Under flera år har det varit känt att elevkullarna i Umeå kommer att öka kraftigt. Trots detta har kommunledningen prioriterat...