SD siktar på samarbete med M och KD i egenskap av största parti –...

Efter att först blivit nekad att bevaka sd:s landsdagar ändrades detta till en inbjudan. Denna svängning kom i samband med ett större bråk kring om en journalist på Aftonbladet skulle få delta på landsdagarna eller...

Allsidig utveckling – med kvinnorna i centrum

En mer allsidig utveckling är vad som krävs. Det gäller för arbetsmarknaden. Men också för handeln, kulturlivet och fritiden i allmänhet. Med risk för att låta schablonartad: det är fler män som ägnar sig åt...

Ingress till det siffermässiga underlaget till mittuppslaget (sidorna 4 -5) i Nya Arbetartidningen nr...

Här nedan följer sju tabeller. Det är dessa sju tabeller som utgör grunden till de tre tabeller som vi presenterat på mittuppslaget i nr 35. Det är också samma sju tabeller som utgör grunden för våra analyser...

Fortsatt sekulärt samhälle – eller fria händer för islamisterna

Islamisternas arbete för att splittra det svenska samhället efter religiösa linjer gynnas av ökade klasskillnader och invandrares svårighet att få jobb. Befolkningen i Sverige beräknas öka med uppåt 860 000 människor under fem år (den...

Sveriges nya asylpolitik kommer att märkas mycket lite – eller inte alls

På en presskonferens i tisdags redogjorde Stefan Löfven och Åsa Romson för Sveriges nya asylpolitik. De olika förslag som presenterades gäller sedan klockan 15.00 den 24 november. Dessa förslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer...

Arbetarpolitik – bro till ickerasistiska SD-väljare

Vi har ställt tre frågor och besvarat två. Socialdemokratin tappade en tredjedel av sina väljare för att de angrep det välfärdssamhälle som de så starkt hade kommit att förknippas med. Vi har också kunnat...

Ska Arbetarpartiet ställa upp i riksdagsvalet 2022?

Frågan ställs av Jan Hägglund: Ansvarig utgivare för Nya Arbetartidningen och ledamot i partistyrelsens arbetsutskott. Frågan ska ses som ett inlägg i en debatt öppen för alla läsare. Arbetarpartiet bör ställa upp i riksdagsvalet 2022....

Överlever svensk socialdemokrati ett valnederlag?

Socialdemokraterna kunde bilda en minoritetsregering tillsammans med MP efter förra valet. Genom stödet från V kunde S och MP basera denna minoritetsregering på 43,6 procent av väljarkåren. Samtidigt ska vi komma ihåg att valet...

Vänsterpartiet – en historia utan identitet

I förra numret lovade vi en fortsättning på artikelserien med rubriken ”Vänsterpartiernas dubbelspel” i form av en analys av Schymans s.k. Talibantal. Vi insåg dock att denna analys kräver en bakgrund som beskriver den...

Manifestation i Malmö mot nedskärningarna i sjukvården

Lördagen den 17 september var vi ungefär 300 personer, på Gustav Adolfs torg i Malmö, som gemensamt protesterade mot nedskärningarna i sjukvården. Manifestationen var en del av en riksmanifestation i landet, i Malmö arrangerad...