Utbildningsminister Jan Björklund vill återinföra studentexamen i Sverige, något som avskaffades 1968. Det talas idag om att folk tar studenten...
Efter ”saudiaffärens” avslöjande var Miljöpartiet (Mp) och Vänsterparitet (V) snabba med att ge uttryck för förvåning och ilska i medierna....
En tid var Sverige världens näst största skeppsbyggare. På 1950- och 1960-talet svarade svenska varv i genomsnitt för nära 10...