Sverigedemokraternas historiska frammarsch

En tredje rörelse bland väljarna manifesterade sig i samband med och efter riksdagsvalet 2014. Det som skedde var en formidabel framgång för Sverigedemokraterna (SD). Antalet väljare som röstade på partiet ökade från 340 000...

Muslimska Brödraskapets organisering i Sverige och Europa

Den islamistiska organisation som troligtvis bäst har lyckats organisera sig i Europa är Muslimska brödraskapet. Brödraskapet förstod tidigt vikten av att organisera sig och att knyta kontakter med politiker och myndigheter i länder som...

Ny katastrof-ordförande efter Wanja?

F.d. SSU-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson kandiderar nu öppet till att ta över posten som LO-ordförande efter Wanja Lundby-Wedins avgång år 2012. Thorwaldsson stöds av IF Metall, där han också arbetat deltid som ombudsman under ett...

Kan Socialdemokraterna vinna arbetarna åter – eller kommer M+SD att knäcka S ?

Moderatledaren Anna Kinberg Batras utspel den 19 januari, om att tillåta sig att ta regeringsmakten med hjälp av SD, har startat en våg av nyvakna politiska kommentarer. Nu är samtalen mellan M och SD...

Biobränsle kan täcka Sveriges drivmedelsbehov

15 % av den årliga biomassan från skogsbruket tillsammans med all svartlut (en restprodukt vid tillverkning av pappersmassa) kan redan idag täcka hälften av Sveriges drivmedelsbehov - om rätt satsningar görs. Detta visas i...

Gemensam kamp mot alliansen – med ett socialistiskt program

Arbetarpartiet utgör en socialistisk del av arbetarrörelsen. Det är vår uppgift att bekämpa högerpolitik oavsett om landet styrs av Reinfeldt eller av Socialdemokraterna; oavsett om det råder ett kampuppsving på arbetsplatserna eller om stämningen...

Ny folkrörelse – mot EU:s övernationella statsbildning

Många ställer sig kanske frågan om överstatligheten verkligen måste utmynna i ett Europas Förenta Stater? Svaret är att EU måste röra sig åt detta håll. Det finns ingen lämplig ”mellanstation” där EU kan stanna...

Två källor till ökad segregering

1. Det första handlar om den segregering som sker i form av vidgade klassklyftor Skillnaderna ökar mellan arbetare och tjänstemän bland annat när det gäller inkomster. I ”Lönerapport år 2015” från LO redovisas utvecklingen under...

EU:s grunder och effekter

EU:s grundläggande uppgift är att skapa fyra rättigheter för banker och storföretag. Dessa består i att fritt förflytta kapital, varor, tjänster och arbetskraft. Bygget av EU har skett genom att en rad styrinstrument har skapats....

Nyanlända utnyttjas som svart arbetskraft

Det har under senaste månaderna framkommit att nyanlända flyktingar i Sverige utnyttjas som svart arbetskraft på sina praktikplatser. Tanken är att de ska praktisera på olika arbetsplatser för att snabbare lära sig svenska, men...