Facken måste ta strid för löner och villkor

I årets avtalsrörelse krävs inte bara att facken tar strid för högre löner. Facken måste sätta ned foten när det gäller arbetsgivarnas attacker mot anställningsskydd, försäkringsskydd, arbetsmiljöbestämmelser, lönenivåer, semestrar osv. Spjutspetsen i attacken utgörs...

Våldtäkter även i Sverige

Mellan åren 1995 och 2006 fördubblades antalet polisanmälda våldtäkter i Sverige. Men mörkertalen är stora. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) polisanmäls endast var fjärde sexualbrott i Sverige.

I islam hör politik och religion ihop

Om den kristna religionen har gjorts till en privatsak – och så är det till nästan 100 procent i Sverige – gäller motsatsen för islam. I många muslimska länder är inte religionen en privatsak...

Krisen för det politiska systemet djupnar – för varje socialdemokratisk valkatastrof

Det som utspelas mitt framför våra ögon är ett stycke stor och dramatisk nutidshistoria. Det handlar om att de politiska huvudaktörer som skapat och sedan burit upp de olika former av folkstyre som existerat...

Privatiseringar har inte höjt kvaliteten

År 2011 gjorde Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) en vetenskaplig översikt kring effekterna av privatiseringarna inom välfärden. Såväl studiens innehåll som dess mottagande var häpnadsväckande.

Ägarna plundrar företagen…

På 40 år, från 1965 till 2005, halverades svensk andel av världens export – från 2,5 procent till 1,2 procent. Bakom dessa siffror ligger det faktum att de svenska industriföretagen får allt svårare att...

Hur se på ett ordförandeval inom en Kommunalsektion?

I november hölls ett fyllnadsval inom Kommunals storsektion i Umeå. Mot valberedningens förslag att välja socialdemokraten Anton Markeby ställdes en oppositionell kandidat. Denne utmanare förlorade självklart stort. Siffrorna blev 102 för sossen Markeby och...

Klarar S ett valnederlag?

Detta är en mycket viktig, och svårbedömd, fråga. Kanske blir den lättare att förstå om vi slutar att betrakta socialdemokratin som ett parti och istället betraktar ”rörelsen” som den allians den alltid varit. Det...

Vänsterpartiet och vinsterna i välfärden

Arbetarpartiet har alltid varit emot att vinstdrivande företag ska släppas in i vård, skola och omsorg. Så är inte fallet med Vänsterpartiet. Inte i kommuner och landsting. Under perioden 2010-2014 har V varit med...

Vänsterpartiernas dubbelspel och verklighetsflykt – ett annat tecken på förfallet inom arbetarrörelsen

Beskrivningen av socialdemokratins anpassning till den traditionella borgerlighetens angrepp på välfärdssamhället har utgjort en viktig uppgift för Arbetarpartiet. Detsamma gäller analysen av anpassningsprocessens drivkrafter. Det mest betydelsefulla, och förödande, exemplet på arbetarrörelsens anpassning är...