I den svenska debatten framstår det som att valet av strategi i kampen mot coronaviruset handlar om “lockdown” eller inte “lockdown”. Men i forskarvärlden diskuteras istället “suppression” eller “mitigation”. Jan...

Aktuella siffror

Spridningen av coronaviruset i världen

Antal bekräftade smittfall och avlidna per land

Tabellen visar antalet bekräftade smittfall och avlidna i de länder som har fler än 1000 bekräftade fall. De kinesiska siffrorna är uppdelade på Hubei-provinsen och övriga Kina då dessa skiljer sig åt.