Från Golvet: Hur löses vårdkrisen?

Återigen rapporteras i media om problemen med att rekrytera till vårdjobben. Vårdavdelningar stänger pga brist på sjuksköterskor. Vårdköerna blir längre. Jag började jobba som undersköterska 1983 och jobbar idag som sjuksköterska på NUS. Det är...

Från Golvet: 20 år av vikariat och praktiker

Nya Arbetartidningen har intervjuat Marianne som varit arbetslös sedan 1992. Idag får hon snart pension. -Jag längtar, säger Marianne, för jag kommer trots att jag bara får garantipension att få det lite bättre ekonomiskt. - Då...

Det är en hård värld där utanför…

Så börjar första textraden i en äldre men mycket känd låt av Mauro Scocco. Jag tycker också att den speglar mycket bra verkligheten för väldigt många svenskars dagliga livssituation. Vad jag syftar på är den...

Bättre förr?

När jag började på Umedalens Sjukhus 1973 så var det vanligt att vi hade uppemot 30 boende på varje avdelning. Arbetssättet kan väl diskuteras idag. Idag skulle man tycka att det var lite av ”löpande...

Min kompis har också en kompis

En modern vandringssägen, skröna, inleds ofta med att berättaren sägernågot i stil med ”jag känner en som känner en”, ”min kompis kompis” eller något liknande allt för att öka trovärdigheten hos berättaren och sanningshalten...

Arbetsförmedling och praktikplatser

Jag har varit arbetslös sedan våren 2008. Det har gett mig en hel del erfarenheter när det gäller Arbetsförmedlingen. Om AF inte lyckas med att få in mig på något jobb - så anlitar...