Industriell kapprustning – via sparande och investeringar

De socialdemokratiska regeringarna har, under årens lopp, vidtagit en rad åtgärder både för att stimulera kapitalisterna till att spara och investera vinsterna i Sverige. Vi ska återkomma till detta senare. Låt oss först ta...

Jobben måste försvaras

Det krävs en kamprörelse för att stoppa den hotande massarbetslösheten. Under 2010 beräknas nära elva procent stå utan jobb i Sverige.

EU:s grunder och effekter

EU:s grundläggande uppgift är att skapa fyra rättigheter för banker och storföretag. Dessa består i att fritt förflytta kapital, varor, tjänster och arbetskraft. Bygget av EU har skett genom att en rad styrinstrument har skapats....

20 år av massarbetslöshet

Massarbetslösheten bland unga är inget nytt problem. Det har varit massarbetslöshet bland ungdomar sedan början av 90-talet. Mellan åren 1989 och 1993 försvann 300 000 jobb för unga – och de har aldrig kommit tillbaka....

Därför sviker vänstern

Arbetarpartiet anser att alla medborgare i Sverige ska behandlas enligt samma lagar. Vi anser även att alla medborgare i exempelvis Storbritannien ska behandlas enligt samma lagar. Följden av detta är att Arbetarpartiet även tillhör...

Medeltida verser i både koranen och bibeln

Både i bibeln och i koranen finns verser som återspeglar ett medeltida synsätt när det gäller brott och straff, kvinnans ställning och homosexualitet. Vi har sammanställt några av dessa verser nedan. Men det finns...

Utvecklingen i Sverige understryker behovet av ett Sekulärt Manifest

Samhällsutvecklingen i Sverige har gjort det nödvändigt att utarbeta ett sekulärt manifest. Detta skulle ha verkat otroligt för tio år sedan. Men sedan dess har situationen förändrats dramatiskt. Vi återkommer strax till detta. Men...

Försenad reformering av islam innebär konflikt med sekularismen

Påståendet om att det finns de som vill ”islamisera” hela samhället kan låta så stort att vissa inte tar det på allvar. Men vi tänker försöka visa att det förhåller sig just på detta...

Konflikten kring kärnvapenförbudet – en del av socialdemokratins sammanbrott

Vi har i en rad artiklar visat på politiska trender i Europa som hänger samman. Den första är tillbakagången för de socialdemokratiska partierna i en rad europeiska länder. Tillbakagången håller på att reducera socialdemokratin...

5. Den verkliga rasismen återfinns i företagens kontroll över arbetskraftsinvandringen

Vi skrev tidigare att det krävdes två saker för att slå vakt om arbetarnas position på arbetsmarknaden: ett klassmässigt perspektiv och internationalistiskt perspektiv. Detta råkar vara identiskt med de två perspektiv som borgerligheten intar till...