De 73 punkterna innebär stora eftergifter

Den politiska uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna består av 73 punkter. Många av dessa punkter innebär stora eftergifter där S gått med på att bedriva mer nyliberal politik än...

Sverige har större utgifter för flyktingar än FN:s flyktingorgan

Då och då hörs röster i flyktingdebatten som hävdar att det bara är en liten rännil av världens flyktingar som kommer till Europa och Sverige. Ofta används detta sedan för att...

Länder i väst där islamister försöker – och har lyckats – inrätta shariadomstolar

I takt med att islamisterna vinner mark kommer synen på demokratiska rättigheter, kvinnans ställning och homosexuella att ifrågasättas. Islamister arbetar idag för att införa sharia-domstolar i sekulariserade länder som Sverige. I vissa länder har...

Fem artiklar om industrins avgörande roll

I tjugo år har det rått massarbetslöshet bland Sveriges ungdomar. Den totala arbetslösheten ligger fast på en historiskt hög nivå. Samtidigt håller Sverige på att avindustrialiseras. Konkursen för Saab, och nedläggningen av AstraZenecas forskning,...

Förtroendet minskar för politiker och media

I slutet av förra året (28 nov) presenterade Aftonbladet en mätning av förtroendet för hur olika institutioner och grupper skötte sitt arbete. Mätningen visade ett, för etablissemanget, skrämmande resultat. Förtroendet mättes från två olika håll....

Kostnadsgap riskerar sluka skola, omsorg och bostäder

Året 2010 gav Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut en rapport som rönte väldig uppmärksamhet och spred stor skräck bland landets politiker. Rapporten hette ”Framtidens utmaning” och den visade att det totala skatteuttaget inom...

Kungen, kaffeflickorna och monarkin

År 1974 fråntogs kungen sin politiska makt, men inte ens då avskaffades den feodala rest som monarkin utgör, och som många europeiska länder sedan länge avlägsnat. I boken med den träffande titeln Den motvillige monarken...

Ny vetenskaplig sammanställning kring faror med cannabis

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en sammanställning kring effekterna av cannabis, kallad "Cannabisanvändning bland ungdomar".

Det växande judehatet måste bekämpas

Antisemitismen växer i dagens Sverige. Ett annat ord för antisemitism är judehat. Den 12 november genomförde Nordiska Motståndsrörelsen, en nazistisk organisation, en uniformerad marsch i Stockholm med uppåt 600 deltagare. Nazismen utgör en källa...

Sexuella trakasserier måste bekämpas på arbetet – kräver stridbara fack och trygga anställningar

I kölvattnet på rörelsen #MeToo har det startats en rad upprop mot sexuella trakasserier på arbetet. Påfallande ofta har offren varit kvinnor inom s.k ”fria yrken” eller andra yrken med otrygga arbetsförhållanden eller svag...