FI – en pålitlig ”vänster” inom etablissemanget

Feministiskt Initiativ (FI) fick ett genombrott i samband med valet till EU-parlamentet. Många människor läser in vad de själva vill i olika partier. Detta gäller speciellt partier med en utpräglad enfrågekaraktär. Missuppfattningarna är många...

Skolresultaten fortsätter att sjunka

Skolan ser ut att bli en av de stora frågorna inför riksdagsvalet den 14 september. Den stora internationella skolundersökningen PISA, som publicerades i december förra året, visade att svenska skolresultat försämrats kraftigt under 2000-talet....

Religiösa frizoner står över böneutrop

Arbetarpartiet strävar efter ett sekulärt samhälle. För oss innebär detta att medborgare ska få vara troende eller icke troende. De som är troende har rätt att vara bland annat kristna, muslimer, judar, hinduer, buddister....

Vad kan stoppa SD – S och V har misslyckats

Vi som deltar i det politiska livet måste känna till Sverigedemokraternas exceptionella framgångar i riksdagsvalen i siffror (se tabell). Vi måste dessutom försöka förstå vad som ligger bakom partiets framgångar. Annars kommer det att...

Systemskiften genom flyktingvågen

Vågen av asylsökande har verkligen öppnat dörren för systemskiften. Både på arbets- och bostadsmarknaderna. De skattefinansierade låglönejobb som KD var först med att lansera har den nuvarande regeringen gjort till ett av sina egna...

Arbetarpartiet – för en socialistisk arbetarrörelse

Det som ligger bakom SD:s exempellösa framgångar är inte någon genial politik. Det är alternativlösheten hos Socialdemokraterna, LO och Vänstern som har öppnat dörren för SD:s framgångar. Det går inte att besegra SD genom...

Vänsterpartiernas dubbelspel och verklighetsflykt – ett annat tecken på förfallet inom arbetarrörelsen

Beskrivningen av socialdemokratins anpassning till den traditionella borgerlighetens angrepp på välfärdssamhället har utgjort en viktig uppgift för Arbetarpartiet. Detsamma gäller analysen av anpassningsprocessens drivkrafter. Det mest betydelsefulla, och förödande, exemplet på arbetarrörelsens anpassning är...

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt

Vanliga muslimer lämnas i sticket - extrema islamister gynnas Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt. Den är högst reell. Och den går både att förklara och förstå. I en rad fall har svenska...
Jan Björklund

Regeringens skolreform ett formidabelt fiasko

Alliansregeringen har talat vitt och brett om sin nya stora skolreform – införandet av lärarlegitimation. Men reformen som var tänkt att leda till förhöjd utbildningskvalité har förvandlats till ett fiasko. I ett pressmeddelande från 2008...

Därför sviker vänstern

Arbetarpartiet anser att alla medborgare i Sverige ska behandlas enligt samma lagar. Vi anser även att alla medborgare i exempelvis Storbritannien ska behandlas enligt samma lagar. Följden av detta är att Arbetarpartiet även tillhör...