När jag började på Umedalens Sjukhus 1973 så var det vanligt att...