I början av augusti avslutade den parlamentariska migrationskommittén sitt arbete utan att ha uppnått sin viktigaste målsättning: att presentera en bred och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Detta misslyckande beror till stor del på den oproportionerligt stora och destruktiva roll som Miljöpartiet tillåtits att spela när det...

-- Annons --

Utvalda artiklar

Läs också

-- Annons --

Läs också