Coronapandemin har lamslagit stora delar av samhället. Svenska anstaleter är inget undantag. I maj hade ett 70-tal fall av covid-19 konstaterats bland interner på svenska fängelser. Stockholmsområdet är värst drabbat...

Aktuella siffror

Spridningen av coronaviruset i världen

Antal bekräftade smittfall och avlidna per land

Tabellen visar antalet bekräftade smittfall och avlidna i de länder som har fler än 1000 bekräftade fall. De kinesiska siffrorna är uppdelade på Hubei-provinsen och övriga Kina då dessa skiljer sig åt.