Socialdemokraterna: mot borgerligheten – eller mot splittring?

När det gäller förmågan att leverera reformer som höjer arbetarklassens levnadsstandard så har det skett en kvalitativ förändring av Socialdemokraterna. Sedan segervalet 1982 har S politiska handlande, i stigande grad, gått ut på att...

Socialismen kommer att präglas av arvet från kapitalismen

En av anledningarna till att målet för ökningen av temperaturen har satts till två grader är att många forskare anser att det då finnas en rimlig chans att hindra ”tröskeleffekter” (andra forskare tror att...

Kampen för socialism är en dagsfråga i Egypten

Den egyptiska borgerligheten - oavsedd om den är klädd i uniform och marscherar i USA:s ledband eller om den består av högerextrem islamistisk fundamentalism – saknar förmåga att föra Egypten framåt. Sedan början av...

Nu börjar kampen mot arvet efter Khadaffi

Söndagen den 23 oktober avslutades officiellt den militära delen av revolutionen i Libyen. Khadaffis brutala regim var slutgiltigt besegrad. Människor samlades och firade på Martyrtorget Tripoli. Krigsskadade libyer jublade på militärsjukhus i Tunisien. I...

Läget i kommuner och landsting kräver höjda statsbidrag

Budgeten borde ha inneburit en satsning på höjda statsbidrag till kommuner och landsting. Detta hade varit den självklara prioriteringen, istället för alliansregeringens femte jobb-skatteavdrag. Detta framgår tydligt av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sammanfattning...

Löfven ställer rätt frågor – men saknar socialistiska svar på problemen

Socialdemokraternas nye partiledare Stefan Löfven har, som ordförande i IF Metall, alltid prioriterat jobben. I sitt första tal betonade han att jobben, åter, kommer att bli S främsta fråga. Här har Löfven större trovärdighet...

Småkommuner ska hålla sig borta från kulturhuvudstadsår – Lex Umeå

"Skrytbyggen, PR-jippon och kidnappade samer – så visas kulturhuvudstaden för världspressen”. Så beskrev Aftonbladet, i en föga smickrande, underrubrik den tre dagar långa invigningen av kulturhuvudstadsåret i Umeå. Denna kritik som riktas mot att...

Riskerar S att splittras efter ett valnederlag 2014?

Vad händer om Socialdemokraterna lider sitt tredje valnederlag i rad? Det har aldrig hänt att S, sedan man kom till makten 1932, inte har suttit i en regering under hela tolv år. Under 70-talet...

Fästen för en ny politik

Vi har beskrivit de huvudsakliga problemen som en S-regering kommer att tvingas ta itu med. Vi har pekat på Socialdemokraternas bristande insikt vad gäller hotet mot industrins framtid samt på partiets avsaknad av alternativ...

Hur allvarlig är splittringen inom EU-etablissemanget?

Det stora antalet protester, och risken för ännu större protester i framtiden, har skrämt upp och satt press på EU-etablissemanget. Detta speglas i ett uttalande av den tyske finansministern Wolfgang Schäuble. På ett möte i...