För att kunna konkurrera, vad gällde pris och kvalitet, var naturligtvis även svenska bilföretag som Volvo och varvsföretag som Kockums...