Kommer oron för ekonomin att stärka Alliansens opinionssiffror?

Krisens första fas 2008 slog till hårt och snabbt. Ett exempel är Volvo Group. Företaget gjorde ett rekordresultat under andra kvartalet 2008 men fick sedan dra ned produktionen med mer än 50 % på...

Endast en av 25 arbetslösa får 80 procent av lönen i A-kassa

Många bär på en bild av 80 procentig ersättning av lönen vid arbetslöshet, men få personer når upp till den nivån och antalet underförsäkrade i arbetslöshetskassorna ökar för varje år. År 2011 är det nionde...

Regionalpolitik för hela landet

Västerbotten, och övriga delar av Sverige utanför de tre storstadsregionerna, får inte reduceras till en råvaruproducerande koloni där folk bara arbetar men inte bor. Ska detta lyckas måste kampen föras för något. Inte bara emot....

Höger/vänster-debatten fördummar

Hela debatten kring en ny partiledare har präglats av en extremt låg nivå. Detta ständiga tjat om höger/vänster-skalan – som nästan inte säger någonting. Såväl media som proffspolitiker underskattar vanliga knegare. Men arbetare, tjänstemän,...

Kampanj mot massarbetslösheten bland unga

Högeralliansen vann valet 2006 på löftet att avskaffa arbetslösheten och utanförskapet. Efter sex år vid makten är arbetslösheten fortfarande rekordhög - främst bland ungdomar. I november 2011 var 334 000 människor (6,7 %) arbetslösa. Av...

Avtalsrörelsen: en comeback för arbetarrörelsen?

Sverige står inför ett vägval. Å ena sidan har vi en regering som värnar näringslivets behov av högre vinster genom lägre skatter, lukrativa privatiseringar och mer makt genom sämre arbetsrätt. Å andra sidan har...

Gröna industrijobb – en stark offentlig sektor – och rikare fritid

Det som kan rädda inlandet är en satsning på gröna industrijobb – samtidigt som sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg tryggas. Arbetsmarknaden måste också blir mer differentierad. Till detta måste vi lägga en rikare utbud...

Hårda tongångar från arbetsgivarna inför avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen 2011-2012 har startat. Tongångarna är hårda. Arbetsgivarsidan skyller på den hotande ekonomiska nedgången och ställer mycket aggressiva krav. Bland annat vill Almega inte ha några garanterade löneökningar i sina avtal. LO, å sin sida,...

Gemensam kamp mot alliansen – med ett socialistiskt program

Arbetarpartiet utgör en socialistisk del av arbetarrörelsen. Det är vår uppgift att bekämpa högerpolitik oavsett om landet styrs av Reinfeldt eller av Socialdemokraterna; oavsett om det råder ett kampuppsving på arbetsplatserna eller om stämningen...

Ingen prutmån på lönekraven – facken kan utmana regeringen

Krisen inom socialdemokratin är nu så djup att den spiller över på borgerlighetens agerande i avtalsrörelsen! Det provokativa utgångsbudet till industrifacken - en löneökning med endast 0,7 procent under en ett-årsperiod trots väldiga vinster...