Faran för en kontrarevolution i Grekland

För första gången sedan i Portugal 1974 så ställs frågan om kapitalismens avskaffande på dagordningen i ett västeuropeiskt land – Grekland. På två år har den grekiska arbetarklassen genomfört 16 generalstrejker. Till detta kommer...