Rapporter från Första Maj 2011

Umeå: Rekordstort tåg trots regn och rusk Enad Vänsters tåg i Umeå var i år rekordstort. Uppemot 800 deltagare marscherade för socialism och mot högerpolitik och på torget lyssnade rekordmånga personer på talen - trots...

Krisen fortsätter inom S – de antifackliga bidar sin tid

Valet av Håkan Juholt till partiledare för Socialdemokraterna satte punkt för den uppslitande striden om vem som skulle ersätta Mona Sahlin. Men de djupa motsättningar och upplösningstendenser inom S, som blottlades av partiledarstriden, riskerar...

Program mot globalisering och avindustrialisering

Hotet mot välfärden … Om bevarade band till fackföreningarna utgör den ena ödesfrågan för socialdemokratin så handlar den andra frågan om förmågan att utforma ett handlingsprogram för bevarad välfärd, med jobben i centrum, i en...

Höger/vänster-debatten fördummar

Hela debatten kring en ny partiledare har präglats av en extremt låg nivå. Detta ständiga tjat om höger/vänster-skalan – som nästan inte säger någonting. Såväl media som proffspolitiker underskattar vanliga knegare. Men arbetare, tjänstemän,...

De antifackliga förlorade partiledarvalet inom SAP men Arbetarrörelsen behöver fortfarande ett krisprogram

Håkan Juholt blev S-valberedningens förslag till ny partiledare till extrakongressen. Samtidigt föreslås att den tidigare ekonomiska talesmannen Thomas Östros ska avgå från VU:t – den högsta socialdemokratiska ledningen. Detta har tolkats som att partiets...

Riskkapitaljättar skördar miljarder i den svenska välfärden

Inom loppet av några år har den privata marknaden tagit över allt mer av skola, vård och omsorg i Sverige. Genom en rad politiska beslut har välfärden omvandlats till ett enda stort sädesfält där...

Endast en av 25 arbetslösa får 80 procent av lönen i A-kassa

Många bär på en bild av 80 procentig ersättning av lönen vid arbetslöshet, men få personer når upp till den nivån och antalet underförsäkrade i arbetslöshetskassorna ökar för varje år. År 2011 är det nionde...

Media, makten och borgerligheten

Makten över media i Sverige är idag koncentrerad till ett fåtal ägare. Samtidigt smälter dessa samman med den politiska högern på ett sätt som för tankarna till Berlusconis Italien. Efter att A-pressen gått i...

Bara var tredje arbetslös får a-kassa

I oktober 2010 fick bara drygt 35 % av de arbetslösa a-kassa, en siffra som kan komma att sjunka till 25 %. Många arbetslösa hamnar istället i olika program med aktivitetsstöd – eller tvingas...

Rättvisepartiet blir Arbetarpartiet

Arbetarpartiet är det nya namnet på vår politiska rörelse. Och som alla kan se här ovan är  ”Nya Arbetartidningen” namnet på vårt politiska språkrör. Besluten om dessa nya namn togs,  enhälligt, på våra medlemsmöten onsdag...