Översättning av Lars-Erik Utberg Nya Arbetartidningens medarbetare Adi Saade befinner sig just nu i Gaza, Palestina. Han kommer i ett...
Det finns de som spekulerar om att Borg och alliansregeringen medvetet underskattar det ekonomiska lägetför att sedan kunna överraska med...