En tid var Sverige världens näst största skeppsbyggare. På 1950- och 1960-talet svarade svenska varv i genomsnitt för nära 10...
Utbildningsminister Jan Björklund vill återinföra studentexamen i Sverige, något som avskaffades 1968. Det talas idag om att folk tar studenten...