Hem Taggar Flyktingpolitik

Tagg: Flyktingpolitik

Vad hände med svensk flyktingpolitik 2015 – rasistisk nyordning eller återgång...

De beslut rörande flyktingpolitiken som S+MP-regeringen tog i november 2015 utgjorde de första stegen i en återgång till vad som har varit det normala...

Flyktingkrisen i Sverige är långt ifrån över

Flera svenska regeringar under 2010-talet har velat leka ”humanitär stormakt”. Detta genom ett flyktingmottagande som saknat motstycke i övriga Europa – och i svensk...

Nyanlända utnyttjas som svart arbetskraft

Det har under senaste månaderna framkommit att nyanlända flyktingar i Sverige utnyttjas som svart arbetskraft på sina praktikplatser. Tanken är att de ska praktisera...

Begränsningen av asylmottagandet innebär en normalisering

För det onormala stod Alliansen och Miljöpartiet som tillsammans angrep kollektivavtal och välfärdssystem åren 2011-2015 med hjälp av EU:s mest liberala flyktingpolitik Den 24 november...

MP – en borgerlig trojansk häst

Miljöpartiet representerar en farlig politisk trend i samhället. Det beror på att den är anti-materialistisk - i filosofisk bemärkelse. Partiet inser inte behovet av...

Krigen orsakar inte skillnaden mellan flyktingvågen till Sverige och till andra...

I avsnittet ”Därför var Löfvens kursomläggning nödvändig” beskriver vi hur det bara under oktober och november kom över 75 000 flyktingar till Sverige (en...

Därför var Löfvens kursomläggning nödvändig

Sverige har under åratal beviljat asyl åt överlägset flest flyktingar av alla länder inom EU, med hänsyn tagen till befolkningens storlek (se tabell 1...

Asylpolitik som del av liberal utbudspolitik i syfte att avveckla sociala...

Enligt en specialprognos från SCB i november ifjol kommer Sveriges befolkning att ha vuxit med en miljon människor fram till år 2020. Detta innebär...

Sex av tio arbetslösa födda i utlandet år 2017

Arbetsförmedlingens (Af) höstprognos visar att hela 60 procent av de arbetslösa kommer att vara utrikes födda år 2017, av de som skrivit in sig...

Ett enormt flyktingmaskineri som riskerar att haverera

De svenska systemen för flyktingmottagning är överbelastade och har börjat haverera. Systemen är helt enkelt inte anpassade efter det stora antal flyktingar som nu...