Först måste vi konstatera att det huvudsakligen är Socialdemokraterna som övertar Moderaternas politiska ståndpunkter och inte det motsatta. Socialdemokratin accepterar...