Gröna industrijobb – en stark offentlig sektor – och rikare fritid

Det som kan rädda inlandet är en satsning på gröna industrijobb – samtidigt som sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg tryggas. Arbetsmarknaden måste också blir mer differentierad. Till detta måste vi lägga en rikare utbud...

Gemensam kamp mot alliansen – med ett socialistiskt program

Arbetarpartiet utgör en socialistisk del av arbetarrörelsen. Det är vår uppgift att bekämpa högerpolitik oavsett om landet styrs av Reinfeldt eller av Socialdemokraterna; oavsett om det råder ett kampuppsving på arbetsplatserna eller om stämningen...

Handels skriver på nytt avtal

På torsdagkvällen blev det klart att Handels skriver på ett nytt avtal. Detta innebär att den strejk som skulle ha satt igång natten till fredagen blåstes av. Nya Arbetartidningen har intervjuat Patrik Olofsson (bilden),...

Ingen prutmån på lönekraven – facken kan utmana regeringen

Krisen inom socialdemokratin är nu så djup att den spiller över på borgerlighetens agerande i avtalsrörelsen! Det provokativa utgångsbudet till industrifacken - en löneökning med endast 0,7 procent under en ett-årsperiod trots väldiga vinster...

Socialdemokratins djupaste kris och Arbetarpartiets roll

Om vad stod striden då Socialdemokraterna valde Håkan Juholt till ny partiordförande?

Kampanj mot massarbetslösheten bland unga

Högeralliansen vann valet 2006 på löftet att avskaffa arbetslösheten och utanförskapet. Efter sex år vid makten är arbetslösheten fortfarande rekordhög - främst bland ungdomar. I november 2011 var 334 000 människor (6,7 %) arbetslösa. Av...

Ett EU med höga maktambitioner

I en rapport från SKL (Sveriges kommuner och landsting) uppges 60 procent av alla beslut i ett vanligt svenskt kommunfullmäktige påverkas, direkt eller indirekt, av EU. För landstingsfullmäktige är siffran 50 procent. Tre danska forskare...

Ett parti för 2008 års generation

Arbetarpartiets medlemmar, sympatisörer och prenumeranter har mycket att vara stolta över. Vi finns på drygt 30 orter runt om i Sverige - i form av medlemmar, medarbetare och läsare. En av kongressens viktigaste diskussioner...

Jobbpolitik kräver investeringar

Detta är vårt fjärde nummer i serien om behovet av ett socialistiskt industriprogram. Arbetet med industriprogrammet syftar till att utrusta svensk arbetarrörelse med ett handlingsprogram som kan bidra till: att alla ska beredas plats...