tryckfriheten. Detta genom att både politiker och tjänstemän formulerar mer eller mindre genomtänkta, mer eller mindre medvetna, försök att föra fram sina egna åsikter om vad som är god debatton och “gränser” då exempelvis kommunfullmäktige sammanträder. Det är dags att dessa, förbannade, hemsnickrade, värdegrunder synas i sömmarna. OM dessa, förbannade, hemsnickrade, värdegrunderna innebär att inskränka de rättigheter som garanteras av grundlagar – som yttrande- och tryckfriheten – har vi som försvarar dessa grundlagar inte bara rätt att ignorera dessa, förbannade, hemsnickrade, värdegrunder. Det är vår skyldighet att följa grundlagen och därmed visa att värdegrunderna saknar betydelse.

Och att upphovsmännen/kvinnorna till dessa värdegrunder, som eventuellt, inskränker grundlagar som yttrande- och tryckfrihet måste konfronteras med landets juridiska system. Den som försöker inskränka yttrande- eller tryckfriheten för folkvalda gör sig nämligen skyldig till ett brott. Såvida inte den folkvalde sysslar med exempelvis hets mot folkgrupp. Från talarstolen under en debatt på ett fullmäktigemöte i en kommun eller region (landsting).

Del ett
Ett gäng islamister och/eller deras medlöpare i vissa av Umeås lokala partier har sedan valet 2018 bedrivit “Lawfare” mot bland annat mig. Begreppet “Lawfare” något som sedan länge är känt i bland annat USA. Under en period polisanmälde Umeås islamister och/eller medlöpare mig, ofta, för att med hjälp av främst Västerbottens-Kuriren koppla samman mitt namn med just polis-anmälningar. Och, främst tack vare VK, har de fått in rubriker av typen: Jan Hägglund polisanmäld.

Ofta lyckas tyvärr “lawfare”.

Begreppet innebär en sorts krigföring med hjälp av lagen. Om du översätter begreppet “krigföring” till engelska får du begreppet “warfare”. Byt sedan ut ordet war (krig) mot law (lag) och får du begreppet law-fare = alltså krigföring med hjälp av lagen.

Del två
Varför lyckas lawfare så ofta?

Här är några av skälen:
a) Många personer som utsätts för lawfare vet inte om att detta är en vanlig metod som både har ett namn och en historia,
b) Det är olustigt att se sitt namn i negativa sammanhang gång på gång – även om det inte handlar om mord utan “bara” om förtal,
c) Medias roll: En tidning som Västerbottens-Kuriren har gjort stora rubriker av polisanmälningarna mot mig, till och med om funderingar om polisanmälningar mot mig, men att flera av dessa anmälningar inte ens har lett till en förundersökning har VK talat mycket tyst om,
d) Bristande juridiska kunskaper: de flesta vet inte om att de klan slå tillbaka juridiskt. Den eller de som systematiskt missbrukar det juridiska systemet i politiskt eller religiöst syfte begår själv ett brott – och kommer – om det bedriver lawfare mot fel person att själva lagföras!
e) Personer som är beroende av att åka ut och föreläsa, och som blir baktalade av exempelvis studieförbundet Ibn Rushd, blir förr eller senare inte inbjudna mer att föreläsa.

Del tre
Även om arrangörerna inser att deras inbjudne föreläsare inte är islamofob eller rasist – något som studieförbundet Ibn Rushd påstod här i Umeå i samband med att jag, och två ytterligare personer samt ett annat studieförbund än Ibn Rushd, hade bjudit in en forskare att föreläsa för studenter och alla andra umebor på Umeå universitet hösten 2016 – blev det så mycket bråk och extra oro och extra arbete att Ibn Rushd lyckades. Föreläsningen blev av. Ibn Rushd kunde aldrig ha stoppat detta. Vi övriga arrangörer var inte beroende av några pengar från det, av Ibn Rushd pressade, studieförbundet. Men i många fall finns det ett beroende av pengar för att kunna ta en föreläsare hit till Umeå. Och vilket studieförbund, eller annan arrangör, vill gå igenom det obehag som företrädare för Ibn Rushd kan utsätta arrangörer för.

Föreläsare som det ofta stormar om blir helt enkelt inte inbjudna.

Detta även om alla förstår att anklagelserna är fel och att arrangörerna har rätt då de säger att en föreläsare varken är rasist eller islamofob utan enbart har gjort sig skyldig till inhämtande av kunskap – samt innehar modet att säga sanningen. Skälet till att vissa kunniga och intressanta personer inte blir inbjudna att föreläsa är följande: “Det blir ju så mycket bråk kring honom eller henne”.

Detta är också lawfare!

Lawfare handlar inte alls endast om polisanmälningar. Jag är övertygad om att den ur Vänsterpartiet uteslutna Amineh Kakabaveh tillhör en av de personer som oftast har varit utsatt för “lawfare”. I Sverige.

Del fyra
Medias roll är helt avgörande för om t ex islamister och/eller deras medlöpare ska kunna bedriva “lawfare”. Om detta har jag skrivit och publicerat en blogg. Jag kommer att återpublicera denna det första jag gör på fredag den 28 februari.

Som vanligt vill jag understryka att när jag talar om islamister avser jag huvudsakligen Muslimska brödraskapet, salafister samt det nätverk av  wahhabitiska salafister (“salafia wahhabia”) ur vilket myndigheterna i Sverige grep och utvisade sex medlemmar. Islamisterna representerar en minoritet av muslimerna i Sverige.

Majoriteten av muslimerna i landet accepterar att svenska lagar gäller i Sverige; att grundlagarna står över sharia. Majoriteten av muslimerna i Sverige kan skilja på politik och religion. Majoriteten av de svenska muslimerna accepterar att grundlagarna ska garantera att landet styrs av en regering – med stöd av en folkvald riksdag – och att det är denna folkvalda riksdag som fattar beslut om de lagar efter vilka samhället styrs. Detta gör religionen till en privatsak.

Men shariaanhängare som tror på en gudomlig rätt (lag) – som står över av människan stiftade lagar – kan inte underordna sig de svenska grundlagarna. Skälet är att de är stiftade av människor.

Avslutning
Mer om medias roll vad gäller “lawfare” på fredag morgon.
Återanvändning är bra. För miljön och ibland även politiskt. Därför ska jag alltså återanvända ett tidigare blogginlägg som handlar om media som “möjliggörare” av just islamisternas “lawfare” här i Umeå.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Ingress
Det är inte alla mötesordförande ur Umeå kommunfullmäktiges presidium som är sin uppgift vuxen.
Ta vice ordföranden Sven-Olov Edvinsson (C). Nog kan han hålla ordning på yrkanden. Även om de blir många. Men kan han vara neutral då debatten hettar till? Inte i mina ögon och öron.Men du kommer att få se och höra så att du själv kan bedöma den saken i tre videoklipp nedan.

Del ett
Fullmäktige diskuterade idag (måndag 24 februari) vilka regler som ska gälla för olika föreningar som ska få, eller inte få, kommunala bidrag. Det finns två typer av sådana bidrag. Dels i form av reda pengar för den verksamhet som en förening bedriver. Dels i form av förhållandevis billiga lokaler som en förening kan hyra stadigvarande eller från gång till gång. I de nya regler som ideella föreningar måste uppfylla för att få ekonomiska bidrag av Umeå kommun fanns fyra punkter och lite text. Se nedan.

“Bidrag ska inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:
1. Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
2. Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
3. Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2
4. Motarbetar det demokratiska styrelseskicket

Föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med FN:s barnkonvention och lagstiftning kopplat till denna.
Föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.”

Då jag påpekade att det fanns föreningar i Umeå kommun som vid ett flertal tillfällen har bjudit in predikanter vars budskap definitivt inte går ihop med andemeningen i ovanstående fyra punkter och efterföljande text blev en person – socialdemokraten Ali Yasin Dahir – upprörd. Skälet till detta är att han är knuten till den förening som, gång på gång, har bjudit in predikanter vars budskap definitivt inte går ihop med “andemeningen i ovanstående fyra punkter och efterföljande text”. Socialdemokraten Ali Yasin Dahir kallade mig bland annat för “åklagare”. Hans syfte var att vända bort blicken från den förening han själv är knuten till. Mitt syfte var det motsatta. Vi har sedan 2016 ifrågasatt de predikanter som föreningen i fråga bjudit in till Umeå kommuns lokaler. Föreningen själv hyr sina lokaler av AB Bostaden.

Jag är av den uppfattningen att om en förening inte är berättigad till reda pengar, p g a att den inte lever upp till Umeå kommuns krav för att få pengar, så lever föreningen heller inte upp till att få hyra – av Umeå kommun eller AB Bostaden – ekonomiskt subventionerade lokaler. För mig är detta logiskt. Och detta ville jag få fram. Jag ville dessutom få svar på när de som kommit fram till kraven ovan, som handlar om reda pengar, ska komma fram till samma krav när det gäller föreningars tillgång till subventionerade lokaler.

I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att en majoritet av muslimerna i Umeå och Sverige är demokratiskt sinnade. Föreningar som den Ali Yasin Dahir är knuten till representerar en liten minoritet.

Del två
Det är mot denna bakgrund som du nu ska få se tre klipp.

1. Mitt första inlägg, där jag tar upp nämnda frågeställningar
2. Ali Yasin Dahirs svar, där han försöker vända bort blicken från den förening han är knuten till och som jag syftar på
3. Mitt svar till Ali Yasin Dahir, där jag redovisar källorna till mina påståenden – och blir avbruten av vice ordföranden i Umeå kommunfullmäktige, Sven-Olov Edvinsson (C).

Varför lägger jag ut detta? Därför att debatten handlar bokstavligen talat om liv och död! Den förening som både jag och Ali Yasin Dahir syftar på har bjudit in predikanter som i ett fall har förhärligat martyrdöden i Syrien under den tid då många reste från Sverige för att ansluta sig till Daesh / Islamiska Staten. I ett annat fall har det handlat om en predikant som under vissa förhållanden anser det vara rätt att döda homosexuella. Denne predikant ingår även i Europeiska Fatwarådet tillsammans med Muslimska Brödraskapets teologiske ledare Yusuf al-Qaradawi. Qaradawi är bland annat är känd för att han hyllat Hitlers behandling av judarna under andra världskriget. Här följer ett citat av Qaradawi som sändes i tv-kanalen Al-Jazeera den 28 januari 2009:

“Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende”

Då jag kommit hit i mitt andra inlägg brast något för Sven-Olov Edvinsson och han ansåg att jag hade passerat någon sorts gräns. Den gränsen måste ha varit att jag berättade om sanningen och att Sven-Olov Edvinsson tog sig rätten att bedöma att sanningen var för smärtsam eller kontroversiell för ledamöterna i Umeå kommuns politiskt ledande församling (riksdag). För just där börjar Edvinsson avbryta mig och, i mina ögon, bete sig allt annat än neutralt. Det jag sa är smärtsamt. Det jag sa är också sant. Frågan är: tål du, käre läsare, den smärtsamma sanningen?

I så fall ska du titta på de tre nedanstående klippen. Och bedöm själv Edvinssons agerande (i klipp tre).

1. Mitt första inlägg, där jag tar upp nämnda frågeställningar. Förslag: stoppa uppspelningen efter mitt inlägg och gå sedan direkt till Ali Yasins kommentar riktad till mig i nästa klipp.

2. Ali Yasin Dahirs kommentar till mig, där han försöker vända bort blicken från den förening han är knuten till och som jag syftar på. Förslag: stoppa uppspelningen efter Ali Yasin Dahirs kommentar och gå direkt till mitt andra inlägg där jag dels redovisar mina källor, dels blir avbruten av Sven-Olov Edvinsson (klipp 3).

3. Mitt svar till Ali Yasin Dahir, där jag alltså  redovisar källorna till mina påståenden – och blir avbruten av vice ordföranden i Umeå kommunfullmäktige, Sven-Olov Edvinsson (C). Vill du inte se resten av kommunfullmäktige stoppar du efter det att mitt och Edvinssons replikskifte tagit slut.

Avslutningsvis
Lägg märke till följande: inte vid något tillfälle under debatten i Umeå kommunfullmäktige nämnde jag föreningen vid namn. Men det ska jag göra nu. Det var Islamiska Föreningen i Västerbotten. Den förening vars imam greps av myndigheterna och utvisades i tre instanser då han ansågs utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Det var också Islamiska Föreningen i Västerbotten som, för första gången någonsin, uppmanade sina medlemmar (via sms) att rösta på en viss person. Denna person var Mariam Salem (MP). Som du själv kan konstatera av videoklippen ovan var jag hänsynsfull nog att inte heller nämna detta. Jag sparar alltid det bästa till min blogg.

Till sist: Jag vill återigen påpeka att en majoritet av muslimerna är demokratiskt sinnade. Varken Mariam Salem, Ali Yasin Dahir eller Islamiska Föreningen i Västerbotten representerar denna majoritet.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Avsnitt fyra
Tidigare avsnitt den 11, 12 och 17 januari

Ingress
I den senaste bloggen i serien om samarbetet mellan Miljöpartiet och Islamiska Föreningen i Västerbotten lovade jag att återkomma med det mest tydliga resultatet av detta samarbete. Det jag tänker på, i första hand, är Mariam Salems högst ovanliga politiska karriär.

Men först:
Om inte Socialdemokraterna inser det gigantiska misstaget i att i legitimera det Nya MP i Umeå, ett parti som överlevde valet 2018 endast tack vare samarbetet med Islamiska Föreningen vars imam idag är tre-faldigt utvisad, så kommer ledarskapet inom S att gå till historien som det mest enfaldiga. Som det ledarskap som lade S i graven för nöjet att få kalla sig kommunalråd under fyra år till.

Del 1.

Inför valet 2018 stod Mariam Salem med på Miljöpartiets alla tre valsedlar i Umeå och Västerbotten

Salem stod som tvåa på valsedeln till Umeå kommunfullmäktige, som åtta på landstingsvalsedeln och på plats nio på MP:s länsvalsedel till riksdagen. Det var osannolikt raskt marscherat för en person som gick med i Miljöpartiet först i november 2017. Jämför vi Salem med exempelvis Nils Seye-Larsen och Elin Söderberg har de båda senare en gedigen bakgrund inom MP. Seye-Larsen har bl a varit ersättare för Jabar Amin i riksdagen under perioderna 2010-2014 och 2014-2018. Elin Söderberg gick med i Miljöpartiet 2013 och har haft både interna förtroendeuppdrag samt förtroendeuppdrag för MP inom Umeå kommun. I jämförelse med bland annat dessa två var Mariam Salem nästan helt okänd både för medlemmar i MP samt för väljarna. Hon blev alltså medlem i MP så sent som i november 2017 – inte lång tid före fastställandet av valsedlarna. Men det fanns en förklaring till att Salem (trots att hon var helt ny och okänd) sattes upp på alla tre valsedlar och dessutom gick in direkt på andra plats på den kommunala valsedeln.

Jag beskrev situationen i mitt blogginlägg från den 17 januari: “Då Partistyrelsen MP Sverige rensade ut ledarna i Gamla MP rensade de alltså också ut många muslimer. Detta uppfattade många muslimer i Umeå som väldigt negativt. Det Nya MP i Umeå löpte en överhängande risk att framstå som ett muslimfientligt parti just på grund av utrensningen av det gamla ledarskapet, som till stor del alltså bestått av personer med en muslimsk tro – muslimer som kunde skilja på religion och politik.

Nya MP i Umeå löpte alltså en stor risk att tappa väldigt många av de röster som partiet tidigare fått från muslimer i Umeå. Både Partistyrelsen MP Sverige och den nya lokala ledningen insåg att Miljöpartiet behövde ”nya” personer med muslimsk tro som kunde träda fram på den politiska arenan istället för de muslimer som hade blivit utrensade…

… Det är här Mariam Salem kommer in i bilden. Salems politiska karriär är till stor del ett resultat av Miljöpartiets närmast desperata behov av nya representanter för människor med muslimsk tro efter utrensningarna av det gamla ledarskapet. Mariam Salems politiska karriär är också till stor del ett resultat av samarbetet mellan Partistyrelsen MP Sverige och den Islamiska Föreningen i Västerbotten.”

Del 2.

Det är inte bara Mariam Salems placering på alla tre valsedlar som förvånar

Det som förvånar är också det antal personkryss som, den i politiska sammanhang okända, Mariam Salem erhöll. Låt oss redovisa antalet personkryss som Salem fick på de olika valsedlarna. Med några kommentarer.

* Umeå kommun
Här erhöll Salem hela 292 personkryss! De enda två som fick fler personkryss än Salem var just Nils Seye-Larsen och Elin Söderberg. Båda med en längre bakgrund inom MP. Salem kom på tredje plats trots att hon var i det närmaste okänd för väljarna. Seye-Larsen stod som första namn på den kommunala valsedeln vilket nästan alltid borgar för att personen ifråga får flest personkryss. Han stod dessutom som andra namn på riksdagsvalsedeln från länet och fick ytterligare draghjälp av detta. Elin Söderberg, som alltså fick näst flest kryss, fick naturligtvis en väldig draghjälp av att hon var Nya MP:s förstanamn på länsvalsedeln till riksdagen. Dessa hade också fått sina höga positioner på kommun- respektive riksdagsvalsedlarna på grund av att de två tillhörde de som var mest kända efter utrensningarna av det gamla ledarskapet inom MP i Umeå. Det som däremot verkligen förvånar är hur många personkryss som den okända Mariam Salem erhöll på valsedeln till Umeå kommunfullmäktige.

* Landstinget (numera Region Västerbotten)
Men Salem erhöll även hela 191 personkryss i landstingsvalet. Detta innebar att hon, i stort sett okänd, fick näst flest personkryss av alla på landstingsvalsedeln. Detta trots att hon här endast stod på åttonde plats. I landstingsvalet erhöll Salem t.o.m. fler personkryss än Elin Söderberg som alltså hade draghjälp av att hon var förstanamn på länsvalsedeln till riksdagen. Det finns 15 kommuner i Västerbotten. Hela 173 av Salems personkryss kom från Umeå. Detta visar hur okänd Salem egentligen är i länet som helhet. I nio kommuner fick Salem noll kryss, i två kommuner ett kryss, i två kommuner två kryss och i Skellefteå tolv kryss. Den fråga som måste ställas är inte varför den okända Salem fick noll, ett eller två kryss i 13 av länets kommuner. Den fråga som måste ställas är hur hon kunde få så många kryss i Umeå kommun även i landstingsvalet.

* Riksdagsvalsedeln från länet
Här erhöll Salem hela 83 personkryss. Det var bara tre personer på denna valsedel som erhöll fler personkryss. Även detta är en påfallande hög siffra för den så gott som okända Salem. Som dessutom endast stod på nionde plats. De två som fick flest personkryss var, föga förvånande, Elin Söderberg som alltså var MP:s kandidat till riksdagen från Västerbotten. Näst flest personkryss fick Nils Seye-Larsen. Han stod som andranamn på riksdagsvalsedeln från länet. Av Salems kryss kom hela 75 från Umeå. Återigen: hur kunde hon få så många kryss?

Del 3.

Det var samarbetet mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten och främst MP i Umeå som var skälet både till att den okända Mariam Salem fick så många personkryss samt sattes upp på alla tre valsedlarna.

Som jag skrivit tidigare: Miljöpartiet i Umeå och Västerbotten var i desperat behov av “nya” muslimer istället för de “gamla” som de rensat ut.

Jag vet, från säkra källor, att Islamiska Föreningen i Västerbotten för första gången uppmanade sina medlemmar / besökare / anhängare att rösta på en viss person. Uppmaningen skedde via sms. Och den person som Islamiska Föreningen uppmanade till röstning på var Mariam Salem.

Och det är mot denna bakgrund som jag vill påminna om följande:
Samarbetet mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten (baserad i Umeå) och Miljöpartiet godkändes av Partistyrelsen MP Sverige via Max Troendle och den framväxande nya ledningen för MP i Umeå och Västerbotten. Detta inkluderar Max Troendle, Nils Seye-Larsen, Elin Söderberg, m fl. Men till detta kommer det viktigaste: den person som var imam i Islamiska Föreningen i Västerbotten vid denna tidpunkt.

Här kan jag riktigt se, och höra, hur vissa representanter för det kriminellt fega svenska etablissemanget vrider sig som maskar på en krok medan andra andas lika häftigt som Jonas Sjöstedt då han spelar indignerad.

Del 4.

Vem var imam i Islamiska Föreningen i Västerbotten vid tidpunkten för träffen mellan denna förening och MP på Ersboda Folkets Hus?

Även om svaret på denna fråga får långt gående konsekvenser måste frågan både ställas och besvara sanningsenligt.

* Och sanningen är att imamen i Islamiska Föreningen, vid tidpunkten för mötet med MP, var den imam som greps av Säpo,
* Sanningen är att imamen i Islamiska Föreningen, vid tidpunkten för mötet med MP, var den imam som dömts till utvisning i tre instanser,
* Sanningen är att imamen i Islamiska Föreningen, vid tidpunkten för mötet med MP, var den imam som ingick i det wahhabitiska nätverk som anses ha bidragit till att unga män och kvinnor anslöt sig till barbarerna i Daesh / Islamiska Staten och liknande terrororganisationer,
* Sanningen är att imamen, vid tidpunkten för mötet med MP, var en av styrelseledamöterna i den ekonomiska förening som drev de fyra Bilaal-förskolorna i Umeå, Gävle och Söderhamn vilka anklagas för att ha indoktrinerat barn (mot skollagen) samt fört bort pengar,
* Sanningen är att imamen, vid tidpunkten för mötet med MP, utgjorde en del av det wahhabitiska nätverk som innebär att imamen idag betraktas som en fara för landets säkerhet.

Hur ända in i helvete kan detta vara en icke-fråga för Socialdemokraterna i Umeå, för myndigheter och för media?

Del 5.

Imamens roll i dagens umepolitik

A. Enligt min uppfattning var det just denna imam – gripen, utvisad, anklagad för sin roll i Bilaal-förskolorna och ansedd som en fara för landets säkerhet – som var den som välsignade Islamiska Föreningens samarbete med Miljöpartiet.

B. Enligt min uppfattning var det just denne imam – gripen, utvisad, anklagad för sin roll i Bilaal-förskolorna och ansedd som en fara för rikets säkerhet – som godkände Mariam Salem som den person som skulle ta tillvara Islamiska Föreningens intressen i Umeå via Miljöpartiet.

C. Enligt min uppfattning är Mariam Salem i första hand Islamiska Föreningens representant inom Nya Miljöpartiet i Umeå – godkänd av nämnda imam. Salem är inte, í första hand, en troende inom Miljöpartiet inom Umeå kommun och Region Västerbotten.

Del 6.

Hur kan då Mariam Salem företräda Islamiska Föreningens intressen

Tack vare det stöd som jag redogjort för har Salem nu kunnat besätta en nästan osannolikt massa positioner. I Umeå kommun, i region Västerbotten (tidigare landstinget) samt senast som nämndeman i Umeå tingsrätt. Här nedan kan alla själva se utifrån vilka positioner som Salem kan agera.

Umeå kommun
* Umeå kommunfullmäktige, ordinarie ledamot
* Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ordinarie ledamot, andre vice ordförande
* Äldrenämnden, ordinarie ledamot
* Personalnämnden, ersättare

Umeå Tingsrätt (Umeå, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling)
* Nämndeman

Region Västerbotten (landstinget)
* Regionfullmäktige, ersättare
* Beredning folkhälsa & demokrati Umeå-regionen, ordinarie ledamot, andre vice ordförande

Avslutning

Det finns fortfarande en chans att ändra på situationen

Det är ännu inte för sent – inte ens för socialdemokrater och vänsterpartister. Inte ens för enskilda miljöpartister. Men det finns ett klockslag då det kommer att vara för sent. Enligt SIFO är nu SD det största partiet i Sverige. Den dag då SD blir det största partiet i riksdagen, och dessutom börjar tillsätta förbundsledningarna inom LO, då är klockan slagen. Det är då som det fulla priset för Socialdemokraternas samarbete med MP kommer att visa sig. Och då kommer många socialdemokrater att skylla på arbetarväljarna – och kalla dem för rasister. Och islamofober. Detta har redan skett i United Kingdom (förr kallat Storbritannien) där karriärister inom Labourpartiet anklagar arbetarna för partiets brister.

Om inte S gör en dramatisk kursändring –
både på riksplanet och i Umeå –
kommer vi att få se en allt snabbare dödsdans.
Finns det verkligen inga socialdemokrater kvar med en gnutta sunt förnuft?

_______________________________________

 Varken SD eller S  – nu behövs är ett riktigt arbetarparti