Sjukvård Libyen

Stöd Libyeninsamlingen!

I dagarna skickar Stiftelsen Internationell Solidaritet och Libyska Föreningen i Västerbotten ut ett brev till olika fackföreningar och företag, med syfte att få bidrag till återuppbyggnaden av Libyen. Khadaffiregimens nederlag har lett till en explosion...

Nya finansieringsregler gynnar republikanerna

Spelreglerna för kampanjfinansieringen i USA:s presidentval har skrivits om – och det till Republikanernas fördel. Kampanjfinansieringens moderna historia i USA kan sägas ha gått från reglerad till oreglerad under loppet av ett decenium. År 1907...

Humorn – ett vapen på gatorna i Mellanöstern

Hundratals korta vitsar om de pågående protesterna sprids runt om i Mellanöstern. Nya Arbetartidningens läsare får här chansen att skratta åt tre av dessa: Mubarak flög i en helikopter över Kairo tillsammans med sin fru...

Myten om Khadaffi som anti-imperialist måste avslöjas

Ett återkommande argument i debatten om Libyen är att väst vill lägga beslag på landets olja och industri. Argumentet antyder att så inte var fallet innan upproret mot Khadaffi. Men sedan de internationella sanktionerna...

Nazistpartiet Svoboda

Svoboda är ett nazistiskt parti. Man vill avskaffa demokratin och partiets ideologiska ”fuhrer” har översatt böcker av Joseph Goebbels till ukrainska. Partiet hatar judar och rysktalande. I Svobodas mytologi ingår att Ukraina styrs av...

Statsskulden – vapnet mot välfärden i hela Europa

Statsskulden har blivit ett vapen som används av finansvärldens toppskikt och den politiska eliten mot allt den arbetande befolkningen kämpat sig till. Statsskulden får motivera nedpressning av löner, pensioner och andra ersättningar; den får...

Gissningar om Libyen: inbördeskriget mot sitt slut?

Utan att besitta den kunskap som egentligen skulle krävas dristar jag mig ändå att dra slutsatsen att inbördeskriget i Libyen gått in i sin slutfas – även om denna fas kan dra ut på...

Kampen måste samordnas över gränserna

Då finanskrisen slog till under hösten 2008 förekom ytterst få protester. Krisen var så djup att fackföreningar, och andra grupper, lamslogs. Den stora skillnaden idag är att vi kan se en trend mot en...

Ledare från hela världen – förenade i hyckleri

Söndagen den 11 januari samlades långt över en miljon människor i Paris för att protestera mot de förkastliga terrordåden mot Charlie Hebdo. I denna jättemanifestation gick även ett 50-tal politiska makthavare från runt om...

Gav EU-valet legitimitet åt en strävan mot ökad överstatlighet?

Sedan det första EU-valet genomfördes 1979 har valdeltagandet sjunkit för varje val. Samtidigt har dessa 40 år präglats av en ständigt ökande överstatlighet. I årets val vände den nedåtgående trenden och valdeltagandet ökade från 42,6...