Historiens största ekonomiska lögn?

Under år 2012 har den ekonomiska situationen i världen försämrats drastiskt. En viktig faktor bakom tillbakagången är krisen i Europa och eurozonen. Den Internationella Valutafonden (IMF) beräknar att ekonomierna inom eurozonen kommer att krympa...

Rop om fred döljer fortsatt stöd för diktatorn Khadaffi

Den s k ”vänstern” hittar hela tiden nya sätt att ta ställning för Khadaffi – mot rebellerna. Nu träder en ny falang fram - ”Fredsvännerna”. Dessa kräver fred och slut på våldet. Kravet på...

Skuldvågen rullar vidare – välfärden hotas

Borgerligheten lyckades aldrig lösa krisen 2008. Däremot lyckades den skjuta upp krisen och förflytta dess tyngsta bördor från bank- och kreditsektorn till att huvudsakligen drabba skola, vård, pensioner samt underhållet av infrastrukturen som exempelvis...

Riskerar S att splittras efter ett valnederlag 2014?

Vad händer om Socialdemokraterna lider sitt tredje valnederlag i rad? Det har aldrig hänt att S, sedan man kom till makten 1932, inte har suttit i en regering under hela tolv år. Under 70-talet...

Hur allvarlig är splittringen inom EU-etablissemanget?

Det stora antalet protester, och risken för ännu större protester i framtiden, har skrämt upp och satt press på EU-etablissemanget. Detta speglas i ett uttalande av den tyske finansministern Wolfgang Schäuble. På ett möte i...

Uppbrottet från S skakar ännu Sverige

Den politiska krisen i Sverige återfinns i det faktum att Socialdemokraterna tappade var tredje väljare mellan åren 1994 och 2010. Detta innebär ett verkligt uppbrott som bestod av flera faser och som har skapat...

Nationell facklig insatsstyrka krävs – för att stoppa framtida strejkbryteri

I detta nummer har vi försökt visa att det organiserade strejkbryteriet från högerextrema Fria Moderata Studenter (FMS) har sina rötter i 1920-talets professionella strejkbryteri. Vi har i olika artiklar beskrivit hur strejkbrytarorganisationerna på 1920-...

Med arbetarrörelsen mot alliansen eller för V mot S – vilken väg väljer Sjöstedt?

Krisen för socialdemokratin har blivit så djup att den hotar arbetarrörelsens själva existens. Med begreppet arbetarrörelse menar vi dels starka fackföreningar som slår vakt om sina medlemmars intresse genom facklig kamp för bättre löner...

Brexit: Chockat etablissemang rasar över arbetare som ”röstat fel”

Den 23 juni fick Storbritanniens medborgare rösta för att lämna eller stanna kvar i den Europeiska Unionen. Utgången blev en liten men mycket klar seger för ”Brexit” – de som vill lämna EU. Utgången av...

Faran för en kontrarevolution i Grekland

För första gången sedan i Portugal 1974 så ställs frågan om kapitalismens avskaffande på dagordningen i ett västeuropeiskt land – Grekland. På två år har den grekiska arbetarklassen genomfört 16 generalstrejker. Till detta kommer...