Är du prenumerant och ännu inte har skaffat ett lösenord? Klicka här så får du hjälp!

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti
____________________________________

I morgon kommer nästa inlägg på temat:
Inför valet 2018 samarbetade, direkt eller indirekt, Nya MP i Umeå med den imam som greps och utvisades i tre instanser. För detta måste Nya MP i Umeå få betala ett pris – inte legitimeras av Socialdemokraterna genom att de styr Umeå kommun tillsammans med detta MP.

_____     _____     _____     _____

I väntan på detta blogginlägg kommer här ett annat blogginlägg om det skrämmande antalet SPRÄNGNINGARNA i Sverige.
Och om de faktorer som håller på att SLITA ISÄR Sverige.
Samt ett första inlägg om hur landet kan fogas samman.

I. Kort om statistiken

Det skedde 236 sprängningar i Sverige fram till den 30 november i fjol. Motsvarande siffra under hela 2018 var 162. Detta enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. Jag uppmanar alla att läsa artikeln nedan. Jag vet att vi är väldigt många som tagit del av denna statistik och att många även bloggar om den. Det jag vill säga är att siffran visar att den grova organiserade brottsligheten håller på att växa politikerna och myndigheterna över huvudet.

Bakgrunden är årtionden av misskötsel.

Nästa val kommer med stor sannolikhet att bli en folkomröstning om vilka partier som kommer att få förtroendet att återskapa säkerheten i landet. Och det är inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet som kommer att vinna denna folkomröstning. Tror jag.

Det krävs drastiska åtgärder.

II. Det går inte att undvika frågan om våld och kriminalitet, skjutningar och sprängningar

De partier som tror att “vi måste få debatten att handla om något annat” kommer att förlora valet. Däremot går det att – för de partier som erkänner det dramatiska misslyckandet när det gäller att skapa säkerhet (något som är verkligt) och trygghet (en känsla som kan stämma, eller inte stämma) – även diskutera andra frågor. Men det går inte att slinka undan denna fråga.

Men endast de partier som börjar med att erkänna att medborgarna i stora delar av Sverige idag har anledning att inte känna sig är säkra eller trygga. De partier som erkänner detta – och även erkänner sin del av misslyckandet, samt redovisar vad de ska göra åt situationen – kommer att kunna diskutera andra frågor.

De partier som, däremot, håller på att mumlar saker som att “vi ska vara försiktiga med att dra slutsatser och, och, och …” kommer inte att ha en chans. Befolkningen i Sverige är inte dum. Allt fler är, med rätta, less på undanflykter och skitsnack.

III. Polisen har förlorat våldsmonopolet inom Sverige – till den organiserade brottsligheten

Det uttryck som allt oftare används i debatten är “våldskapital”. Det är ett bra uttryck eftersom uttrycket talar om vad det är som har hänt. De betyder vilka som har vilja och förmåga att använda våld, eller hot om våld, för att få sin vilja igenom. Polis och militär har alltid tidigare haft monopol på utövandet av våld i Sverige. polisen inom landets gränser. militären för att försvara landets gränser.

Det kvalitativt nya som har hänt i Sverige är att polisen har förlorat våldsmonopolet inom landets gränser!

Detta är något oerhört.
Och då finns det två vägar att gå. Men alla vägar måste börja i ett erkännande av den oerhörda förlust som det innebär att polisen har förlorat våldsmonopolet inom landets gränser – till den organiserade brottsligheten. De politiker, och partier, som inte fattar vidden av denna förlust måste sopas bort. De saknar relevans. Som jag sade tidigare. Detta är inte den enda frågan. Men det är endast sedan politiker och myndigheter har erkänt vad som har hänt, och visar på en plan på vad som ska göras åt situationen (att beröva den organiserade brottsligheten dess våldskapital) som andra frågor kommer att kunna diskuteras.

IV. Det finns bland annat fem saker som tillsammans sliter sönder det svenska samhället

Utan att ha vägt dessa faktorer mot varandra:
1. den organiserade brottsligheten – den typ av brottslighet som centreras kring bland annat knarkhandeln – och som innehåller det våldskapital som har berövat polisen våldsmonopolet,
2.de islamister som arbetar för parallella samhällen där sharialagstiftning råder – och därmed åsidosätter den svenska grundlagen,
3. den ekonomiska politik som innebär att inkomstskillnaderna aldrig varit så stora i Sverige som idag – sedan SCB började mäta år 1991,
4. den misslyckade integrationspolitiken som exempelvis inneburit att Sverige har en rekordhög arbetslöshet – men att denna arbetslöshet är segregerad,
5. en asylpolitik som inte accepterade att Sverige tog samma ansvar för flyktingströmmarna som andra länder i Europa (exempelvis snittet inom EU) utan som ville försöka “frälsa världen” på ett sätt som kommunerna inte var beredda på – och som saknade / och som saknar / folklig förankring.
Det finns en rad andra viktiga politiska frågor. Klimatfrågan är en. Men det är bland annat dessa fem frågor som håller på att slita sönder det dagens svenska samhälle.

V. Militarisering eller återinförande av kvarters- och integrationspolis

Det finns alltså två vägar att gå. Den ena vägen består i att militarisera polisen. Den andra vägen består i att återinföra kvarters- och integrationspolisen.

Den organiserade brottslighet som besitter ett våldskapital som tagit ifrån polisen våldsmonopolet, de islamister som arbetar för parallella samhällen där sharialagstiftning råder, en ekonomisk politik som ökar inkomstklyftorna till rekordnivåer, en havererad integrationspolitik samt en asylpolitik som saknar verklighetsförankring måste bekämpas, bemötas och förändras. Genom aktiv handling och genom att denna politik förankras hos befolkningen.

Sedan har vi frågan om ifall polisen ska militariseras eller ifall vi ska återinföra kvarters- och integrationspoliser. Jag anser att vi idag befinner oss på ett sluttande plan som pekar mot ett lågintensivt inbördeskrig i Sverige. Efter att ha erkänt att samhället håller på att slitas sönder och pekat på fem viktiga faktorer till att så sker vill jag varna för att militarisera polisen.

VI. Ett parti som dagens Miljöparti – fullständigt oförmöget att erkänna var drömmarna slutar och verkligheten börjar – måste bort från regeringspositionen

De partier som har legitimerat dagens Miljöparti – och dess syn på behovet av en fri- obegränsad invandring – är i tur och ordning Reinfeldt II och Alliansen. Detta då de ingick en uppgörelse om asylpolitiken med MP i mars 2011. Sedan naturligtvis Socialdemokraterna, som 2014 anslöt sig till nämnda uppgörelse mellan Alliansen och MP, och som sedan ingått två regeringssamarbeten med Miljöpartiet.

VII. Den väg som vi i Arbetarpartiet förespråkar när det gäller polisen, består inte av en militarisering av polisen. Som starka krafter driver på för. Vi förespråkar ett handlingsprogram med bland annat följande inslag:
* att kvarters- och integrationspolisen ska återupprättas med hjälp att de tiotusen nya polistjänster som har utlovats,
* en ekonomisk politik för en utjämning av inkomstklyftorna,
* ett organiserat stöd till de demokratiska muslimer som sätter grundlagen över sharia – men som övergivits av riksdagspartierna och därför är rädda,
* en ny arbetsmarknadspolitik som sänker arbetslösheten,
* att Sverige tar emot samma antal asylsökande och utfärdar samma antal uppehållstillstånd som EU-snittet,

Satsningen på kvarters- och integrationspoliser ses i samband med ett handlingsprogram som syftar till att komma till rätta med de fem sönderslitande faktorerna. Jag vill särskilt understryka betydelsen av de demokratiska muslimerna som sätter den svenska grundlagen över sharia. Dessa ser vi i Arbetarpartiet som våra viktigaste allierade.

Satsningen på kvarters- och integrationspoliser ses i samband med ett handlingsprogram som syftar till att komma till rätta med de fem sönderslitande faktorerna. Jag vill särskilt understryka betydelsen av de demokratiska muslimerna som sätter den svenska grundlagen över sharia. Dessa ser vi i Arbetarpartiet som våra viktigaste allierade.

Sammanfattningsvis: Jag har skrivit om de fem faktorer som sliter sönder Sverige:

1. den organiserade brottsligheten – den typ av brottslighet som centreras kring bland annat knarkhandeln – och som innehåller det våldskapital som har berövat polisen våldsmonopolet,
2.de islamister som arbetar för parallella samhällen där sharialagstiftning råder – och därmed åsidosätter den svenska grundlagen,
3. den ekonomiska politik som innebär att inkomstskillnaderna aldrig varit så stora i Sverige som idag – sedan SCB började mäta år 1991,
4. den misslyckade integrationspolitiken som exempelvis inneburit att Sverige har en rekordhög arbetslöshet – men att denna arbetslöshet är segregerad,
5. en asylpolitik som inte accepterade att Sverige tog samma ansvar för flyktingströmmarna som andra länder i Europa (exempelvis snittet inom EU) utan som ville försöka “frälsa världen” på ett sätt som kommunerna inte var beredda på – och som saknade / och som saknar / folklig förankring.
Det finns en rad andra viktiga politiska frågor. Klimatfrågan är en. Men det är bland annat dessa fem frågor som håller på att slita sönder det dagens svenska samhälle.

Jag har även skrivit om det handlingsprogram som kan foga samman Sverige.
I detta sammanhang vill jag särskilt understryka betydelsen av de demokratiska muslimer som sätter den svenska grundlagen över sharia.

_____     _____     _____     _____

I morgon kommer alltså ett nytt inlägg på följande tema:
Inför valet 2018 samarbetade, direkt eller indirekt, Nya MP i Umeå med den imam som greps och utvisades i tre instanser. För detta måste Nya MP i Umeå få betala ett pris – inte legitimeras av Socialdemokraterna genom att de styr Umeå kommun tillsammans med detta MP.

Klicka här för att se SVT Nyheters artikel om sprängningarna.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti
 ____________________________________

Ingress och repetition
Koppling mellan ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” – den islamiska förening vars imam greps av Säpo och sedan dömdes till utvisning i tre instanser – och de det Nya osjälvständiga MP i Umeå.

Partistyrelsen MP Sverige skapade, genom utrensningar av den gamla ledningen i Umeå och i Västerbotten, ett helt Nytt MP i Umeå – inför valet 2018. Jag beskrev sedan att detta Nya MP i Umeå, och delvis även i Västerbotten, på grund av bristande erfarenhet blev mindre självständigt än det Gamla MP i Umeå och i Västerbotten.

Förlusten av självständighet berodde dels på utrensningar av de mer erfarna miljöpartisterna. Dels på att de som idag representerar Nya MP i Umeå inte är valda underifrån, av medlemmarna, med den legitimitet som detta ger. De är handplockade ovanifrån av Partistyrelsen MP Sverige.

Del A.

Vilka är då de miljöpartister som har handplockats och/eller godkänts av Partistyrelsen MP Sverige?

Det är en blandning av helt och hållet nya personer utan all tidigare politisk erfarenhet och personer som tidigare har varit aktiva inom MP. Så långt är allt gott och väl. En blandning av nytt och gammalt är inte dåligt.

Men om den enda meriten som en person har består i att denna inte är lojal mot den tidigare ledningen, utan istället lojal mot Partistyrelsen MP Sverige, riskerar detta att skapa en brist på erfarenhet som i sin tur skapar en osjälvständighet. Vilket, bland annat, Vänsterpartiet kommer att försöka utnyttja.

Till detta kommer att det i processen med att plocka fram nya – av Partistyrelsen MP Sverige godkända – representanter för Nya MP i Umeå förekom anmärkningsvärda inslag. Mycket anmärkningsvärda inslag.

Låt oss börja med det möte som ägde rum mellan bland annat den person (Max Troendle) som blivit utsedd av Partistyrelsen för MP i Sverige till att leda verksamheten i Umeå och Västerbotten å ena sidan, och “Islamiska Föreningen i Västerbotten” å andra sidan.

Mötet mellan Islamiska Föreningen och Miljöpartiet ägde rum på Ersboda Folkets Hus. Det märkliga med detta möte är att inga andra partier var inbjudna. Varför skulle Islamiska föreningen – vars imam greps av Säpo och som sedan dömdes till utvisning i tre instanser – endast träffa Miljöpartiet?

TroendleMax

Detta är en bild från mötet mellan “Islamiska Föreningen i Västerbotten” och Miljöpartiet på Ersboda Folkets Hus. Personen på bilden är Max Troendle från Partistyrelsen MP Sverige. Troendle ledde verksamheten för MP, i Umeå och Västerbotten, en verksamhet i vilket ett samarbete med Islamiska Föreningen inför valet 2018 ingick.

Del B.

Miljöpartiets behov att samarbeta med Islamiska Föreningen i Västerbotten

Det Gamla MP i Umeå hade stöd av många muslimer. Det var muslimer som, ofta, var djupt religiösa men som kunde skilja på religion och politik. Vi i Arbetarpartiet samarbetade gärna med representanterna för det Gamla MP i Umeå. Detta oavsett om de var muslimer eller inte. Vi inom Arbetarpartiet hade inga problem med de personer som hade en muslimsk tro inom det Gamla MP i Umeå. Det var andra som hade problem med ledarna för det Gamla MP.

Då Partistyrelsen MP Sverige rensade ut ledarna i Gamla MP rensade de alltså också ut många muslimer. Detta uppfattade många muslimer i Umeå som väldigt negativt. Det Nya MP i Umeå löpte en överhängande risk att framstå som ett muslimfientligt parti just på grund av utrensningen av det gamla ledarskapet, som till stor del alltså bestått av personer med en muslimsk tro – muslimer som kunde skilja på religion och politik.

Nya MP i Umeå löpte alltså en stor risk att tappa väldigt många av de röster som partiet tidigare fått från muslimer i Umeå. Både Partistyrelsen MP Sverige och den nya lokala ledningen insåg att Miljöpartiet behövde “nya” personer med muslimsk tro som kunde träda fram på den politiska arenan istället för de muslimer som hade blivit utrensade.

Jag har skrivit det förut och jag skriver det igen: Det är här Mariam Salem kommer in i bilden. Salems politiska karriär är till stor del ett resultat av Miljöpartiets närmast desperata behov av nya representanter för människor med muslimsk tro efter utrensningarna av det gamla ledarskapet. Mariam Salems politiska karriär är också till stor del ett resultat av samarbetet mellan Partistyrelsen MP Sverige och den Islamiska Föreningen i Västerbotten. I ett kommande bloggavsnitt ska vi titta närmare på Mariam Salems politiska karriär.

Låt oss nu titta på Islamiska Föreningen i Västerbotten.

Del C.

Varför valde Islamiska Föreningen att samarbeta med just Miljöpartiet?

Om Islamiska Föreningen i Västerbotten vill ha något av Umeå kommun – exempelvis ett löfte om att få en tomt och ett bygglov för att få uppföra en moské – så borde de ha vänt sig till andra partier i Umeå och Västerbotten – exempelvis till Socialdemokraterna. Men Islamiska Föreningen inledde vad som i praktiken var ett samarbete med Nya MP i Umeå inför 2018 års val.

En förklaring kan vara att islamisterna och deras medlöpare haft stora och lättköpta framgångar tidigare i sitt samröre med Miljöpartiet. Det räcker med att nämna Mehmet Kaplan som tog sig ända in i regeringen och Yasri Khan, som vägrade ta kvinnor i hand, men som MP ändå nominerat till sin Partistyrelse!

Idag vet alla följande: den imam i Umeå som greps av Säpo och sedan blev dömd till utvisning från Sverige i hela tre instanser hade “Islamiska Föreningen i Västerbotten” som bas. Samme imam var även djupt inblandad i Bilaal-förskolorna och deras verksamhet. Som alla också vet idag har Bilaal-förskolornas verksamhet uppvisat avgörande brister, både vad gäller förbudet mot konfessionella inslag och redovisningen av de skattepengar som Bilaal-förskolor fått. Jag syftar här på verksamheterna inte endast i Umeå, utan även på Bilaal-förskolorna i Gävle och Söderhamn, som alla låg under samma ekonomiska förening. I denna ekonomiska förening var den gripne och trefaldigt utvisade imamen en av fem styrelseledamöter.

Beslutet att gripa och utvisa imamen berodde på att han anses utgöra en fara för rikets säkerhet.

Del D.

Det är en skandal att MP inledde vad som måste kallas för ett samarbete med Islamiska Föreningen inför valet 2018.

Jag vill understryka att jag inte påstår att alla medlemmar, eller troende besökare, i Islamiska Föreningen skulle vara wahhabitiska islamister – som sätter sharia högre än de svenska grundlagarna – eller militanta våldsbejakande jihadister.
Absolut inte.

* Vad jag däremot påstår att den imam – som greps och utvisades, i tre instanser, för att han ingått i det nätverk som har “radikaliserat” andra islamister – tillhör de som sätter sharia över den svenska grundlagen.
* Vad jag tar för givet är att skälet till att denne imam greps och utvisades är att han bidragit till att både män och kvinnor rest till exempelvis Syrien och Irak för att ansluta sig till bl a Daesh / Islamiska Staten.
* Vad jag dessutom påstår är att samarbetet mellan Nya MP i Umeå och Islamiska Föreningen inte hade varit möjligt utan ett deltagande från, eller ett godkännande av, den gripne och trefaldigt utvisade imamen!

Jag påstår slutligen att Miljöpartiet, inför valen i Umeå och Västerbotten 2018, samarbetade med en imam – direkt eller indirekt – som senare greps och utvisades för att denne ingått i ett nätverk som utgör en fara för säkerheten i landet och det minst på två sätt:
* imamen har, som en del i det wahhabitiska nätverket, bidragit till att värva folk till barbariska organisationer som Daesh / IS, Al-Qaida / Nusrafronten, med flera.
* imamen har, som en del i det wahhabitiska nätverket, även bidragit till att öka antalet personer som utgör risker vad gäller genomförandet av nya terrordåd som det på Drottninggatan 2017 som kostade fem människor livet, skadade 15 fysiskt och oändligt många fler mentalt.

Del E.

Det är en skandal att Miljöpartiet inte har ifrågasatts för sitt samarbete (direkta eller indirekt) med denna imam.

Det är ytterligare en skandal att media i Västerbotten inte har påpekat detta, direkta eller indirekta, samarbete mellan Miljöpartiet och den trefaldigt utvisade imamen.

Men den värsta skandalen är att Socialdemokraterna, istället för att ta avstånd från Nya MP i Umeå, legitimerar detta parti genom att regera Umeå kommun tillsammans med samma MP. Det är ett uttryck för samma syndrom som visar sig genom att Socialdemokraterna inledde perioden efter valet 2018 genom att styra Sverige på en budgetreservation från M och KD och efter fyra månader fortsatte att styra Sverige genom Januariavtalet med MP, C och L. Syndromet kallas “makten-till-varje-pris.

Det finns en falang, som antingen är islamister själva eller som är islamisternas medlöpare, inom Socialdemokraterna i Umeå. Detsamma gäller för Vänsterpartiet i Umeå. Fast i mindre utsträckning.

salem-caviedes-edman

Här ser vi Mariam Salem, Nya MP i Umeå, tillsammans med Alejandro Caviedes (till v) och Ulrika Edman (till h). Caviedes är ordförande för S partiorganisation i Umeå. Edman är gruppledare för V i Umeå kommunfullmäktige. Mariam Salem finns med på båda bilderna.

Vi ställer oss frågan: Skulle samma tystnad ha rått om det uppdagats en liknande nära koppling mellan en extremistorganisation som Nordiska Motståndsrörelsen och, exempelvis, en del av Moderaternas ungdomsförbund i Umeå?
Naturligtvis inte. Det skulle ha blivit en dånande klappjakt på Moderaterna – utan dess like. Moderaternas ledare skulle ha doppats i tjära och rullats i fjädrar. Men när det gäller Miljöpartiet daltas det – utan dess like.  

Inför nästa blogg

Under avsnitt B. ovan skrev jag att Mariam Salems politiska karriär är det tydligaste resultatet av samarbetet mellan Partistyrelsen MP Sverige och Islamiska Föreningen i Västerbotten. Vi ska gå in närmare på samarbetet mellan MP och Islamiska Föreningen i nästa blogg. Den publiceras på måndag.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet –
för en alternativ media för en Alternativ vänster

 ____________________________________

INGRESS

Nya Miljöpartiets gruppledare Nils Seye Larsen angriper mig. Han gillar inte att jag styr och ställer på manifestationen på Kristallnatten.Sanningen är att jag förankrar det jag gör hos det nätverk som står bakom manifestationen. Jag lägger förslag som kan “avslås”. Och så skedde vad gäller innehållet i Anförandena lördagen den 9 november i år. Men jag hänger inte med huvudet för det. Tvärtom. Sådana är spelets regler.

Det som jag kommer att avslöja här är åsikterna hos den talare som gruppledaren för Miljöpartiet i Umeå (Nils Seye Larsen) föreslog som MP:s talare på årets manifestation till minne av Kristallnatten. Den person som Nils Seye Larsen föreslog som talare har chockerande åsikter. För mig skulle det vara att håna den judiska befolkningen i Umeå att låta en person med sådana åsikter tala på manifestationen till minne av Kristallnatten.

Detta blogginlägg ska handla om dessa chockerande åsikter. Jag ska strax återkomma till dessa åsikter.

Men låt oss återgå till vad jag och övriga – med politisk back-up och praktiskt stöd från andra – har lyckats åstadkomma sedan 2015.

Del I
Före år 2015 var manifestationen på Kristallnatten en smal “vänstergrej”.
Det var Vänsterpartiets ungdomsförbund (Ung Vänster), tillsammans med V, som höll i manifestationen. Någon gång bjöd de in oss, eller SSU, under decennier. Det var andra, så kallade vänstergrupper, som tidigare utgjorde grunden till manifestationen på Kristallnatten.

Trots att anti-semitismen, judehatet, ökade i Europa, Sverige och Umeå, fick manifestationen alltmer karaktären av en allmän anti-rasistisk sammankomst – med talkörer och banderoller – som garanterade att det hela skulle fortsätta att vara just en smal “vänstergrej”. Det blev allt tydligare att det krävdes en rejäl förändring. Jag bad mitt parti om att få ta tag i frågan och beviljades denna frihet. Och snabbt fick jag politisk back-up och även moraliskt stöd även från andra partier.

Jag har alltså styrt och ställt – med hjälp av politisk back up från andra – och detta är resultatet:
Följande partier är nu en del av Nätverket bakom manifestationen på Kristallnatten: Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Arbetarpartiet samt Miljöpartiet. Till detta ska läggas att från och med 2016 har judiska Föreningen varit en del av nätverket. Idag är tyvärr denna förening nedlagd. Men den tidigare ordföranden Carinne Sjöberg spelar fortfarande en framträdande roll på manifestationen – senast i år då hon gavs samma talartid som representanterna som partierna.

Detta om breddningen.

Nu över till den förändring av innehållet som gjorde denna breddning möjlig.
Idag är stämning på manifestationen till minne av Kristallnatten helt annorlunda. Judiska Föreningen framhöll att manifestationen inte var en vanlig anti-rasistisk samling. Därför bad de oss / mig att ta bort talkörerna och banderollerna. Detta för att manifestationen skulle präglas av stillhet och värdighet.

Natten mellan den 9 – 10 november var nämligen en sorgens dag för alla judar i hela världen.

Innehållet i talen gavs också vissa ramar. Dels skulle talen understryka att umeborna inte glömde, utan hyllade, offren för nazisternas övergrepp den 9 nov 1938 och att angreppen på judarna över hela Nazi-tyskland innebar ett steg mot Förintelsen. Dels skulle talen utgöra en tydlig markering mot dagens växande anti-semitism.

Jag har verkligen varit med om att, med politisk back upp och praktiskt stöd av andra, omvandla manifestationen. Den har gått från att ha varit en “smal vänstergrej” – som alltmer fick karaktären av en vanlig anti-rasistisk manifestation. Idag är det en bred manifestation präglad av stillsamhet och högtidlighet – där fokus sätts på minnet av offren och på det växande behovet av att markera mot anti-semitismen. Förändringen kan beskrivas så här: från en “smal vänstergrej” med oklart innehåll till att bli “Hela Umeå mot nazism och anti-semitism – stillsamt, värdigt men med stor kraft”.

Jag är stolt över min insats i denna förändring.

Och jag vill påminna Nils Seye-Larsen om följande:
Utan denna förändring som jag, och några andra, påbörjade år 2015 skulle aldrig Miljöpartiet ha blivit inbjudna till dessa manifestationer på Kristallnatten. Tidigare blev Miljöpartiet inte inbjudna till den smala “vänstergrejen”. Det var nämligen inte annorlunda för MP än vad det var för S, M, KD, L, C, Judiska Föreningen eller Arbetarpartiet.

Del II
De chockerande åsikterna hos den talare som Nils Seye Larsen föreslog skulle tala för MP i Umeå i år

På grund av dessa åsikter sände jag bland annat följande mail till Nätverkets partier. Detta mail innehåller filer vars innehåll är hämtade från vad den, av Nils Seye-Larsen, föreslagna talaren uppger sig gilla – enligt hennes facebook. Jag har sagt det tidigare, och jag säger det igen, åsikterna är chockerande och jag skulle ALDRIG gå med på att förnedra judarna, eller några andra umebor för den delen heller, genom att låta en talare med de åsikter som här framkommer tala på en manifestation till minne av Kristallnatten.

Därför vill nu Nils Seye-Larsen bli av med mig. De som gillar att någon sätter ned foten vill ha mig kvar.
Nedan kan ni ta del av mitt mail.

“Som initiativtagare till manifestationen på Kristallnatten har jag bjudit in partier från kommunfullmäktige. Och mitt önskemål har varit att de inbjudna partierna i år ställer upp med sina gruppledare – om dessa har möjlighet. Nils Seye Larsen tillhör de gruppledare som inte anser sig kunna ställa upp på Kristallnatten. Istället föreslår han att Mariam Salem ska tala på  manifestationen på Kristallnatten. Detta kommer jag, och andra, aldrig att acceptera. Nedan ska jag förklara några av skälen varför:

I. På Facebook anger Salem att hon gillar storayatollan Mohammad Hussein Fadlallah

Jag kommer inte att tillåta en person som gillar Fadlallahs Facebooksida att tala på manifestationen på Kristallnatten.

Fadlallahs förhållande till Israel och judarna kan beskrivas genom bland annat följande exempel:

* Om Israels rätt att existera: 2009 uttalade Fadlallah en fatwa som förbjöd en normalisering av relationerna med Israel. Han sa bland annat detta. “The entire land of Palestine within its historical borders is one Arab-Islamic country and no one has right to spare on inch of it. This decree is addressed to all Muslims.”

Kommentar:

Innebörden av detta är att Fadlallah uppmanar alla muslimer att vägra acceptera staten Israels rätt att existera.

Källa: https://web.archive.org/web/20110727105225/http://english.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=4558

* Om självmordsbombningar mot israeliska civila: ”I was not the one who launched the idea of so-called suicide bombings…but I have certainly argued in favour of them. I do, though, make a distinction between them and attacks that target people in a state of peace – which was why I opposed what happened on September 11.”

Kommentar:

Fadlallah försvarar självmordsbombningar riktade mot civila israeler.

Källa: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/lebanon/1400406/We-could-provide-a-million-suicide-bombers-in-24-hours.html

* Skiljde inte mellan judar och Israel: “He never missed an opportunity to criticize Israel, denouncing Arab governments for what he said was a lack of organized opposition to and military confrontation of the Jewish state. When he was admitted to the hospital on Friday, Reuters reported, a nurse asked Ayatollah Fadlallah what he needed. Without hesitation, he replied, ‘For the Zionist entity to cease to exist.’”

Kommentar:

Vid två tillfällen i texten ovan kopplar Fadlallah ihop judar med staten Israel. Dels när han talar om ”the Jewish state”, dels när han säger ”For the Zionist entity to cease to exit” – vilket översatt till svenska blir ”för att det sionistiska väsendet ska upphöra att existera”.

Källa: https://www.nytimes.com/2010/07/05/world/middleeast/05fadlallah.html

Fadlallah anser inte att staten Israel har rätt att existera. Han försvarar självmordsbombningar mot israeliska civila samt skiljer inte mellan judar och israeler. Till saken hör att Fadlallah dog 2010. En person som gillar/följer honom på Facebook idag gör detta på grund av en djup sympati.

Jag tänker inte gå in på den diskussion som förs när det gäller Fadlallahs relationer till den av EU och därmed även av Sverige terrorstämplade gruppen Hizbollah. Jag vill här bara nämna att en sådan diskussion förekommer. Fadlallah anses, av många, vara en av de andliga inspiratörerna till Hizbollah.

Jag kommer inte att tillåta en person som gillar Fadlallahs Facebooksida att tala på manifestationen på Kristallnatten.

Men det finns fler skäl till varför Salem inte kommer att tala på den manifestation jag ansvarar för på Kristallnatten i Umeå den 9 november.

II. Ett annat skäl till varför Mariam Salem inte kommer att tala den 9 november

Mariam Salem gillar/följer även en Facebooksida som heter ”Al-Mukhayimat al-filastinia”. På denna sida förekommer inte sällan videor på människor som bränner eller trampar på den israeliska flaggan. Detta är naturligtvis minst sagt olämpligt. Men det blir ännu värre med tanke på att många som gillar dessa scener inte gör skillnad mellan israeler och judar.

Om du besöker facebooksidan ”Al-Mukhayimat al-filastinia”, som Mariam Salem gillar/följer, via länkarna nedan kan du se den israeliska flaggan brännas och strax nedanför se flaggan användas som dörrmatta – på en toalett.

Källa: https://www.facebook.com/watch/?v=936733696692155

‏في مطار قرطاج في تونس , وضع علم الاحتلال الإسرائيلي على الأرض للمشاة عند مدخل الحمام "wc".

Publicerat av ‎المخيمات الفلسطينية‎ Söndag 20 oktober 2019

Slutord

Mot ovan beskrivna bakgrund tror jag att alla förstår att det vore en obeskrivlig förolämpning av alla judar att låta Mariam Salem tala på manifestationen på Kristallnatten i Umeå den 9 november. Jag kommer naturligtvis aldrig att tillåta detta. Det faktum att Nils Seye Larsen för fram Salem som talare uppfattar jag som en provokation riktad mot själva syftet med manifestationen på Kristallnatten. Jag vill dock inte låta detta gå ut över Miljöpartiet i dess helhet. Min inbjudan till Miljöpartiet står kvar. Men några ytterligare provokationer kommer jag inte att tillåta. Detta skulle vara ett svek, från min sida, mot judarna i Umeå, Sverige och i resten av världen.

Jag ber nu Miljöpartiet i Umeå föreslå en talare till manifestationen på Kristallnatten. Men detta är ingen lek. Manifestationen syftar till att högtidlighålla minnet av de judiska offren för nazismen under 30- och 40-talen samt motverka dagens växande antisemitism. Miljöpartiet har till kl 12.00 i morgon på sig att inkomma med en acceptabel talare. Jag upprepar: detta är ingen lek.

Jan Hägglund

Organisatör “

_____     _____     _____     _____     _____
Ni som läser får själva avgöra om det var rätt av mig att sätta ned foten eller inte.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet –
för en alternativ media för en Alternativ vänster

 ____________________________________________

Jag vill tacka alla som slöt upp på gårdagens manifestationen, trots kyla och blåst. Jag vill även tacka de partier som ingår i nätverket som stod bakom manifestationen till minne av Kristallnatten: Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Arbetarpartiet.

Jan Hägglund, konferencier

20191109_143903(1)

Vår tradition av en manifestation, till minne av Kristallnatten, måste upprätthållas.

Detta blir extra tydligt för alla som tagit del av den skrämmande rapport från “EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA)” som publicerades 2018. Det är denna rapport som artikeln nedan (“Sveriges judar upplever ökad utsatthet”) refererar till. Här kommer ett utdrag av denna artikel skriven av Anna Fröjd i december 2018:

“Nio av tio av svenska judar upplever att antisemitismen i landet ökat de senaste fem åren. Drygt en tredjedel har övervägt att emigrera på grund av den upplevda otryggheten. Det är en dyster bild som presenteras när EU, drygt 70 år efter Förintelsen, kartlägger antisemitismen i Europa.

I veckan släpptes en omfattande kartläggning över den upplevda antisemitismen inom EU. Bakom rapporten ”Experiences and perceptions of antisemitism” står EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA. Enkäten har besvarats av mer än 16 000 personer som identifierar sig som judar från tolv europeiska länder. Sverige är ett av länderna, tillsammans med Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike. Tillsammans utgör dessa länders judiska befolkning 96 procent av den uppskattade totala judiska befolkningen i EU. Enligt byrån är detta den största undersökningen, där personer som identifierar sig som judar själva är svarande, som genomförts hittills. Resultatet ger en dyster bild av den upplevda antisemitismen bland Europas judar.  

Våld, vandalism och hot 

Nio av tio upplever att problemen ökat i hemlandet de senaste fem åren. Och Sverige är ett av de länder där den judiska befolkningen upplever att antisemitismen ökat mest. De svarande vittnar om allt från fysiskt våld till verbalt hot och hat, vandalism, fördomar och diskriminering på arbets- och bostadsmarknad eller i möte med annan samhällsservice. Vanligast är den öppna antisemitismen på internet och i sociala medier. Där har 89 procent av de svarande mött fördomar och hat.

Många judar begränsas av sin rädsla för att utsättas för trakasserier.

”Jag besöker inte längre synagogan, det är inte värt det om vi skulle utsättas för något. Det bästa som hänt var när jag gifte mig för nu är mitt efternamn ’Svensson’”, säger en svensk judinna i enkäten.

En övervägande majoritet av de svarande är rädda för sin egen och sina närståendes säkerhet och undviker att bära kläder och symboler som visar deras judiska identitet.

”Jag bär aldrig några judiska symboler i offentligheten och jag tittar mig alltid över axeln när jag deltar i judiska evenemang. […] Jag vill bara bli lämnad ifred och kunna utöva min religion”, säger ytterligare en av de svenska svarandena.

Mer än en tredjedel av alla tillfrågade, i Sverige så många som 35 procent, har någon gång under de senaste fem åren övervägt att emigrera från hemlandet på grund av otryggheten de upplever i egenskap av judar.”

Länk till hela artikeln

Återigen: tack alla ni som ställde upp.
Vi ses igen.
Nästa år.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet –
för en alternativ media för en Alternativ vänster

 ________________________________________________________________________

Inledning

Är det hopplöst att utvisa de sex personerna i det wahhabitisk-salafistiska nätverket?

Frågan var aktuell redan innan en av de sex personerna “försvann”. Vi syftar på imamen i Göteborg som även vad VD för den så kallade Vetenskapsskolan. Och frågan är naturligtvis ännu mer aktuell när de sex personerna nu har börjat gå under jorden.

Del ett

Alltså: Är det hopplöst att utvisa dessa individer som utgör en ständig fara för nya terrordåd som det på Drottninggatan? Jag tvingas upprepa att det dog fem personer i detta attentat, det skadades 15 personer samtidigt som oändligt många fler lever vidare i sorg och förtvivlan. Svaret är NEJ – det går att göra något. Vad det handlar om är att den svenska regeringen måste våga göra vad andra regeringar redan har gjort och gör. Jag har tidigare kritiserat regeringen för att den inte har skaffat sig en fungerande terroristlagstiftning – som alla jämförbara länder har lyckats med. Och när det gäller utvisningen av de sex personerna i det wahhabitisk-salafistiska nätverket måste den svenska regeringen åtminstone försöka göra vad både Danmarks, Storbritanniens och Italiens regeringar har lyckats med.

Och vad är då detta?
Dessa länder har utvisat imamer som, liksom personerna i det svenska nätverket, har klassats som hot mot rikets säkerhet. Danmark, Storbritannien och Italien har utvisat personer bland annat till Marocko och Jordanien efter att ha erhållit “diplomatiska garantier” mot en sådan behandling som inte är acceptabel enligt lagstiftningen i dessa länder. Bara Italien har utvisat 19 personer med koppling till terrorverksamhet sedan år 2010. (Allt detta enligt en debattartikel av Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan, i GP 5 nov.)

Den svenska regeringen måste naturligtvis också försöka skaffa sig “diplomatiska garantier” från bland annat den irakiska regeringen som säger att de tre personer som borde utvisas till Irak inte ska torteras eller dömas till döden. Detta borde inte vara omöjligt med tanke på att den svenska kvinna som dömts till 15 års fängelse av irakisk domstol – inte till tortyr eller dödsstraff (se min blogg publicerad den 31 oktober) – trots att hon levt ihop med en IS-jihadist. Och på plats i Irak-Syrien bidragit till att bygga upp “IS-kalifatet”.

Men detta kräver naturligtvis att den svenska regeringen gör ett försök att erhålla sådana garantier. Om sådana garantier erhålls kan den svenska regeringen utvisa de sex personerna i det wahhabitiska-salafistiska nätverket. Och det som har varit möjligt för regeringarna i Danmark, Storbritannien och Italien borde inte vara omöjligt för den svenska regeringen.

Det handlar om viljeinriktningen och handlingskraften hos regeringen och dess två partier (S+MP).

Del två

Petter Nilsson (SD) angriper Moderaterna, och alla andra partier, och påstår att det bara är med hjälp av det parti han tillhör som Sverige skulle ha en lagstiftning som innebär trygghet för medborgarna i landet. Men Petter Nilsson (SD) har fel.

För det första: Sverige har mycket länge haft en lagstiftning som möjliggör utvisning av personer för “…vilken det föreligger skälig anledning att betrakta som en fara för det lands säkerhet i vilket han uppehåller sig…”. Närmare bestämt ända sedan den 24 januari 1955. Det var då den s.k. Geneve-konventionen (FN:s “Konvention angående flyktingars rättsliga ställning”) trädde i kraft som svensk lag. Formuleringen ovan utgör ett undantag mot förbudet att utvisa eller avvisa flyktingar. Som alla själva kan se handlar undantaget just om personer som de Säpo grep i våras och som har dömts att utvisas från Sverige i tre olika instanser. Sverige har alltså haft en grundläggande lagstiftning i snart 65 år som borde kunna ligga till grund för att utvisa de sex personerna som haft ledande ställningar i det wahhabitiska-salafistiska nätverket.

Se utdrag ur Geneve-konventionen nedan.

Artikel 33 – Förbud mot utvisning och avvisning

1. Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa flykting till gränsen mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning.

2. Denna bestämmelse må likväl icke åberopas av flykting, vilken det föreligger skälig anledning att betrakta som en fara för det lands säkerhet i vilket han uppehåller sig eller vilken, med hänsyn till att han genom lagakraftägande dom har dömts för synnerligen grovt brott, utgör en samhällsfara i sagda land.

För det andra: Petter Nilssons hänvisning till en formulering som är tre år gammal gör varken till eller från. Problemet ligger inte där.

Det som har hänt under de årtionden som har gått efter 1955 är att Sverige har antagit andra lagstiftningar som gör det svårt, vissa skulle säga omöjligt, att utvisa personer som riskerar att utsättas för tortyr eller dödsstraff. Sådana diskussioner har förts internationellt åtminstone sedan 1960-talet och finns idag inskrivna i gällande svensk lagstiftning (Utlänningslagen 12 kapitlet, 1 §). Det lagförslag som Petter Nilsson hänvisar till, skrivet av två SD:are, skulle varken göra till eller från. Återigen: problemet när det gäller att utvisa personer ligger i att den svenska lagstiftningen inte tillåter avvisning eller utvisning av personer som riskerar att utsättas för tortyr eller dödsstraff.

Petter Nilsson skulle då kunna invända att förslaget från SD är att sätta folk i förvar till dess att de kan utvisas. Men det går inte att sätta folk i förvar. i väntan på en utvisning, ifall det är oklart om det kan bli fråga om en utvisning. Om det är klart att det kan bli fråga om en utvisning, och att utvisningen bara är en tidsfråga, så kan folk sättas i förvar. Men återigen: om det är inte är säkert att personer kan utvisas kan man inte sätta dem i förvar. Detta skulle kunna innebära livstids fängelse. Och i SD:arna förslag ingick inte livstids fängelse.

För att avsluta kommentaren till Petter Nilsson:  Hans angrepp på Moderaterna skjuter helt bredvid målet. Sanningen är att frågan om framtiden för personer “…vilken det föreligger skälig anledning att betrakta som en fara för det lands säkerhet i vilket han uppehåller sig…” (för att tala med 1955-års vokabulär) eller som utgör en vara för rikets säkerhet (för att tala med dagens språkbruk) kommer inte att lösas via formuleringar antagna i riksdagen.

Avslutning

Petter Nilsson (SD) siktar åt helt fel håll. Det handlar inte om listiga juridiska formuleringar. Dessa är redan gjorda. Det handlar om handlingskraft eller brist på handlingskraft.

_______________________________________________________________________

Läs även mina två föregående blogginlägg i detta ämne som publicerades den 31 oktober och 3  november.

Läs om behovet av en Alternativ  vänster som backas upp av en alternativ media
Det första inlägget publicerades den 25 oktober.
Det andra den 27 oktober.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet –
för en alternativ media för en Alternativ vänster

 ____________________________________

Inledning
Regeringen i Sverige har skapat den perfekta stormen.
Består regeringen av politiska idioter? Frågan måste ställas. Det vore oansvarigt att hänga upp sig på artighetskonventioner när det står människoliv på spel. Alltså: består regeringen av politiska idioter?

I torsdags kontaktades jag av medlemmar i Arbetarpartiet, av en polis som jag känner, av en gruppledare i fullmäktige och av folk från andra politiska partier. Minst tio personer ringde. Alla ville uttrycka sin tillfredsställelse över att regeringen hade vågat fatta det riktiga beslutet att utvisa de 6 personer som ansetts utgöra en fara för landets säkerhet.

Alla dessa människor trodde, fullt begripligt, att när ett beslut tas i tredje instans, och då denna tredje instans dessutom är landets regering, så betyder en utvisning just en ….. utvisning. I bemärkelsen fysiskt verkställd utvisning. Så jag fick ta på mig den, ytterst otacksamma, uppgiften att i telefon och inför misstrogna personer förklara att beslutet om utvisning, taget i tredje instans och av regeringen, inte betydde utvisning utan ….. frisläppande.

Detta var förbannat otacksamt. Men jag måste ju säga sanningen.

Men jag kände mig som en verklig bov. Gång på gång blev jag uppringd av folk som med de bästa intentioner ville dela med sig av sitt nytända hopp till mig. Men då våra samtal var över var de som ringt:
* besvikna, 
* förvirrade
* i ett tillstånd av växande ursinne.

Det kändes nästan som om det var mitt fel. Men jag vet att det inte var någon av de som ringt som ansåg det. Men jag fick vara den som tog ifrån minst tio personer deras nyfunna hopp. Folk ringer i glädje och nyfunnen optimism över att det fortfarande finns någon sorts rättvisa, och logik, i Sverige. Bara för att få sina illusioner krossade. Och jag var budbäraren. Det sista samtalet skedde då jag var i gymmet. En vän, en polis, ringde och var uppåt. Klockan var 23.45. Men jag slet förhoppningarna även ur polisens armar. Samtalet avslutades 00.15 fredag morgon. Optimism som åter ersatts av misstro, förvirring och begynnande ursinne.

Del I
Michael Krona, har länge studerat IS-sympatisörernas aktiviteter på internet. Varje dag håller han koll på uppåt 200 IS-kanaler på Telegram där IS-anhängare över hela världen talar med varandra. Det handlar om tiotusentals (Sydsvenskan 26 oktober 2019). Michael Krona har kunnat iaktta en växande optimism och självförtroende bland Daesh / IS-sympatisörer. Detta efter Turkiets invasion av kurdernas område i norra Syrien – Rojava-provinsen.

Det är mot denna, internationellt sett, stigande optimismen inom IS-kretsar som regeringen har fatta sitt beslut.
Sitt monumentalt inkompetenta beslut.

Då Sveriges regering, ovanpå detta beslutar att släppa ut de 6 individer som bidrar till att öka antalet våldsbejakande islamistiska extremister i samhället innebär detta en gigantisk triumf för dessa individer, deras nätverk och alla andra sombidrar till att skapa nya våldsbejakande islamistiska extremister.

Del II
Varje regering som inte består av politiska idioter skulle ha utnyttjat den tid som den haft sedan Säpo grep de 6 personerna i det wahhabitisk salafistiska nätverket (“wahhabia salafia” på gatan) i april till att undanröja de så kallade “verkställighetshindren”.

But not in Sweden. Oh, no. Not in Sweden.

Det hade varit allt för enkelt och logiskt för regeringen utnyttja det dryga halvår som gått sedan i april till att FÖRST undanröja “verkställighetshindren” och SEDAN fastställa de tidigare utvisningsbesluten, tagna av Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen, och för tredje gången besluta om utvisning – och faktiskt utvisa de utvisade!

Ja. Så kunde det ha gått till. Och IS-anhängarna skulle ha varit de som hängt med huvudena. Men så gick det alltså inte till.
Del III
Istället släpps 6 av de ledande – i det wahhabitiska salafistiska nätverket – som ansetts så farliga för landets säkerhet att de hållits i förvar sedan i april ut i samhället. Där hälsas de naturligtvis som hjältar av alla “wahhabia salafia” och deras medlöpare i och utanför olika föreningar och församlingar runt om i Sverige. Eexempelvis i moskén i Gävle – fylld till bristningsgränsen. Och sannolikt även bland delar av besökarna av den Islamiska Föreningen i Västerbotten.

Regeringen har, i sanning, lyckats skapa den perfekta politiska stormen.

Del IV
Magnus Ranstorp sa följande, då han i april tillfrågades om vad han trodde att Säpo ville åstadkomma, då organisationen började gripa nyckelpersoner i det wahhabitiska salafistiska nätverket:
”Säpo vill begränsa tillväxten i de radikala miljöerna som finns i Sverige. Det andra är att Säpo vill testa lagstiftningen och
det tredje är att gripandena sätter press på fyrtornen som är avgörande i de här miljöerna. Det är ett sätt att ta väck de värsta aktörerna.”

Lägg märke till Ranstorps tredje motivering: ” … gripandena sätter press på fyrtornen som är avgörande i de här miljöerna. Det är ett sätt att ta väck de värsta aktörerna.”

Det regeringen nu har åstadkommit är den perfekta stormen. Regeringen har åstadkommit att tuppkammen på de wahhabitiska, och andra, IS-sympatisörerna har växt på ett våldsamt sätt sedan även de förstod att deras “hjältar” skulle släppas fria. Dessa kretsar triumferar nu.

* Allt positivt sedan gripandena i april är bortsopat – i stället är IS-sympatisörerna självförtroende idag starkare än i april.

* Positionen för majoriteten av muslimerna, de demokratiska men tysta, har försvagats av regeringens ofattbara agerande,

* De som inte trott att regeringen skulle kunna hantera denna situation har fått rätt,

* De vars hopp tändes på grund av gripandena i april – både bland etniska svenskar och invandrare, både bland icke-troende och demokratiska muslimer, har fått detta hopp släckt.

Del V

Fråga: OM, och det är ett stort om, regeringen skulle påstå att den undanröjt verkställighetshindren, kommer den då att våga gripa och utvisa dessa wahhabitiska salafister? Då de greps gjorde deras anhängare spridda försök att organisera protester. Med ringa framgång. Men skulle regeringen ge order om att gripa samma 6 personer idag – efter att S+MP-regeringen på detta fantastiskt idiotiska sätt har bidragit till att öka självförtroendet hos de wahhabitiska salafisterna (som inte sällan sympatiserar med Daesh / IS) skulle sannolikt protesterna bli väldigt mycket mer framgångsrika.

Frågan är om regeringen ens vågar ge order om att gripa de 6 wahhabia salafia-ledarna IDAG?

Regeringen har skapat den perfekta politiska stormen. På grund av ofattbar ansvarslöshet och inkompetens.
* Är det möjligt att ställa ett misstroendevotum mot regeringen så borde det ställas.
* Hade detta varit i USA borde ett riksrätts-förfarande ha inletts!

Avslutning
Det behövs en Alternativ vänster. Som kan ställa upp en motkandidat till den kandidat till LO-ordförande som SD skulle kunna ställa upp med till nästa LO-kongress. En Alternativ vänster som samlar de socialdemokrater som annars kommer att bidra till att Jimmie Åkesson ingår i nästa regering. Kanske som finansminister.

Någon annan kommer sannolikt att ta statsministerposten. Men det blir inte Stefan Löfvén. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit till vägs ände.

___________________________________

Läs mitt föregående blogginlägg. Det ifrågasätter om det existerar något verkställighetshinder
för de som ska utvisas till Irak. Det publicerades den 31 oktober.

Läs om behovet av en Alternativ  vänster som backas upp av en alternativ media
Det första inlägget publicerades den 25 oktober.
Det andra den 27 oktober.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet –
för en alternativ media för en alternativ vänster

 ____________________________________

Inledning
Detta var tänkt att bli det tredje och sista avsnittet i bloggserien om behovet av en Alternativ Vänster. Avsnittet var tänkt att handla om följande:
a kampen mot ett allt orättvisare klassamhälle,
b) behovet för en alternativ vänster att samarbeta med alla som slår vakt om ett sekulärt samhälle – speciellt med alla demokratiska muslimer,
c) behovet av uppbygget av en alternativ media – för en alternativ vänster.

Men regeringens fastställande av beslutet – tidigare taget av Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen – att utvisa sex ledande personer i det wahhabitiska salafistiska nätverk som bedöms utgöra en fara för landets säkerhet är verkligen viktigt. Därför gör jag ett uppehåll i bloggserien

Jag har nämligen starka synpunkter på regeringens beslut.

Del I
Jag vill först säga att regeringen har tagit ett bra beslut då den fastställde de tidigare besluten – från Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen – att utvisa sex ledande personer i det wahhabitiska-salafistiska nätverket. Det var ett bra beslut. Det var också bra då Stefan Löfven beslöt att sätta stopp för “Den Kompromisslösa Asylpolitiken” – som bedrevs under drygt fyra år med kulmen under år 2015 – det år då Sverige tog emot drygt sex gånger så många asylsökande som snittet för EU-länderna. Tyvärr följde inte regeringen upp detta beslut. Ordentligt. Därför tar Sverige fortfarande emot nära dubbelt så många asylsökande som EU-snittet.

Här finns det en parallell till regeringens beslut att fastställa utvisningarna av de sex wahhabitiska salafisterna. Beslutet följs inte upp. Nu beslutar regeringen, som en tredje instans, att utvisa de sex personerna i nätverket – för att sedan släppa ut dem i samhället. Detta är fullständigt oacceptabelt.

Det har hävdats att ett verkställande av utvisningarna skulle kunna leda till att de som utvisas skulle kunna dömas till dödsstraff i Irak Men stämmer detta med de erfarenheter som Sverige har när det gäller myndigheterna i Irak?
Svaret är Nej!

Del II
Får vi tro en av Sveriges ledande experter på terrorism, Magnus Ranstorp, så fanns det tre skäl till att myndigheterna grep de sex wahhabitiska salafisterna:
“Säpo vill begränsa tillväxten i de radikala miljöerna som finns i Sverige.
Det andra är att Säpo vill testa lagstiftningen och
det tredje är att gripandena sätter press på fyrtornen som är avgörande i de här miljöerna. Det är ett sätt att ta väck de värsta aktörerna.”
(Expressen 31 okt, 2019).

Inget av dessa tre skäl går ut på att de sex personer, vars utvisning regeringen nu fastställt, själva skulle ha befunnit sig på de territorier som behärskats av Daesh (eller den så kallade Islamiska Staten, IS). Ranstorp tror alltså att gripandena, och besluten om utvisning, beror på en vilja att begränsa tillväxten i Sveriges radikala miljöer, testa lagstiftningen och sätta press på samt “ta väck” de ledande aktörerna. Här i Sverige. Men vad skulle detta betyda för de tre som logiskt sett borde utvisas till Irak?

För vilka är erfarenheterna av de domar som har avkunnats i Irak?

Del III
Låt oss påminna om den svenska kvinna som i maj i år dömdes till 15 års fängelse för samröre med IS. År 2014 reste hon till Irak – efter att ha konverterat till islam – och anslöt sig där till sin make. Med sig hade hon två minderåriga barn. Under sin tid hos Daesh / IS gifte sig kvinnan med en svensk IS-jihadist och födde ytterligare ett barn. Kvinnans make dödades i en bombattack 2016.

Kvinnan har dömts två gånger. Den första gången 2018 för att illegalt ha tagit sig in i Irak. Den andra gången i maj i år då hon alltså fick 15 års fängelse för samröre med Daesh / IS. I domen framhölls att kvinnan visste vad hon gav sig in på då hon reste till Syrien och Irak och att hennes syfte var att leva med terrororganisationen Daesh / IS. (Uppgifterna kommer från Expressen och Sydsvenskan 26 maj 2019.)

Kvinnan, svensk medborgare, har alltså dömts för att ha levt i det så kallade IS-kalifatet – i fem år. Hon har dessutom gift sig, fått barn och bildat familj tillsammans med en man som stridit för IS utbredning. Men kvinnan, som dömdes för samröre med Daesh / IS, har inte erhållit något dödsstraff.

Men mot denna bakgrund finns det ingen anledning att utgå ifrån att de tre personer som skulle komma att utvisas till Irak – om regeringens beslut att fastställa utvisningarna verkställs – skulle komma att dömas till dödsstraff.

Just därför borde regeringens utvisningsbeslut verkställas. Snarast.

Del IV
Tre gånger har det nu alltså beslutats att de sex personerna i nätverket – som anses utgöra en fara för landets säkerhet – ska utvisas. Alla vanliga människor har väntat på regeringens beslut. Detta i tron på att om även regeringen beslutar att de sex i nätverket ska utvisas så kommer de verkligen att … utvisas.

Istället släpps de fria! Och det var det få som trodde. Förbannat få.

Detta absurda beslut gäller även den imam som tidigare verkat i Umeå och som haft “Islamiska Föreningen i Västerbotten” som bas. Alternativet till att denne imam utvisas till Irak är att han återinsätts som religiös ledare i “Islamiska Föreningen i Västerbotten” här i Umeå! Om inte formellt så informellt. 

Dessa två alternativ skiljer sig absurt mycket från varandra. På samma sätt som svart skiljer sig från vitt. På samma sätt som RÄTT skiljer sig från FEL. Och att ett tredje beslut om utvisning resulterar i ett frigivande är väldigt FEL.

In Sweden only!

Avslutning – slutsatser
Det finns, enligt Säpo, cirka 2000 våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige. Runt omkring dessa finns det ytterligare ett skikt på cirka tusen extremister. Släpps nu de sex wahhabitiska salafisterna, som nu tre (3) instanser har beslutat att utvisa, ut i det svenska samhället, istället för att utvisas, så innebär det en skandal utan motsvarighet.
Dessa individers “streetcred”, och därmed möjlighet att bidra till att en ny generation våldsbejakande islamistiska extremister växer fram, skulle bli större än någonsin.

Exemplet med den svenska kvinnan som levt med Daesh / IS, och som dömts för detta av irakiska myndigheter, visar inte på att det är dödsstraff som väntar vid en utvisning av wahhabitiska salafister från Sverige till Irak.

Regeringen måste verkställa det beslut som idag, torsdag 31 okt, har fattats hela tre gånger. Detta betyder bland annat att tre personer, som alltså tre instanser har beslutat utvisa, faktiskt ska utvisas.
Till Irak.

Om inte: vilka tror regeringen kommer att ställas till svars om det sker ett nytt attentat som det på Drottninggatan. De som kommer att ställas till svars blir Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och tron på rättssamhället … glöm den.

___________________________________

Läs artikelserien om behovet av en Alternativ vänster.
Och om behovet av en alternativ media för en alternativ vänster.

Det första avsnittet publicerades den 25 oktober

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet –
för en alternativ media för en alternativ vänster

 ____________________________________

Inledning
Här kommer det andra blogginlägget i en serie på tre om behovet av en Alternativ Vänster (av en alt-left) i ett Sverige där väljarna fortsätter att lämna Socialdemokraterna – men inte längre för att gå till Etablissemangs(v)änstern ledd av Jonas Sjöstedt – utan för att gå till Jimmie Åkessons sverigedemokrater. I det första inlägget förklarade vi ett par av de grundläggande funktionerna med en Alternativ Vänster. En av dessa bestod just i att fånga upp de grupper som tidigare har röstat på S, eller skulle ha gjort det om de varit tio år äldre, men nu lämnar S för SD. Eller går direkt till SD om de är yngre utan att ta “omvägen” via Socialdemokraterna.

Något som är tragiskt men sant. Vi förklarade även att en Alternativ Vänster (en alt-left) inte fånga upp väljare som är på väg till Sd för att försöka få dessa att stärka Socialdemokraterna. Denna uppgift är Stefan Löfvens (eller hans efterträdares). Syftet med en alt-left är att skapa ett nytt politiskt kraftfält i Sverige.

I detta, det andra, inlägget ska vi berätta om de två grundpelarna som en Alternativ Vänster kommer att stå på. Stadigt.

Den första grundpelaren är kampen för en fungerande integrationspolitik
En fungerande integrationspolitik berör frågor som hederskultur, islamism, asylpolitik, anhörig- arbetskraftinvandring

En Alternativ Vänstern kommer inte att sticka under stol med att Sveriges integrationspolitik har gått över styr. Den kommer att gå till val på att Sverige behöver en genomtänkt, fungerande, integrationspolitik. För att integrationspolitiken ska fungera krävs bland annat följande inslag:

1 . En alternativ vänster måste vara emot fri invandring. Under året 2015 tog Sverige emot drygt sex gånger så många flyktingar, utifrån befolkningens storlek, som snittet för ett EU-land. Och fortfarande ligger Sverige nästan dubbelt så högt som EU-snittet. Det håller inte.

2. De som kommer till Sverige måste lära sig språket och ha någon form av yrkesutbildning. Utan detta kommer invandrarna inte att ta sig in på arbets- och bostadsmarknaderna. De måste också gå med i facket. En ”alt-left” kan aldrig acceptera att kollektivavtalen och välfärdssamhället slås sönder av en fri invandring. Vi kan inte heller acceptera att invandrarna degraderas till en andra klassens medborgare som lever i alltmer isolerade förorter utan möjlighet att påverka sitt liv.

3. Flyktingar och anhöriginvandrare som kommer till Sverige måste lära sig vad som gäller och inte gäller. Det som gäller är grundlagarna och de lagar som kompletterar dessa. Det som gäller är också de sedvänjor som är baserade på dessa lagar. Det är exempelvis förbjudet att misshandla barn. Hederskulturens förtryck och strukturer gäller inte i Sverige. Det är inte acceptabelt att en klan går samman för att straffa ett barn som brutit mot dess normer. I Sverige gäller de lagar som stiftats av en demokratiskt vald riksdag och inte sharia. Månggifte är inte acceptabelt liksom barnäktenskap. Flickor och kvinnor är, enligt lag, lika mycket värda som män. De som vägrar att acceptera att grundlagarna står över sharia ska inte ha svenskt medborgarskap. En alt-left måste tala klarspråk.

4. En Alternativa Vänster kommer tala klarspråk om den strävan som finns hos att sabotera den svenska integrationspolitiken. Inte endast hos svenska partiet och myndigheter som inte fattar att Sverige inte ensamt kan ersätta en ovilja hos andra EU-länder att ta sin andel av asylsökande och deras anhöriga. En alt-left kommer även att tala klarspråk om den strävan som finns hos Muslimska brödraskapet, wahhabitiska salafister och andra islamister att motarbeta en lyckad Svensk integrationspolitik. Dessa islamister önskar skapa parallella samhällsstrukturer i Sverige. En Al-left kommer att bekämpa islamisternas strävan efter att skapa ett ”vi och dom”.

5. En alternativ vänster vet att det finns demokratiska muslimer som sätter den svenska grundlagen högre än sharia. Vi kommer att göra allt för att stödja dessa på alla sätt. De demokratiska muslimerna kommer att vara den alternativa vänsterns viktigaste allierade i kampen mot islamisterna.

Sammanfattning: Det finns ingen chans att den svenska integrationspolitiken kommer att lyckas om Sverige inte anpassar sin asyl- och anhöriginvandring till snittet för EU-länderna. Den alternativa vänstern kommer att kämpa för att så skall ske. Fri invandring tillsammans med dagens misslyckade integrationspolitik riskerar att slå sönder kollektivavtalen och välfärdssamhället samt leda till parallella samhällsstrukturer som i slutänden riskerar att skapa konfrontationer av ett helt nytt slag. Alt-left kommer att göra allt för att stoppa en sådan utveckling.

Det tredje och sista avsnittet om en Alternativ Vänster kommer att handla om tre saker: kampen mot ett allt brutalare klassamhälle, behovet av samarbete med alla som vill slå vakt om ett sekulärt samhälle – mot islamistiska shariaanhängare samt uppbygget av en alternativ media för en alternativ vänster.

Vi behöver en Alternativ Vänster. Och det är bråttom.

___________________________________

Läs artikelserien om behovet av en Alternativ vänster.
Och om behovet av en alternativ media för en alternativ vänster.

Det första avsnittet publicerades den 25 oktober

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet –
för en alternativ media för en alternativ vänster

 ____________________________________

* Vad är en Alternativ Vänster?

En alternativ vänster ska försvara knegarna – deras jobb, löner och arbetsvillkor – oavsett om angreppet kommer från de borgerliga,  socialdemokraterna tillsammans med MP och V eller från Jimmie Åkessons SD. Det finns ju tre block numera.

* Vilken blir Arbetarpartiets roll fram till och med valet 2022?
Arbetarpartiets roll blir satsningen på att lägga en grund för en Alternativ Vänster – för en alt-left. Genom att ställa upp i valet till riksdagen utmanar vi dessa tre block – och understryker att de alla angriper knegarna. Så knegarna behöver en politisk rörelse att engagera sig i. Men Arbetarpartiet klarar inte att ta sig in i riksdagen av egen kraft eller att själva försvara knegarna mot dessa tre block. Vi visar på behovet av en rörelse av knegarna – för knegarna. Vi visar på behovet av en Alternativ Vänster – av en alt-left. Samtidigt visar vi på att en alternativ vänster måste vara bredare än Arbetarpartiet. Långt bredare. Detta är själva poängen. Vår roll blir att visa på behovet av en alternativ vänster. och på att den måste vara bredare än vad vi själva kan erbjuda.

*Vad skulle huvuduppgiften för en Alternativ Vänster vara?
Det tål att sägas igen: en alternativ vänster ska försvara knegarna mot alla angrepp – oavsett var dessa kommer ifrån. En annan av en alt-left viktigaste uppgifter blir att stoppa flödet av knegare som lämnar Socialdemokraterna för SD. En tredje uppgift blir att återvinna dessa. De allra flesta har ju bara mellanlandat hos SD. Men en alternativ vänster kommer naturligtvis inte att försöka övertala dessa att återvända till Socialdemokraterna. Istället kommer en alt-left att göra allt för att de knegare som tänkt om ska bidra till att bygga upp den alternativa vänstern till ett verkligt kraftcentra i svensk politik.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Vad är inte Alternativ VänsterEn sak är förbannat säker: den Alternativa Vänsterns bredd kommer inte, inte under några som helst omständigheter, att bestå av ”Vänsterpartiets vänner” – de som brukar samlas runt V på 1 Maj. Om det är något som är säkert, i denna osäkra värld, är det att dessa grupper inte kommer att tillhöra den Alternativa Vänstern (en alt-left). Men inte bara det!

* En Alternativ Vänster måste bryta med roten till det onda – måste bryta med “Etablissemangsvänstern”. Den främsta företrädaren för Etablissemangsvänstern utgörs av Vänsterpartiet (Jonas-ismen som i Jonas Sjöstedt). Plus deras “radikala” hang-arounds. En Alternativ Vänster måste göra det Etablissemangs(v)änstern inte gör – nämligen försvara knegarna.

* En av uppgifterna för en alt-left är att visa en väg framåt när det gäller att slå vakt om jobben.
Många från LO-kollektivet vill att facket ska försvara jobb och arbetsförhållanden – och inte arbeta för socialdemokraterna i olika valrörelser. En Alternativ Vänster måste öppna för för de arbetare som har röstat på SD, i protest, och inte tagit till sig sig det grumliga budskapet från Björn Söder om vad “svenskhet” är. De flesta som röstat på SD någon gång är folk som behövs i kampen för att slå vakt om jobben.

*
 En alt-left riktar sig till sossar som vill försvara arbetslöshets-, sjuk- och pensionsförsäkringarna.Till Socialdemokratersom inte riktigt vet hur detta ska ske då LO leds av folk som vill att facken ska jobba för S-ledda region- och kommunstyren – trots att dessa skär ned på sjukvård, skola, äldre-, individ- och familjeomsorg – och samtidigt har råd med både skrytbyggen och skrytresor.

* En Alternativ Vänster riktar sig även till knegare inom TCO och Saco.
Alt – left kommer att rikta sig till vårdbiträden och undersköterskor, till BMA och sjuksköterskor, till kassörer och kassörskor på Ica, Coop och Liedl, till alla de som arbetar i butiker och på snabbmatsrestauranger, till ingenjörer och svetsare, till lokalvårdare och all personal som lagar och serverar mat. Men också till lärare och bibliotekarier. Till en och annan läkare som identifierar sig som knegare. En alternativ Vänster vänder sig till de arbetande. Till knegarna!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* En av uppgifterna för en Alternativ Vänster är att stoppa flödet av knegare – från Socialdemokraterna till SD.
Återigen: Det gäller att återta knegarna från SD. Men inte för att återlämna dem till SDet var deras, och Etablissemangs(v)änsterns, svek mot knegarna som gjorde att många ur LO-kollektivet har mellanlandat hos SD – i väntan på något bättre – som en alternativ vänster.

* Planen är att bygga alt-left  och inte ett nytt S.
Och eftersom S inte har slutat att förlora väljare kommer många, som idag ser sig som Socialdemokrater, att vända sig till en Alternativ Vänster. Inte i morgon och inte heller i övermorgon. Men dagen därefter.

Var ligger en alternativ vänster på höger-vänsterskalan?
En Alternativ Vänster kommer inte att låta sig inplaceras in på den så fördummande höger-vänsterskalan. I Arbetarpartiet definierar vi oss på följande sätt: ”demokratiska sekulära socialister”. Men detta är Arbetarpartiet. En Alternativ Vänster kommer, som sagt, att vara bredare. Men återigen, den kommer inte att låta sig inplaceras på den fördummande, mot både natur- och samhällslagarna stridande – höger-vänsterskalan.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Ett av flera ursprung till den alternativa vänstern består i uppbrottet från det utlevade
I USA började en del av högern som inte ville bli förknippade med Etablissemanget – varken det Republikanska partiets Högeretablissemang eller det Demokratiska partiets etablissemang (också höger vid en jämförelse med Sverige) – att kalla sig för ”alt-right”. Detta var en förkortning av Alternative Right. Alternativ Höger. Den alternativa högern i USA ansåg (och anser) att den Etablerade högern är utlevad.

Vi som nu lanserar begreppet Alternativ Vänster anser att Etablissemangs(v)änstern är utlevad. Lika utlevad som en zombie. Dead man walking. Walking Dead.

* Alternativ högern (alt-right) har blivit framgångsrik – mer än framgångsrik
På vad har alt-right byggt sin framgång?
Svar: På pengar och en alternativ media!

En Alternativ Vänster kommer att vara väldigt annorlunda en en alternativ höger. Den kommer att försvara knegarna – inte angripa dem. Men det kommer att finns likheter mellan en alternativ vänster och en alternativ höger. Båda bryter nämligen med de utlevade Etablissemangen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En Alternativ Vänster måste bekämpa Etablissemangsvänstern (Jonas-ismen).
Etablissemangsvänstern hjälper sossarna att både med att göra facket ofarligt och med att kanalisera ilskan på arbetsplatserna i ofarliga banor. Istället för en manifestation, eventuellt i form av en strejk, som kanske skulle kunna framtvinga en förändring till knegarnas fördel omvandlar Etablissemangs(v)änstern knegarnas berättigade ilska mot arbetsgivarna till det mest ofarliga som finns. Och detta består i att “rösta på Jonas”. Om tre år.

Den rörelse som vill mobilisera knegarna till strid för sina egna intressen – oavsett om det handlar om en strid mot en privat arbetsgivare som vägrar att betala avtalsenliga löner, eller mot en S-kommunledning som prioriterar skrytbyggen istället för jobb inom äldreomsorg, sjukvård eller skola – måste ta strid mot Etablissemangsvänsterns budskap: gör inget idag när du är arg och kan få alla med dig: vänta till valet om tre år och Rösta på Jonas. Fy fan! En al-left måste bekämpa “Jonas-ismen”.

En alternativ vänster behöver en alternativ mediaEn alt-left kommer att behöva en alternativ media. Precis som alt-rigt behövde sin alternativa media. Högeretablissemanget i USA dominerade högermedia. Därför tvingades den alternativa högern skaffa sig en alternativ media.

Etablissemangs(v)änstern dominerar vänstermedia. En Alternativ Vänster kommer att tvingas bygga upp en alternativ media.
Vill du vara med och bygga upp en alternativ media för en alternativ vänster?

Läs nästa avsnitt:
en alternativ media – för en alternativ vänster.

___________________________________

Läs artikelserien om behovet av en Alternativ vänster.
Och om behovet av en alternativ media för en alternativ vänster.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varför utförs inte vårt arbete av regeringen stödd av en majoritet i riksdagen ?

___________________________________

Kära läsare,
som ni märker publicerar jag färre blogginlägg nu än tidigare. Det beror på att vår lilla arbetsgrupp – Ulf Boström, Edward Nordén och jag – har mycket att göra med att följa upp vår polisanmälan av de 300 individer som lämnat Sverige för att ansluta sig till Islamiska Staten /Daesh och andra terrorklassade organisationer som al-Qaida och al-Nusrafronten.

Vi tre syften med vår polisanmälan:
1. offren för Daesh /IS måste få upprättelse och detta kräver att terror-resenärerna ställs inför rätta – offren ska inte behöva möta sina bödlar när de passerar över ett torg eller handlar i en affär,
2. även svenskar behöver känna trygghet – hälften av de 300 som anslöt sig till dessa terrorklassade organisationerna har återvänt och risken är uppenbar att dessa “inspirerar” de ca  2000 våldsbejakande islamistiska extremisterna i Sverige till dåd som det på Drottninggatan,
3. tron på rättssamhället och samhällskontraktet kommer att urgröpas och samhället ruttna inifrån om inte de individer som lämnat Sverige, ofta i förakt, inte ställs inför rätta då de återkommer.

Jag är stolt över att kunna delta i arbetet för dessa tre mål. Varken regeringarna Reinfeldt eller Löfvén har gjort detta. Här nere finns en artikel av bland annat de vittnesberättelser som vi hittills har publicerat. Vi låter de människor som överlevt Daesh /IS styre tala själva. Idag handlar det om sex (6) olika berättelser. Hälften är skrivna av människor som har överlevt i Daesh /IS huvudstad al-Raqqa. Du kan själv ta del av dessa berättelser. Gå in på vår hemsidan demokratiupprattelse.se

Här nere följer en artikel skriven av Magnus Sandelin och publicerad i Doku. Jag publicerar artikeln i sin helhet.

Artikeln handlar om vår hemsida.
Och jag vill betona att när jag skriver “vår hemsida” avses den hemsida som Ulf Boström, Edward Nordén och undertecknad står för. Vi tre är alla aktiva i olika partier. Ulf Boström i “Demokraterna” i Göteborg, Edward Nordén i Medborgerlig Samling i Skåne och jag i Arbetarpartiet. Det kan tyckas som att vi står långt ifrån varandra. Och det gör vi i vissa frågor. Skatterna exempelvis.

För de tre målsättningarna ovan jobbar vi tillsammans som privatpersoner. Alldeles utmärkt dessutom. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vittnen till IS övergrepp får röst genom ny sajt

Doku 17 oktober, 2019, Magnus Sandelin.

” – Vi satt fängslade ett år. De tog tre unga tjejer som sexslavar och mördade fem unga män, berättar ett vittne till Islamiska statens grymheter som nu befinner sig i Sverige. På den nya hemsidan demokratiupprattelse.se publiceras flera vittnesmål med syftet att ge offren för IS upprättelse.

”Jag är en ung man från Al Raqqa. Jag har bott 2 månader där vid perioden när Daesh tåg över al Raqqa. Jag såg många of deras jätte Dåliga gärningar år min stadens folk.”

Så inleds ett av vittnesmålen som publiceras på den nya hemsidan demokratiupprattelse.se. Bakom sajten står Ulf Boström, polis och aktiv i partiet Demokraterna i Göteborg, Edward Nordén, bonde och aktiv i Medborgerlig samling och Jan Hägglund, aktiv i Arbetarpartiet i Umeå.

I början av oktober lämnade de in en polisanmälan mot de cirka 300 personer från Sverige som rest till Syrien och Irak med syftet att ansluta till Islamiska staten eller andra jihadistgrupper, för bland annat medhjälp till mord, grov misshandel, grov våldtäkt och människorov. Den nya hemsidan är en del i projektet. Där uppmanar initiativtagarna vittnen till IS terror att höra av sig:

”För att polisanmälan ska bli än mer övertygande behövs Din anonyma berättelse. Är Du själv ett offer för övergrepp från Daesh/IS, har Du bevittnat sådana övergrepp eller känner Du andra som har utsatts för övergrepp, ber vi Dig att anonymt lämna Din berättelse genom denna hemsida. Ju fler anonyma berättelser som inkommer desto mer övertygande blir anmälan. Därmed stärks också möjligheten för alla offer att få upprättelse”, skriver initiativtagarna.

I dagsläget finns fem vittnesmål publicerade på sidan. Det handlar om människor i Sverige som bevittnat övergrepp utförda av IS, själva utsatts övergrepp eller har anhöriga som kidnappats och mördats av IS.

Den unge mannen berättar hur han sett IS döda och skära huvudet av syriska soldater och hur de kastat personer ner från tak för att de varit homosexuella.

Den unge mannen från Raqqa berättar hur han sett IS döda och skära huvudet av syriska soldater, hur de kastat personer ner från tak för att de varit homosexuella och hur hans familj själva blivit av med sina hus på grund av att de betraktades som ”icke troende” av IS.

En annan person berättar på hemsidan:

”Sedan flyttades gisslan med bilar till Aljabel där blev alla misshandlade och förnedrade med piskan, knytnäveslag , slog dem vapen, spotta  på de av isis anhängare bara för att vi är kristna. Efter det flyttade de oss till Alshaddade och satt vi fängslade ett år och blev lika illa behandlade som ovan samt Isis tog med sig våra vackra unga tjejer som sex slav. De tog 3unga tjejer som aldrig kommit till baka och mördade 5 unga män bland de bar läkare och civilingenjör. Resten av gisslan hade, 1.konvertera till Islam, 2. betala löse summan och lämna landet, 3.  eller att dö. Våra medlemmar i våra församlingar i hela världen samlade in löse summan På 3,000,000,us dollar till oss, då blev alla free släppta utan 3 unga kvinnor som aldrig kom tillbaka.”

Länk till sidan: http://demokratiupprattelse.se/ “

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.