Under hösten kokade missnöjet bland äldreomsorgspersonalen mot det s.k. Hela Tiden-projektet. Tanken med projektet var att personal som arbetade deltid skulle ges möjlighet att gå upp i arbetstid.
I den senaste opinionsmätningen från Sifo får Centerpartiet ynka 3,2 procent av rösterna, vilket innebär att de skulle åka ur Riksdagen. Det är det sämsta resultat som C fått sedan Sifo startades 1967.
År 2012 publicerade Kommunal rapporten ”Åtstramningens pris – Hur påverkas de medelålders barnen av äldreomsorgens minskning?”. Den visar att allt mindre resurser läggs på äldreomsorgen, trots att det blir allt fler äldre.