Strategi saknas för att utveckla industrin

Det totala fonderade pensionssparandet i Sverige uppgick i slutet av år 2010 till hela 3 242 miljarder kr. Denna enorma summa motsvarade Sveriges BNP samma år och nästan hela värdet på Stockholmsbörsen året efter....

Uppbrottet från S skakar ännu Sverige

Den politiska krisen i Sverige återfinns i det faktum att Socialdemokraterna tappade var tredje väljare mellan åren 1994 och 2010. Detta innebär ett verkligt uppbrott som bestod av flera faser och som har skapat...

Det borgerliga samhällets ordningsmän

Det borgerliga samhället strävar efter ordning och reda. Dels i en direkt bemärkelse som att folk inte ska behöva bli rånade eller ska kunna gå hem från krogen utan att bli överfallna. Dels i...

Bekämpa arbetarföraktet

Den som försvarar den nya kompromisslösa asylpolitiken antyder inte sällan att de som reser invändningar har bakomliggande rasistiska motiv. Genom denna metod tilldelar man sig själv en mer ”högtstående moralisk ståndpunkt”. Metoden innehåller påtagliga...

Den Nya Kompromisslösa Asylpolitiken

När vi lanserade begreppet den Nya Kompromisslösa Asylpolitiken skrämde denna formulering några personer som kallade sig ”vänster”. Därför vill vi göra en sak fullständigt klar. Arbetarpartiet är inget ”vänster-parti”. Arbetarpartiet är ett ... arbetarparti. Vi...

Militärens ubåtsjakt präglade samhällsklimatet under 1980-talet

Det är omöjligt att undgå militärens avgörande politiska roll i länder som Egypten, Tunisien och Libyen. Men även i Sverige är det omöjligt att undgå militärens politiska roll under 80-talet. Detta genom marinens u-båtsjakter...

Religionen ska vara en privatsak i förhållande till staten

När det gäller frågan om socialisters förhållande till religionen måste man kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Låt oss börja med religionens förhållande till staten. I förhållande till staten måste religionen vara en...

Investeringar krävs i en ny industriell generation för grön produktion

Sedan början av 1980-talet har användandet av fossila bränslen inom bostadssektorn minskat rejält – från 36 till 5 procent. Bakgrunden är enorma de investeringar i fjärrvärme som gjorts i många kommuner. Exemplet inger hopp....

Rösta blankt – det första steget

”Nej till EU = rösta blankt” står det på framsidan av denna tidning. Vi hyser två förhoppningar. Vår första förhoppning är att du gör som vi, och röstar Nej till EU. I våra ögon...

Socialismen kommer att präglas av arvet från kapitalismen

En av anledningarna till att målet för ökningen av temperaturen har satts till två grader är att många forskare anser att det då finnas en rimlig chans att hindra ”tröskeleffekter” (andra forskare tror att...